Dzia*a* z pasj*

Report
Działać z pasją
różnorodne formy oddziaływań edukacyjnych
i wychowawczych sprzyjających rozwojowi ucznia.
Grażyna Bednarska
SP 23 Gdynia
Nauczyciel Roku 2011
I a… II a … III a
Organizacja pracy w oddziale integracyjnym


Klasa III a liczy 18 uczniów w tym (obecnie)
4 uczniów niepełnosprawnych.
Wychowawcami są:
 Grażyna Bednarska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 Beata Gajewska – oligofrenopedagog.


W ciągu trzech lat edukacji w oddziale byli uczniowie z
zaburzeniami
zachowania,
zespołem
Downa,
niedowidzeniem i niepełnosprawnością fizyczną.
Praca obu nauczycieli polega na współpracy, wzajemnym
uzupełnianiu się i wymienności, bez sztywnego podziału
zadań.
Lekcje tematyczne poza szkołą pomagają
dzieciom otworzyć się, nabrać pewności siebie, rozwijać zainteresowania…
Park Naukowo -Technologiczny Eksperyment w
Gdyni
Park Naukowo - Technologiczny
Eksperyment w Gdyni
Malowanie na szkle, Muzeum Etnograficzne w Oliwie
Korty tenisowe w Gdyni
Lekcja w Akwarium Gdyńskim
Dodatkowe zajęcia tematyczne…
Akademia Filmowa
Uczymy się żyć w przyjaźni
Tworzymy klasową rodzinę, która
pamięta o sobie
i wspiera się przez cały rok.
Rok Chopinowski
Akademia Gdańskich Lwiątek
W soboty poznajemy ciekawe miejsca i muzea Trójmiasta.
Arteterapia teatrem
Zapraszamy do współpracy rodziny uczniów, na
zdjęciu dziadek Danieli w roli króla.
Dzień rodziny 2011
Zespół teatralny „Przyjaciele z II a” na
X Gdyńskim Przeglądzie Teatralnym
kinoteatr Grom Gdynia 2011
„Jak żyć w przyjaźni”
Program pod patronatem prezydenta
Gdyni
Czasami zapraszam do współpracy szkolnego
psychologa
Zajęcia „poczuj
to samo”
wspierające
integrację grupy
klasowej
i kształtujące
empatię.
Wycieczki, spacery
Kaszuby, wizyta w młynie
Wycieczki przyrodnicze
Poznajemy nasze rodzinne miasto
Park Oliwski
Omnibus

Szkolny konkurs „OMNIBUS JUNIOR
SP 23”
W ubiegłym roku szkolnym wzięło w nim udział 56 uczniów, I
etap i tytuł Omnibusa Juniora wygrali uczniowie mojej klasy.
Konkurs ten rozwija zainteresowania ogólne uczniów, poszerza
ich wiedzę z wielu dziedzin.
Robię to świetnie !
Konkursy recytatorsko-aktorskie w szkole i poza szkołą.
Inne sukcesy
„ Policyjna foczka uczy zasad
bezpieczeństwa” - finał
Nagrodzeni prymusi
Koncert dla rodziny
Na koncercie chwalimy się swoimi talentami i zdobytymi umiejętnościami przed całymi
rodzinami.
Wigilia klasowa z rodzicami
,,COMENIUS -muzyka bez granic”,
Dzieci poznały gry i zabawy
rówieśników z innych krajów i potrafią
też bawić się w języku angielskim
i greckim.
Dziękuję za uwagę!
Projekt kartki świątecznej
rozsyłanej do uczniów naszej
klasy w grudniu 2010 roku.

similar documents