20. Strahov - Střední škola živnostenská Sokolov

Report
Strahovský klášter
Zpracoval Mgr. Antonín Grafnetter
Střední škola živnostenská Sokolov
2013
„EU peníze středním školám“
Název projektu
Moderní škola
Registrační číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0526
Název aktivity
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Název vzdělávacího materiálu
Strahovský klášter
Číslo vzdělávacího materiálu
VY_32_INOVACE_26_20
Jméno autora
Mgr. Antonín Grafnetter
Název školy
Střední škola živnostenská Sokolov,
příspěvková organizace
Strahovský klášter
je nejstarší premonstrátský klášter v Čechách, založený
roku 1143 (začátek 12. století).
V klášteře sídlí také Památník národního písemnictví,
součástí kláštera je slavná Strahovská knihovna a
obrazárna.
Strahovský klášter
Části knihovny:
• Teologický sál
• Filozofický sál
• Kabinet kuriozit
• Obrazárna
Obrazárna
Teologický
sál
Filozofický
sál
Teologický sál
Nejstarší část dnešní knihovny.
V sále je uložena hlavně teologická literatura, většinu severní stěny
pokrývají různá vydání Bible.
Teologický sál – čtecí pulty
Filozofický sál
O rozměrech asi 10 x 32 m sahá přes dvě patra budovy a má
zhruba v polovině výšky ochoz.
Nejstarší knihou v knihovně
je Strahovský evangeliář,
asi z roku 860
Byla pořízena jeho faksimile – přesná kopie
Kabinet kuriozit
Kabinet kuriozit, předchůdce pozdějších muzeí, je umístěn ve
spojovací chodbě mezi Teologickým a Filozofickým sálem.
V zasklených skříních jsou zde umístěny pozoruhodné přírodniny
(lastury, vycpaná zvířata apod.).
Kabinet kuriozit
Součástí kabinetu kuriozit je také
xylotéka
(od slova xylos = řecky dřevo)
Co je xylotéka?
Sbírka různých dřevin ve formě knih umístěných ve skříních s policemi. Desky knihy
jsou vyrobeny ze dřeva a hřbet z kůry určitého stromu nebo keře, na hřbetu se
nachází popiska s názvem dřeviny, uvnitř knihy jsou uchovány další části dřeviny
(např. kořeny, větve, listy, květy, semena, plody), popř. popis dřeviny.
Obrazárna
Vznikla v 18. století.
Sbírka nyní obsahuje na půldruhého tisíce
malířských děl, řadu sochařských prací a
předmětů uměleckého řemesla.
Obrazárna
Kostel
Památník národního písemnictví
je literární muzeum, které se nachází v
prostorách Strahovského kláštera.
Specializuje se na sběr a studium
významných artefaktů vztahující se k
českému písemnictví.
Naleznete zde i staré kodexy, prvotisky,
vzácné knihy a bohatě vyzdobené
knihovnické sály.
Poznámky
• Klášter je premonstrátský a byl založen v roce 1143 (začátek 12.
století)
• Má stejně starou knihovnu, která se skládá z:
1.
2.
3.
Teologického sálu
Filozofického sálu
Kabinetu kuriozit
Součástí je také xylotéka - sbírka různých dřevin ve formě knih
Nejstarší knihou této knihovny je Strahovský evangeliář (asi rok 860)
Faksimile je velice přesné napodobení originálu, většinou starých tisků
nebo rukopisů
Klíčová slova
•
•
•
•
•
•
•
•
Teologický sál
Filozofický sál
Kabinet kuriozit
Xylotéka
Evangeliář (Strahovský evangeliář)
Kodex
Prvotisk (Inkunábule)
Památník národního písemnictví
Zdroje:
Vlastní archiv
http://www.strahovskyklaster.cz/
http://www.strahovskyklaster.cz/data/pictures_items/Novy-obrazek.jpg
http://www.praguecityline.cz/wp-content/uploads/2010/12/Strahovsk%C3%BDvelk%C3%BD_popisky.jpg
http://www.cokdyvpraze.cz/gallery/dc685e2c3fd7a3a63944383a54aa249ea27f5
fdd/strahovska-knihovna-jpg.jpg
http://www.strahovskyklaster.cz/data/pictures_items/obrazarna1_v_2.jpg
http://concept.avu.cz/wp-content/uploads/xylothek-alnarp.jpg

similar documents