6.2 Onderzoek en educatie (Joke Klaassen, Koen Cools)

Report
ONDERZOEK EN EDUCATIE
bachelor lager onderwijs
Joke Klaassen & Koen Cools
educatie velov 2015
POSSIBLE FUTURES
• binnen 5 jaar wil ik …
• een leraar met meer …
• een leraar met minder …
• en daarvoor zal ik …
educatie velov 2015
educatie velov 2015
ONDERZOEK EN EDUCATIE
• onderzoek en educatie 1 – 4 studiepunten
• onderzoek en educatie 2 – 4 studiepunten
• onderzoeksproject – 5 studiepunten
educatie velov 2015
ONDERZOEK EN EDUCATIE
• algemene vaardigheden en persoonsvorming
• onderzoek: de student onderzoeksvaardig
maken, de stappen van de onderzoekscyclus
• educatie: de verhouding tussen de student en
de wereld op het spel zetten
educatie velov 2015
EDUCATIE
• educatie door ervaring en experiment
• gericht op persoonlijkheidsvorming en
maatschappelijke bewustwording
• het creëren van een open blik op de
maatschappij en de wereld met hun inherente
diversiteit
educatie velov 2015
EDUCATIE
• We gebruiken educatie in de oude betekenis
van e-ducatie als het (weg)geleidworden-uit,
als het naar buiten gevoerd worden, de
straat op, de wereld in.
Masschelein & Simons, 2012.
educatie velov 2015
EDUCATIE
• De verschillende domeinen (politiek, kunst,
levensbeschouwing, economie, wetenschap…)
zijn van oudsher ideeën, die de kracht of de
ambitie hebben om zowel het individu als de
maatschappij te veranderen.
• De verschillende domeinen bieden ons input voor
de ervaring. Het is niet testen of iets waar of
niet waar is (een realiteit), maar het testen op
een mogelijkheid (potentialiteit) of kracht tot
verandering van de (persoonlijke) houding ten
aanzien van een bestaande realiteit.
educatie velov 2015
EDUCATIE
Typefunctie 10: de leraar als cultuurparticipant
• De leraar kan:
10.1 actuele thema’s en ontwikkelingen
onderscheiden en kritisch benaderen op de
volgende domeinen:
10.1.1 het sociaal-politieke domein;
10.1.2 het sociaaleconomische domein;
10.1.3 het levensbeschouwelijke domein;
10.1.4 het cultureel-esthetische domein;
10.1.5 het cultureel-wetenschappelijke domein.
educatie velov 2015
EDUCATIE
• educatie 1
• educatie 2
educatie velov 2015
EDUCATIE 1: WAT ALS …
• iedereen gelijk zou zijn?
− sociaal-politiek
• alles te koop zou zijn?
− sociaal-economisch
• alles virtueel zou zijn?
− cultureel-wettenschappelijk
• kunst de wereld zou kunnen redden?
− cultureel-esthetisch
educatie velov 2015
EDUCATIE 1: WERKWIJZE SESSIES
• De idee wordt vertaald in een concrete
ervaringssituatie.
• Voor elke ervaring wordt een breed spectrum aan
inspiratiebronnen voorzien (tekstmateriaal,
beeldmateriaal) ter verrijking van de
idee/ideeën.
• Kritische evaluatie van de aangereikte bronnen.
• Toepassing van een methode van zelfonderzoek
in functie van persoonsvorming.
educatie velov 2015
EDUCATIE 1: SOCIAAL-POLITIEK
WAT ALS IEDEREEN GELIJK ZOU ZIJN?
- vooropdracht: “kom zo gelijk mogelijk naar de les”
- carrousel
-
in beeld: 2014: jaar van de (on)gelijkheid?
Mandela – een man op weg naar gelijkheid
-
50 jaar migratie
-
armoede
-
filosoferen: =/≠
educatie velov 2015
EDUCATIE 1: SOCIAAL-POLITIEK
WAT ALS IEDEREEN GELIJK ZOU ZIJN?
educatie velov 2015
EDUCATIE 1: SOCIAAL-ECONOMISCH
WAT ALS ALLES TE KOOP ZOU ZIJN?
• vooropdracht: “noteer gedurende één week je uitgaven”
• deel 1: To buy of not to buy?
− Om ter eerst in de looping!
− U wordt zo geholpen … als u betaalt!
− Richten … scherpstellen … knal!
− 100 gram cursus alstublieft!
− Dat kost stukken van mensen!
− Nacht van de filosofie 2012: Sandel
educatie velov 2015
EDUCATIE 1: SOCIAAL-ECONOMISCH
WAT ALS ALLES TE KOOP ZOU ZIJN?
• deel 2: Openbaar te krijg!
− Karl Philips: The Basement
− Lets
educatie velov 2015
educatie velov 2015
EDUCATIE 1: CULTUREEL-ESTHETISCH
WAT ALS KUNST DE WERELD ZOU KUNNEN REDDEN?
• bezoek aan de Verbeke Foundation – Kemzeke
• kunst & maatschappij
• focus op 1 kunstwerk
educatie velov 2015
EDUCATIE 1: CULTUREEL-WETENSCHAPPELIJK
WAT ALS ALLES VIRTUEEL ZOU ZIJN?
• deel 1: de wifi-generatie
• deel 2: thema & werkvorm
educatie velov 2015
EDUCATIE 1: CULTUREEL-WETENSCHAPPELIJK
WAT ALS ALLES VIRTUEEL ZOU ZIJN?
educatie velov 2015
EDUCATIE 1: CULTUREEL-WETENSCHAPPELIJK
WAT ALS ALLES VIRTUEEL ZOU ZIJN?
• deel 1: de wifi-generatie
−
−
−
−
bewustwording en cijfers
SMS: social media stress
FOMO: fear of missing out
nieuw bewustzijn
• deel 2: thema & werkvorm
− big brother, digital detox, second life, flipping the
classroom, de kracht van sociale media, Snowden, …
− poëzie, foto, film, performance, beweging,
interview, …
educatie velov 2015
EDUCATIE 1: EVALUATIE
•
•
•
•
voor- en/of verwerkingsopdrachten
aanleggen dossier m.b.t. 4 wat-als-vragen
4 unieke foto’s
persoonlijke presentatie
educatie velov 2015
EDUCATIE 1: DOSSIER & FOTO’S
• individueel, persoonlijk vormgegeven dossier:
notities en ervaringen sessies, bronnen
• per domein één unieke foto
− zelgemaakt
− minstens A6-formaat
− duidelijke print
educatie velov 2015
EDUCATIE 1: 4 FOTO’S
Aan de hand van de foto geef je weer hoe jij
staat tegenover het thema, wat het thema bij
jou losweekt, wat het thema met jou als
persoon heeft gedaan.
De foto vertegenwoordigt jouw visie op het
thema en deze weet je op een heldere manier
te verwoorden aan de hand van de
geselecteerde bronnen.
educatie velov 2015
EDUCATIE 1: BRONNENMATERIAAL
• voldoende gevarieerd
• correcte bronvermelding
• soorten bronnen: film/documentaire, boek,
artikel, spreker/lezing, website
• suggesties docenten en eigen selectie
educatie velov 2015
EDUCATIE 2: MAATSCHAPPIJ
educatie velov 2015
EDUCATIE 2: DE STAD
educatie velov 2015
EDUCATIE 2
• maatschappij
− universele waarden
− wereldburgerschap
− concepten: disneyficatie, sferen, capsulaire
beschaving, globalisering, …
− kunst & maatschappij
− superdiversiteit: Dirk Geldof
educatie velov 2015
EDUCATIE 2
• stad
−
−
−
−
−
maatschappelijke tendensen en problemen
pioniersplek/broeiplek van creativiteit
de stad anno 2015 versus de ideale stad
voorgestructureerdheid
de stad en de kunsten
educatie velov 2015
EDUCATIE 2
• wandeltraject Antwerpen
−
−
−
−
ervaren
walk the line
open blik
weg van de platgetreden paden
educatie velov 2015
EDUCATIE 2: EVALUATIE
• ervaren
− wandeltraject Antwerpen
• nadenken, conceptualiseren, verdiepen
− wereldburgerschap en onderliggende concepten
koppelen aan indrukken en ervaringen
− bronnenmateriaal
− coachingssessie
• tonen
− expressie van de impressie
− link theorie en bronnen
educatie velov 2015
TOT SLOT
• Opvoeden is het openen van een wereld buiten
onszelf en het betrekken van de jongere in die
gemeenschappelijke wereld. En dus niet het
vertrekken van de leefwereld van jongeren, maar
hen in de wereld trekken, hen bij de dingen
brengen, hen er letterlijk in contact mee brengen zo
dat ze hen kunnen aantrekken en de wereld
belangrijk wordt. Het is dan dat de jongere zich kan
ervaren als wereldburger. … Het betekent zich
geïnteresseerd weten in de wereld (in een zaak),
zich betrokken voelen op iets buiten zichzelf als
gemeenschappelijk goed. Masschelein & Simons, 2012.
educatie velov 2015

similar documents