Ina Borstrøm - Om læseforskning

Report
Hvordan får vi bedre læsere?
Faglig undervisning af ordblinde og læsesvage
Faaborg, 25. august 2011
Ina Borstrøm
Plan for den næste times tid
• Hvad er læsning?
• Hvad er læse- og stavevanskeligheder?
• Hvordan hjælper man den læsesvage i undervisningen?
• Eksempel på arbejde med læseforståelse i praksis
Hvad er læsning?
Læsning = Afkodning x Forståelse
Hvad er ordblindhed?
Det danske nationalleksikon
Ordblindhed, dysleksi
Markante vanskeligheder ved at lære at læse og skrive, som
beror på langsom og upræcis omsætning af bogstaver og
bogstavfølger til sproglyde.
(Elbro 1994)
Kernesymptomer
• Specifik indlæringsvanskelighed
• Neurobiologisk oprindelse (arveligt/medfødt)
• Usikker ordgenkendelse – stavning – afkodning
• Skyldes fonologiske vanskeligheder
• Uventet i forhold til kognitive evner og undervisning
Højtlæsning af nonord
jir
tyfd
sgå
Sekundære konsekvenser
• Ringe læseforståelse
• Manglende læseoplevelser
• Lille ordforråd
• Begrænset baggrundsviden
Hvornår læser man godt nok?
En definition af læsning
At læse er at genskabe betydningsindholdet af en tekst på basis af en
identifikation af de enkelte ord i teksten og en aktivering af læserens
forhåndsviden om tekstens emne (Elbro, 2001).
En definition af funktionel læsefærdighed
At benytte skriftlig information til at kunne fungere i samfundet, til at
opnå sine mål og til at udvikle sin viden og sine potentialer
(SIALS, 1995).
Hvad ved vi om danskernes læsning?
1990
”Danskernes læsefærdighed”
9-15% funktionelle analfabeter i DK
ca. 420.000 danskere (300-500.000)
Hvordan synes vi selv, det går?
28% virkelig godt
47% temmelig godt
23% nogenlunde
1% ikke særlig godt
0% dårligt
Er vi jubeloptimister?
SIALS
Hvor mange klarer sig internationalt?
• 50% i læsning
• 66% i dokumentforståelse
• 75% i regning
Gør det noget?
Hvor mange?
Knap halvdelen af os voksne danskere er læsehandicappede i et informationssamfund
Hvem er det?
Elever i ordblindeundervisning er svagest.
Læsekursister på niveau med elever på teknisk skole og AVU-elever på VUC.
Gymnasieelever bedst.
Gør det noget?
•
•
10% dårligste i funktionel læsning af dagligdags tekster på AVU  6 dansk * 1 .
Ingen blandt de 10 procent dårligste læsere scorede mere end 7.
•
Læsere med funktionel læsning over middel  9 eller 10 dansk * 1.
Funktionelle læsefærdigheder blandt
SOSU-elever
180
160
140
120
100
Utilstrækkelig
80
God
60
40
20
0
Læsefærdigheder blandt 251 elever på SOSU-Greve
Hvilken betydning får det i erhverv?
Ikke nye læsekrav i samme job
men
• i uddannelsen
• i andre jobfunktioner
• i jobrotation
• i efteruddannelse
Den sikre læser har
• automatiseret afkodning
• god sprogforståelse
• erfaring med læsning
• kendskab til forskellige tekster
Birkeblad?
Niveauer i læseforståelse
Jesper har brug for et solidt morgenmåltid,
for det bliver en anstrengende dag.
Først skal han i skole, så skal han til
løbetræning i skoven kl. 16.00.
2 timer senere skal han tilbage på skolen og
holde elevsamtaler i sin klasse.
Tekstens struktur
XXXXX XXXXXXXXX
X XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX:
•
XXX X. XXXXXXXX
•
X XXX. XXXXXXXXXX
•
X XXXX. XXXXX
•
X XXXX. XXXXXX
•
X XXXX. XXXX
•
X XXXXXXXXX XXX
•
XXXXXX
XXXXXXXXXXXXX:
X.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
X.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Hvad gør fagtekster svære?
Tekstniveau
Abstrakt >< konkret
billeder figurer > < tekst
modeller og tabeller
Sætningsniveau
Ordniveau
Nominaliseringer
Uforklarede fagtermer
Krav til elevernes ordkendskab
abstrakt >< konkret
I løbet af de første leveår udvikler mennesket
bevægemønstre, der efterhånden foregår helt
automatisk og under mindst mulig anvendelse af
kraft.
……
Hvis du f.eks. skal hjælpe en borger op fra en stol,
er det vigtigt, at borgeren læner sin overkrop
frem.
Gaffeltruck - Indledning
”Lærebogen er inddelt i en række kapitler, som
gennemgår følgende emner:
- Opbygningen af gaffelstabler og gaffeltruck
- Hvordan du kører med gaffelstabler og
gaffeltruck, optager og afsætter gods i
forskellige typer reoler, containere osv.”
Billeder figurer >< tekst
Tekst ><billede side 17
modeller og tabeller
Eksempel side 93
Uforklarede fagtermer
Tyngdepunktsafstanden?
indholdsfortegnelse
Side 82
Nominaliseringer
Forflytning
Under forflytninger anvendes vægtoverføring
frem og tilbage i gangstående stilling eller fra
side til side i bredstående stilling.
Nominaliseringer
Eksempel side 59
Krav til elevernes ordkendskab
Friktion
Når man skubber, trykker man samtidig
automatisk lidt nedad og øger derved
gnidningsmodstanden.
Når man trækker løfter man samtidig lidt op,
og derved mindskes gnidningsmodstanden.
Faglig læsning er…
…tilegnelse af viden
gennem læsning af tekst
Funktionel læseudvikling
faglig læsning
fleksibel læsning
flydende læsning
teknisk læsning
Læs smart – konkret eksempel
Eleverne må forbedre læseforståelsen ved at lære at
• udnytte tekstens struktur
• udlede ordbetydninger fra teksten
• styre, regulere og evaluere egen læsning
LÆS SMART
Ida i hønsegården
Hun havde aldrig tidligere prøvet at få 2 æg.
Fiasko i finalen
Ida havde aldrig tidligere prøvet at få 2 æg.
1. Kom godt i gang
LÆS SMART – projektundervisning
1. Kom godt i gang
LÆS SMART
2. Lær nye ord
LÆS SMART –projektundervisning
stabilitet
2. Lær nye ord
LÆS SMART - projektundervisning
3. Få styr på teksten
LÆS SMART - projektundervisning
4. Husk hvad du læser
Opsamling
• Tilbyd kompensatoriske hjælpemidler
• Anvis tilbud om ekstra læsetræning
• Sørg for at teksterne er læsbare
• Lær eleverne at læse smart
LÆS SMART
1. Kom i gang
2. Lær nye ord
3. Styr på teksten
4. Husk hvad du læser
Læring er en flertrinsraket
•
•
•
•
•
Introduktionsfasen
Modelfasen
Afprøvningsfasen
Konsolideringsfasen
Implementeringsfasen

similar documents