Přebohaté hodinky vévody z Berry

Report
Přebohaté hodinky vévody z Berry
Zpracoval Mgr. Antonín Grafnetter
Střední škola živnostenská Sokolov
2013
„EU peníze středním školám“
Název projektu
Moderní škola
Registrační číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0526
Název aktivity
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Název vzdělávacího materiálu
Přebohaté hodinky vévody z Berry
Číslo vzdělávacího materiálu
VY_32_INOVACE_26_15
Jméno autora
Mgr. Antonín Grafnetter
Název školy
Střední škola živnostenská Sokolov,
příspěvková organizace
Přebohaté hodinky vévody z Berry je nádherně
zdobený rukopis hodinek neboli knihy obsahující
modlitby pro každou liturgickou hodinu dne, kterou si
objednal vévoda Jan z Berry kolem roku 1410.
Vévoda z Berry
• Má 416 stran a zhruba polovina z nich obsahuje
celostránkové ilustrace
• Autory tohoto rukopisu jsou Bratři z Limburka :
Herman, Jan a Paul
Co jsou hodinky?
• Hodinky nebo Kniha hodinek je kniha
pravidelně opakovaných modliteb pro různé
denní doby, svátky a podobně.
• Breviář, od 16. století hodinky nahradila kniha
s názvem breviář. Pro modlitbu breviáře se
někdy používá i název hodinky.
Symbolika barev v iluminacích
• Modrá: nebe, mravní čistota
• Červená: krev Kristova
Iluminace
• Iluminace je výtvarný, barevný obraz ve
středověkých rukopisech, a také barevné
iniciály. Člověk, který kreslí iluminace je
iluminátor.
• Nejdříve autor napsal rukopis, ten se potom
dostal do rukou iluminátorovi.
Březen
Kalendář:
Srpen
Prosinec
Září
Duben
Červenec
Prosinec
Leden
Klíčová slova
•
•
•
•
•
•
•
Iluminace
Iluminátor
Bratři z Limburka
Rukopis
Hodinky
Liturgie
Breviář
Zdroje:
Vlastní archiv
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99ebohat%C3%A9_hodinky_v%C3%A9vody_z_Berry
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Les_Tr%C3%A8s_Riches_Heures_du_duc_de_Berry_Janvier.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Les_Tr%C3%A8s_Riches_Heures_du_duc_de_Berry_aout.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Les_Tr%C3%A8s_Riches_Heures_du_duc_de_Berry_d%C3%A9cembre.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Les_Tr%C3%A8s_Riches_Heures_du_duc_de_Berry_juillet.
jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Limbourg_brothers__Les_tr%C3%A8s_riches_heures_du_Duc_de_Berry_-_Avril_%28April%29_-_WGA13021.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Les_Tr%C3%A8s_Riches_Heures_du_duc_de_Berry_septe
mbre.jpg

similar documents