Esityskalvot - Suomen Pankki

Report
Euro & talous 4/2013
Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous
Pääjohtaja
Erkki Liikanen
17.9.2013
17.9.2013
Erkki Liikanen
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
1
Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous
 Liiteartikkelit ja BoF Online
– Finanssisyklit, rahapolitiikka ja makrovakauspolitiikka euroalueella
• Hanna Freystätter, Hanna Putkuri ja Jukka Vauhkonen
– Likviditeettisääntely tulee takaisin
• Karlo Kauko
– Vielä finanssipolitiikan kertoimista
• Pasi Ikonen, Tuomas Saarenheimo ja Matti Virén
– Arvonlisäykseen perustuvat ulkomaankauppatilastot haastavat
perinteisen kuvan kansainvälisestä kaupasta
• Elisa Newby
– Näkökulma Saksan "työllisyysihmeeseen": työmarkkinatoteumat ja
hyvinvointi työmarkkinoiden muutoksen jälkeen
• Michaela Schmöller
17.9.2013
Erkki Liikanen
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
2
Esityksen teemat
 Suhdannetilanne ja kansainvälisen talouden näkymät
 EKP:n ennakoiva viestintä tehostaa kasvua tukevaa
rahapolitiikkaa
 Pankkiunioni on merkittävä rakenteellinen uudistus
17.9.2013
Erkki Liikanen
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
3
Suhdannetilanne ja Suomen Pankin
kansainvälisen talouden ennuste
17.9.2013
Erkki Liikanen
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
4
Osakekurssit viestivät eroista kasvunäkymissä
Kehittyneet taloudet
160
Euro Stoxx
Yhdysvallat
Japani
Nousevat taloudet
Indeksi, 4.1.2010 = 100
150
140
130
120
110
100
90
80
70
2010
2011
Lähde: Bloomberg.
17.9.2013
Erkki Liikanen
2012
2013
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
5
Korkomarkkinoiden viesti on samankaltainen
Yhdysvallat
18
Japani
Saksa
Italia
Espanja
Suomi
Portugali
%
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2010
2011
2012
2013
Valtioiden 10 vuoden oblikaatiokorkoja.
Lähde: Reuters.
17.9.2013
Erkki Liikanen
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
6
Kiinassa reaalitalouden data herättää kysymyksiä
Citigroupin yllätysindeksit: reaalitalous
Kiina
150
Indeksi, 0 = data odotusten mukaista
100
50
?
0
-50
-100
-150
2010
2011
2012
2013
Lähde: Macrobond.
[email protected] yllätysind(G4)
17.9.2013
Erkki Liikanen
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
7
Kiinassa reaalitalouden data herättää kysymyksiä,
euroalueen tiedot odotettua parempia
Citigroupin yllätysindeksit: reaalitalous
Euroalue
150
Kiina
Indeksi, 0 = data odotusten mukaista
100
50
?
0
-50
-100
-150
2010
2011
2012
2013
Lähde: Macrobond.
[email protected] yllätysind(G4)
17.9.2013
Erkki Liikanen
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
8
Teollisuuden luottamus kohentunut erityisesti
euroalueella ja Yhdysvalloissa
Yhdysvallat
65
Euroalue
Japani
Kiina
Saldoluku
60
55
50
45
40
35
30
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Lähde: Bloomberg.
17.9.2013
Erkki Liikanen
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
9
Euroalueen kuluttajien luottamus kohentunut,
erityisesti Italiassa ja Espanjassa
Euroalue
30
Korkean luottoluokituksen maat, pl. Saksa
Saksa
GIIPS-maat
Keskiarvo = 0
20
10
0
-10
-20
-30
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
Lähteet: Euroopan komissio ja Suomen Pankki.
17.9.2013
Erkki Liikanen
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
10
Julkiset velkasuhteet jatkaneet kasvuaan
150
Euroalue
Korkean luottoluokituksen maat*
Iso-Britannia
% BKT:sta
Yhdysvallat
GIIPS**
Japani (oikea asteikko)
% BKT:sta
250
120
225
90
200
60
175
30
150
2008
2010
2012
* Saksa, Ranska, Alankomaat, Belgia, Itävalta ja Suomi.
** Kreikka, Irlanti, Italia, Portugali ja Espanja.
Lähteet: Euroopan komissio, EKP ja Suomen Pankin laskelmat.
Vuosien 2012-2013 luvut perustuvat komission kevätennusteeseen 2013.
17.9.2013
Erkki Liikanen
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
11
Euroalueen työttömyys yhä korkea
Yhdysvallat
14
Euroalue
Japani
Suomi
Brasilia
%
12
10
8
6
4
2
2005
2007
2009
2011
2013
Brasilian työttömyysluvut on puhdistettu kausivaihtelusta Suomen Pankissa.
Lähteet: Bloomberg, Eurostat ja Tilastokeskus.
17.9.2013
Erkki Liikanen
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
12
Tuotannolliset investoinnit ja maailmankauppa
hidastuneet lähes yhdensuuntaisesti
Tuotannolliset investoinnit
8
Maailman tuonti
Prosenttimuutos edellisestä havainnosta
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
2005
2007
2009
2011
2013
Tuotannollisten investointien käsite on hieman erilainen eri maissa ja sisältää
tiedot Yhdysvalloista, Japanista, Saksasta ja Isosta-Britanniasta.
Lähteet: BEA, CPB, Macrobond ja Suomen Pankin laskelmat.
17.9.2013
Erkki Liikanen
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
13
Nousevien talouksien kasvu on hidastunut
Brasilia
20
Intia
Kiina
2009
2011
Venäjä
%, vuosimuutos
15
10
5
0
-5
-10
-15
2005
2007
2013
Lähde: Macrobond.
17.9.2013
Erkki Liikanen
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
14
Suomen Pankin kasvuennuste: muutokset pieniä
BKT
2012
2013e
2014e
2015e
Yhdysvallat
2.8
EU20
-0.4
Japani
2.0
Kiina
7.8
Venäjä
3.4
Maailma
3.4
1.6
1.8
-0.1
-0.4
1.6
1.1
7.5
8.0
1.8
3.4
3.0
3.2
2.5
2.4
1.2
1.1
1.5
1.7
7.0
7.0
3.3
3.4
3.7
3.6
2.9
2.8
1.6
1.5
1.2
1.0
7.0
7.0
3.2
3.0
3.8
3.8
Maailmankauppa
3.0
2.6
4.0
5.1
5.7
5.9
6.3
Prosenttimuutos edellisestä vuodesta. Alla edellinen ennuste.
EU20 = euroalue, Ruotsi, Tanska ja Iso-Britannia.
17.9.2013
Erkki Liikanen
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
15
Suomen Pankin ennuste: inflaatio jatkuu hitaana
EU20*
5
Yhdysvallat
Japani
%
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
2010
2011
2012
2013
2014
2015
* Euroalue, Iso-Britannia, Ruotsi ja Tanska.
Lähteet: Maiden tilastoviranomaiset ja Suomen Pankin laskelmat.
17.9.2013
Erkki Liikanen
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
16
Ennusteen riskit
 Velkakriisin kärjistyminen edelleen suurin yksittäinen
riski, sen todennäköisyys on kuitenkin pienentynyt
– Markkinainformaatio kohentunut laaja-alaisesti
– Kärjistymisen uhka liittyy ohjelmien ja niiden uudistusten
toteuttamiseen, poliittisten riskien ennustaminen vaikeaa
 Muutoin riskejä on sekä ylä- että alasuuntaan
– Yhdysvaltojen talouskehitys voi olla ennustettua voimakkaampaa
• Taustalla työ- ja asuntomarkkinoiden hyvä pohjavire
• Rahapoliittinen viestintä erityisen tärkeää ennustejaksolla
– Euroalueen kasvu voi jäädä ennustettua hitaammaksi
• Rakenneuudistusten hidastuminen voi johtaa hitaaseen
tuottavuuskehitykseen ja odotettua hitaampaan kasvuun
17.9.2013
Erkki Liikanen
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
17
EKP:n ennakoiva viestintä tehostaa kasvua
tukevaa rahapolitiikkaa
17.9.2013
Erkki Liikanen
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
18
Historiallisen matalien korkojen aika jatkuu
viidettä vuotta
Yhdysvallat
6
Japani
Eurojärjestelmä
Iso-Britannia
Ruotsi
%
5
4
3
2
1
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Lähde: Bloomberg.
17.9.2013
Erkki Liikanen
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
19
Keskuspankkiluottojen takaisinmaksu
supistanut eurojärjestelmän tasetta
Yhdysvallat
50
Japani
Eurojärjestelmä
Iso-Britannia
% BKT:sta
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Lähteet: Kansalliset tilastoviranomaiset, Eurostat ja Bloomberg.
17.9.2013
Erkki Liikanen
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
20
Rahapolitiikan ennakoiva viestintä
 Fed (joulukuu 2012):
– Fedin ohjauskorko on tarkoituksenmukaista pitää
poikkeuksellisen matalalla tasolla vähintään niin kauan kuin
työttömyysaste on yli 6,5%.
 EKP (heinäkuu 2013):
– EKP:n neuvosto odottaa EKP:n ohjauskoron pysyvän
nykyisellä tai sitä alemmalla tasolla pidemmän aikaa.
 BoE (elokuu 2013):
– MPC ei aio nostaa ohjauskorkoa nykytasoltaan (0,5%)
ainakaan ennen kuin työttömyysaste on pudonnut alle 7%:iin.
17.9.2013
Erkki Liikanen
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
21
EKP:n neuvoston ennakoiva viestintä
 EKP:n rahapolitiikan mitoitus tulee pysymään
kasvua tukevana niin kauan kuin on tarpeen
– Neuvosto odottaa EKP:n rahapoliittisten korkojen pysyvän
nykyisellä tasollaan tai sitä alempina pidemmän aikaa
 Euroalueen hintapaineiden odotetaan pysyvän
vaimeina keskipitkällä aikavälillä
– Lyhyen ja keskipitkän aikavälin inflaationäkymät ovat pysyneet
maltillisina, kun reaalitalous on laaja-alaisesti heikentynyt ja
rahatalouden kehitys on vaimeaa
17.9.2013
Erkki Liikanen
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
22
Kasvua tukeva rahapolitiikka välittyy vaimeasti
Korkean luottoluokituksen maat*, yrityslainat
GIIPS-maat**, yrityslainat
Korkean luottoluokituksen maat*, asuntolainat
GIIPS-maat**, asuntolainat
3 kk euribor
7
%
6
5
4
3
2
1
0
-1
2003
2005
2007
2009
* Saksa, Ranska, Alankomaat, Belgia, Itävalta ja Suomi.
** Kreikka, Italia, Irlanti, Portugali ja Espanja.
2011
2013
Uudet yritys- ja asuntolainasopimukset, alkuperäinen korkonkiinnitysaika enintään 1 vuotta
Lähteet: Euroopan keskuspankki ja Suomen Pankin laskelmat.
17.9.2013
Erkki Liikanen
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
23
Erityisesti PK-yritysten rahoitusolojen kireys
jarruttaa taloutta
Pienten yrityslainojen marginaali*
4
Suurten yrityslainojen marginaali**
%
3
2
1
0
2003
2005
2007
2009
2011
2013
* Enintään 1v:n viitekorkoihin sidottujen uusien korkeintaan 1 milj. euron yrityslainasopimusten keskikorko - 3kk:n euribor.
** Enintään 1v:n viitekorkoihin sidottujen uusien yli 1 milj. euron yrityslainasopimusten keskikorko - 3kk:n euribor
Lähde: Euroopan keskuspankki.
17.9.2013
Erkki Liikanen
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
24
Hoitamattomien lainojen kasvu ylläpitänyt
epävarmuutta pankkien taseiden kunnosta
Belgia
Kreikka
25
Saksa
Irlanti
Espanja
Portugali
Ranska
Euroalue
Italia
% lainakannasta
20
15
10
5
0
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
Lähde: IMF.
17.9.2013
Erkki Liikanen
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
25
Pankkiunioni on merkittävä rakenteellinen
uudistus
17.9.2013
Erkki Liikanen
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
26
Pankkien valvonnan ja kriisinratkaisun
instituutioita tulee vahvistaa
 Yhteinen rahapolitiikka, yhdentyneet rahoitusmarkkinat sekä kansallinen valvonta ja
kriisinratkaisu loivat hauraan kokonaisuuden
(”financial trilemma”)
 Pankin ja sen kotivaltion välillä kaksisuuntainen
riippuvuus, ”kohtalonyhteys”
 Pankkien valvonnalle ja kriisinratkaisulle tarvitaan
nykyistä paremmat instituutiot
17.9.2013
Erkki Liikanen
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
27
Mistä osista pankkiunionin tulisi koostua?
Pankkivalvonta
• Tehokas,
• ylikansallinen ja
• yhdenmukainen valvonta
Kriisinratkaisu
• Harmonisoidut välineet
• Sijoittajan vastuu (bail-in)
• Toimialan vastuu (rahastot)
• Ei pankkitukea
Talletussuoja
• Harmonisointi
• Toimialan vastuu (rahastot
Kun tämä toteutetaan huolella …
Pankkituki (bail-out)
• Kallis, poliittisesti
latautunut
• Tapauskohtainen poliittinen
harkinta (EVM)
17.9.2013
Erkki Liikanen
…tämän tarve pienenee merkittävästi!
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
28
Mistä on jo sovittu?
Miten pankkiunionin rakentaminen etenee?
Yhteinen
valvontamekanismi
(SSM)
• EKP:n yhteydessä
• Aloittaa 2014 aikana
Yhteinen
kriisinratkaisumekanismi
(SRM)
• Komission esitys
• Toimialan vastuu (rahastot)
• Tavoitteena aloittaa 2015
Tasearviointi
(BSA)
• EKP:n kattava arvio
•Yhteiseen valvontaan vain
kunnossa olevia pankkeja
• Kevät 2014
Kriisinhallintadirektiivi
(BRRD)
•Pankin hallittu alasajo
•Velkojanvastuu
(Bail in) 2018
Talletussuojadirektiivi
(DGS)
• Kansallisten sääntöjen
harmonisointi
• Jäävät kansallisiksi
Euroopan
vakausmekanismi
EVM
• Uusi tukiväline
•Max. 60 mrd. euroa
17.9.2013
Erkki Liikanen
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
29
Viranomaisten tulee edistää koko
rahoitusjärjestelmän vakautta
Ennen kriisiä
Makrotalouspolitiikka
(raha-, finanssi- ja
valuuttakurssipolitiikka)
Rahoitussääntely ja
-valvonta
 hintavakaus
 taloudellinen aktiviteetti
Instituutiokohtaiset
riskit
… ja kriisin jälkeen
Makrotalouspolitiikka
(raha-, finanssi- ja
valuuttakurssipolitiikka)
 hintavakaus
 taloudellinen aktiviteetti
Makrovakauspolitiikka


rahoitusvakaus
järjestelmäriskit
Rahoitussääntely ja
-valvonta
Instituutiokohtaiset
riskit
Lähde: IMF.
17.9.2013
Erkki Liikanen
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
30
Kohti vakaampaa euroaluetta
Jäsenvaltiot
 Paremmat säännöt
– Six-pack, two-pack, …
– Koko kansantalouden
tasapaino tärkeää
 Markkinakuri
Erkki Liikanen
– Pankkiunioni
– Yhdenmukainen
soveltaminen ja tulkinta
 Markkinakuri
– Maat eivät ole identtisiä
– Riskit näkyvät hinnassa
17.9.2013
Rahoitusjärjestelmä
 Paremmat säännöt
– Pankit eivät ole identtisiä
– Riski näkyy hinnassa
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
31
Yhteenveto
 Suhdannetilanne ja kansainvälisen talouden näkymät
– Hyvä uutinen: ennusteita ei ole tarvinnut korjata alaspäin
– Kansainvälisen talouden näkymät ovat edelleen vaisut
 Rahapolitiikan ennakoiva viestintä
– EKP:n neuvosto odottaa rahapoliittisten korkojen pysyvän nykyisellä
tasollaan tai sitä alempina pidemmän aikaa
– Arvio on ehdollinen suhteessa inflaationäkymiin
 Pankkiunioni
– Merkittävä rakenteellinen uudistus
– Vahvistaa luottamusta pankkeihin ja niiden toimintakykyyn
17.9.2013
Erkki Liikanen
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
32
Lopuksi Suomen talouspolitiikasta kesäkuun
ennusteen jälkeen
17.9.2013
Erkki Liikanen
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
33
Suomi: arvio työllisyys- ja kasvusopimuksen
vaikutuksista
Ansiotaso
2014
2015
1,5
1,6
-0,4
-1,0
Muutos, %
0,9
1,8
Ero kesäkuun ennusteeseen
0,2
0,4
Muutos, %
1,8
1,5
-0,1
-0,2
0,8
0,4
-0,3
-0,9
2453
2469
3
15
Muutos, %
Ero kesäkuun ennusteeseen
Bruttokansantuote
Inflaatio
Ero kesäkuun ennusteeseen
Yksikkötyökustannukset
Muutos, %
Ero kesäkuun ennusteeseen
Työlliset
Määrä, 1000 henkeä
Ero kesäkuun ennusteeseen
17.9.2013
Erkki Liikanen
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
34
Suomi: rakenneuudistusten tarve
Suomen Pankki tuonut aiemmin esiin (mm. edellisen
Euro & talouden julkistamistilaisuus 11.6.2013):
 Suomen ongelmat pääosin rakenteellisia
– Muita ongelmia kansainvälinen suhdannetilanne ja Suomen
kustannuskilpailukyky
 Mahdollisten rakenneuudistusten alueita
–
–
–
–
17.9.2013
Työn tarjonta
Tuottavuus julkisesti rahoitetuissa palveluissa
Kilpailu palveluissa ja rakentamisessa
Maan ja asuntojen tarjonta
Erkki Liikanen
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
35
Suomi: hallituksen rakennepoliittinen ohjelma
29.8.
 Ohjelmassa linjataan uudistuksia, jotka voivat
– Parantaa työllisyyttä ja muuten tukea talouskasvua
kestävällä tavalla
– Kohentaa merkittävästi julkisen talouden pitkän aikavälin
kestävyyttä
 Ohjelman vaikutuksia voidaan arvioida tarkemmin,
kun toimenpiteiden yksityiskohdat ovat tiedossa
17.9.2013
Erkki Liikanen
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
36
Kiitos!
17.9.2013
Erkki Liikanen
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
37

similar documents