De tijd van jagers en boeren

Report
De tijd van jagers en boeren
1. Jagers en verzamelaars
• 200.000 v. Chr. In Afrika:
Homo Sapiens
(denkende mens)
• Verschillen met
voorgangers
→ gebruik betere
gereedschappen en
wapens.
• Jagen en verzamelen =
het middel van bestaan
1. Jagers en verzamelaars
Kenmerken:
• Nomadisch bestaan
(ze trekken rond, achter
kuddes dieren aan)
• Leven in tenten
• Leven in groepen van
15-30 man
• Mannen: jagen
Vrouwen: verzamelen en
zorgen voor kinderen
2. Boeren samenleving
• Ca. 10.000 v. Chr. Ontstaat
in Mesopotamië landbouw
langs de rivieren.
(Eufraat/Tigris en Indus/Nijl)
• Jagers/verzamelaars gaan
op een vaste woonplaats
leven:
- Op vruchtbare bodem
verbouwen
- Vanaf ca. 7500 v. Chr:
dieren domesticeren en
fokken
2. Boeren samenleving
Waarom als boer leven?
• Klimaatsverandering
(dieren trokken weg)
• Mogelijkheid voedsel te
produceren en te bewaren
(kans op overleven groter)
• Raken bekend met planten
en dieren
3. Een geschenk van de Nijl
• De Nijl is belangrijk voor
de Egyptenaren:
- vruchtbare slib
- veel vis
- allerlei dieren om op te
jagen
• Men heeft alleen het hele
jaar landbouw nodig
→ dijken en kanaaltjes
aanleggen →
irrigatielandbouw
3. Een geschenk van de Nijl
• Voor onderhoud irrigatielandbouw
→ bestuur nodig
- in dorpjes: dorpshoofd
- later ontstaan rijken: boven/benedenEgypte: vanaf 3100 v. Chr. 1 bestuurder:
De Farao
- legeraanvoerder
- hoogste rechter
3. Een geschenk van de Nijl
• Farao wordt geholpen door
Ambtenaren
- maken van regels
- overbrengen van
regels
- controleren van regels
• Voor het controleren van
belasting:
uitvinding
Hiërogliefenschrift
(tekeningen die een woord
of klank uitbeelden)
4. De samenleving verandert
• Door landbouw hoeft niet
iedereen meer op het land te
werken
Oorzaak:
- meer voedsel wordt
geproduceerd
- men kan voedsel makkelijker
bewaren
Gevolg:
- Meer beroepen ontstaan
(men kan zich gaan specialiseren
voor 1 vak en zijn arbeid of
producten ruilen tegen voedsel)
4. De samenleving verandert
• Door de komst van
bestuur en beroepen:
- ontstaan verschil in
rijkdom en macht
- ontstaan sociale lagen
4. De samenleving verandert
De eerste steden
Egyptenaren drijven
handel met andere
gebieden (via de Nijl)
Door overschot en handel
→ontstaan steden
(Mesopotamië)

similar documents