Schema en toelichting

Report
Aanvraagprocedure
1.
2.
3.
4.
5.
In het MOC verslag wordt voor de patiënt hadrontherapie voorgesteld. De patiënt
contacteert via zijn behandelde arts een erkend radiotherapiecentrum dat
patiënten kan doorverwijzen voor hadrontherapie (het “verwijzend centrum”).
Ook voor een niet oncologische CNS tumor is een multidisciplinair verslag vereist.
Het verwijzend centrum stuurt een vraag naar het RIZIV, Dienst Geneeskundige
Verzorging (DGV) om een dossier te openen (via [email protected]) en
vraagt in parallel een advies tot behandeling aan een “hadroncentrum”. DGV,
geeft een dossiernummer in afwachting van het volledige aanvraagdossier.
Het hadroncentrum geeft zijn akkoord tot behandeling (of niet) aan het
verwijzend centrum. Bij een negatieve antwoord wordt door het verwijzend
centrum advies gevraag aan een andere hadroncentrum.
Het verwijzend centrum stuurt het volledige gemotiveerde aanvraagdossier en het
positief advies tot behandeling in het hadroncentrum, met kostenramingen, naar
DGV (per aangetekend schrijven).
DGV bezorgt het volledige aanvraagdossier binnen 5 werkdagen na datum van
ontvangst aan de leden van de Akkoordraad ter advies (via “beveiligde site”).
Beslissing akkoordraad(1)
6. Binnen 5 dagen na ontvangst van het dossier bezorgen de leden van de
Akkoordraad hun advies aan DGV.
De beslissing is:
a.
b.
c.
Een positieve beslissing in geval van unaniem positief advies (min. 2 adviezen per “bank”)
Een vraag om bijkomende inlichtingen, waarna de procedure per mail zich herhaalt
In geval van negatieve adviezen (te motiveren) zonder consensus, uitstel van beslissing tot
na samenroeping in persoon van de akkoordraad op het volgende voorziene vast
vergadermoment ( 2x per maand voorzien).
7. DGV deelt de definitieve beslissing binnen vijf werkdagen mee :
- aan het verwijzend centrum  die de beslissing met betaalgarantie aan het hadroncentrum
meedeelt
- aan de rechthebbende
- aan de VI van de rechthebbende
Indien de beslissing van de akkoordraad positief is worden de kosten van de
behandeling en het verblijf, met mogelijk ook de reiskosten, van de
rechthebbende en zijn (eventuele) begeleider ten laste genomen.
Het RIZIV geeft een betaalgarantie (de mogelijkheid tot voorschot betalen is
voorzien).
Beslissing akkoordraad(2)
• Minstens 2 leden van elke vertegenwoordigde groep moeten
stemmen om de Akkoordraad toe te laten een geldige
beslissing te nemen. De Riziv vertegenwoordigers stemmen
niet.
• Elk negatief advies moet gemotiveerd worden.
• Elk niet unaniem negatief advies geeft aanleiding tot een
tweede ronde om advies te vragen. Indien geen consensus
per mail wordt bekomen, zal het dossier tijdens de
eerstvolgende plenaire vergadering (vast geprogrammeerd)
besproken worden; in geval van blijvend meningsverschil
neemt de Voorzitter (RIZIV) een beslissing.
• Er is geen beroepsprocedure bij de Akkoordraad voorzien.
Facturen
8. Factuur voor het positief behandelingsadvies en
voor de behandelingskosten door het
hadroncentrum
9. Facturen van het hadroncentrum (zie punt 8) en
een factuur voor vergoeding coördinatie door
het verwijzend RT centrum
10. Facturen van eventuele reis- en verblijfskosten
van de patiënt en zijn eventuele begeleider, die
via het verwijzend RT centrum naar het Riziv
worden gestuurd
Betalingen
11. Betaling van de kosten van de behandeling*
aan het behandelend hadroncentrum
(*rekening houdende met een eventueel betaald voorschot)
12. Vergoeding van de reis- en verblijfskosten van
de patiënt (en eventuele begeleider)
13. Betaling van advies aan het behandelend
hadroncentrum
14. Betaling van coördinatie aan het verwijzend RT
centrum
Reis- en verblijfskosten
• Verblijfskosten: vergoeding tot een maximum bedrag
van 40,00 euro per dag per persoon.
Deze kosten worden vergoed voor de patiënt en voor één
persoon die hem/haar vergezelt voor de duur van de
behandeling ingeval van een kind (< 15 jaar) of in geval van
een volwassene mits medische noodzaak.
• Buitenlandse verplaatsingskosten : vanaf 350 km
afstand vanuit Brussel in vogelvlucht wordt een
onkostenvergoeding voorzien van 0,25 euro per km
(wagen) of terugbetaling van de trein- of vliegreis
(“economy class” tarieven), voor de volledige
verplaatsing.

similar documents