Finan*ní produkty ur*ené k ukládání pen*z

Report
Finanční produkty určené k ukládání peněz
Bankovní vklady
Stavební spoření
Spoření na penzi
Cenné papíry
Bankovní vklady
 Běžné účty
– Hlavní účel = operace s penězi
– Nízké úročení
– Nevhodné k dlouhodobému spoření
 Spořící účty
– Částečně omezeno nakládání s hotovostí
– Výpovědní lhůta
– Lepší úročení
 Vkladní knížky
– Tradiční způsob ukládání
 Termínované vklady
– Sjednáno na pevně stanovenou částku
– Stanovena i doba uložení prostředků ( několik dnů – několik let)
Výhody:
 Vklady ze zákona pojištěny
 Snadno dostupné
Nevýhody
 Nižší úročení
Stavební spoření
•
•
•




•
•
•
•



•

Spoření na dobu určitou – 6 let minimum
Účastník má právo po skončení na poskytnutí úvěru ( na stavební účel)
Smlouva se uzavírá na konkrétní cílovou částku=
uspořená částka +
úroky z uspořené částky (1-2%)+
státní podpora (2 000,- při naspoření 20 000,- za rok)+
právo na úvěr
Předem dané podmínky, platné po celou dobu spoření
Poplatek za uzavření smlouvy (% z cílové částky)
Po uplynutí doby možno vyzvednout a použít na jakékoliv účely
Výhody
Pojištění úspor
Státní příspěvek
Možnost odpočtu ze úroků z úvěru základu daně
Nevýhody
Dlouhá doba uložení peněz
Příklad stavebního spoření po 6 letech
Měsíční
vklad
Státní
podpora
vklady
Zůstatek na
konci
spoření
Cílová
částka
Právo na
úvěr
900
6053
65 700
72 267
150 000
74 011
1500
10 091
109 500
120 688
250 000
119 322
Spoření na penzi
 1.pilíř = průběžný systém odvádí část mzdy do státního rozpočtu, ten se nespoří, ale
použije pro současné důchodce
Příklad: dnes odvádí 6,5% do státního rozpočtu= 650Kč při platu 10 000Kč
výše důchodu = počet odpracovaných let + předchozí výdělky( za posledních 10 let
pět nejvýdělečnějších)
 2.pilíř =občan musí vstoupit do penzijního fondu
4 typy fondů podle rizikovosti
část na individuální účet + část do státního rozpočtu
příklad:odvede 8,5%= 850Kč, z toho 500Kč do penzijního fondu a 350Kč do státního
rozpočtu
Penze vyplácena dvěma způsoby:
1. Doživotní renta
2. Renta vyplácená 20 let
Výhody:
•
Penze je součástí dědictví
Nevýhody:
• Výplata závislá na úspěšnosti fondu
• Z fondu není možné vystoupit
• Nutnost vstoupit nejpozději v 35 letech
• Úspory nejsou garantované státem
Spoření na penzi
• 3.pilíř = doplňkové penzijní spoření = penzijní připojištění
Poskytují penzijní fondy
Dobrovolný
Možno vstoupit v kterémkoliv věku
Pravidelné měsíční úložky + příspěvek státu(90-230 Kč měsíčně
od spoření 300Kč)
Minimální doba 5 let
Možnost vybrat až po dosažení určitého věku (60let)
Může přispívat i zaměstnavatel
Výplata:
1. Jednorázové vyrovnání = při dodržení podmínek smlouvy
2. Penze = doživotní nebo podle smlouvy, nevybraná část se i
nadále zhodnocuje
3. Odbytné = při předčasné výplatě, účastník přichází o státní
příspěvek a jeho zhodnocení
Příklad důchodového připojištění
Doba
ukládání
Měsíční
úložka
Měsíční
státní
příspěvek
Celkové
úspory
Celkový
státní
příspěvek
Celkové
zhodnoce
ní úspor
Celkové
úspory a
zhodnoce
ní
10 let
500
150
60 000
18 000
17 462
95 462
40 let
500
150
240 000
72 000
443 454
755 454

similar documents