İsviçre Federal Yüksek Mahkemesinde Mahkeme Yönetimi

Report
İsviçre Federal Yüksek
Mahkemesinde Mahkeme Yönetimi
CEPEJ rehber ilkelerinin uygulaması
Ankara – 23-24 Mart 2011
© 2011 - Swiss Federal Supreme Court / CoE-CEPEJ
1
Gündem



İsviçre Federal Yüksek
Mahkemesi: Yetki ve görevler,
teşkilat yapısı ve iç işleyiş usulü
CEPEJ: Görev ve rehber ilkeler
İsviçre Federal Yüksek
Mahkemesinde uygulama
© 2011 - Swiss Federal Supreme Court / CoE-CEPEJ
2
1. İsviçre Federal Yüksek Mahkemesi a) Yetki ve Görevler




Hukukun yorumlanması
Vakaların düzeltilmesi söz
konusu değil
Hukuk, ceza ve idare davaları
Kanton hukuku için anayasa
mahkemesi
© 2011 - Swiss Federal Supreme Court / CoE-CEPEJ
3
1. İsviçre Federal Yüksek Mahkemesi b) Teşkilat yapısı
1° Genel teşkilat yapısı
Genel Kurul
Genel Sekreterlik
Başkanlar Kurulu
İdari Komisyon
7 Daire
© 2011 - Swiss Federal Supreme Court / CoE-CEPEJ
Hizmet
Birimleri
4
1. İsviçre Federal Yüksek Mahkemesi b) Teşkilat yapısı
2° Daireler
Yüksek Mahkeme
Lausanne
1st Kamu Hukuku Dairesi
6 hakim
18 katip
5 idari personel
2nd Kamu Hukuku Dairesi
6 hakim
20 katip
4 idari personel
Lucerne
1st Sosyal Hukuk Dairesi
5 hakim
20 katip
6 idari personel
2nd Sosyal Hukuk Dairesi
5 hakim
19 katip
6 idari personel
1st Hukuk Dairesi
5 hakim
15 katip
4 idari personel
2nd Hukuk Dairesi
6 hakim
17 katip
5 idari personel
Toplam:
- Hakim
- Katip
- İdari Personel
38
128
34
Ceza Dairesi
5 hakim
19 katip
4 idari personel
© 2011 - Swiss Federal Supreme Court / CoE-CEPEJ
5
1. İsviçre Federal Yüksek Mahkemesi b) Teşkilat yapısı
3° Genel Sekreterlik ve Hizmet Birimleri
Genel Sekreterlik
Sekreterlik Makamı
İletişim
5.5 İdari Pers.
Genel Sekreter
Yardımcısı / Bilimsel
Hizmetler Direktörü
Kaynaklar
Müdürlüğü
İdari Pers. Müdürü
Güvenlik ve
tamirat müdürlüğü
BT
İK
Merkez Yazı İşleri
Hizmetli
16 Mühendis
5.5 İdari Pers. + HD
Belge Yönetimi ve
Yayın
11.5 Hukukçu
6 İdari pers.
2.5 İdari Pers.
Mali Hizmetler
7 İdari Pers.
16 İdari Pers.
7 Personel
6 Daire Kalemi
Güvenlik ve
tamirat
34 İdari Pers.
22 Personel
Kütüphane
7.5 Kütüphaneci
© 2011 - Swiss Federal Supreme Court / CoE-CEPEJ
6
1. İsviçre Federal Yüksek
Mahkemesi c) İç işleyiş usulü
Başkan veya Hakim
Hazırlık
1 Hakim + Katip
Karar Taslağı
Başkan +
2 / 4 Hakim
Karar
t
Katip
Düzeltme
Daire yazı işleri
müdürü
Tebligat
Belge Yönetimi &
Yayın
Başlangıç
© 2011 - Swiss Federal Supreme Court / CoE-CEPEJ
Yayın
Karar
Bitiş
7
2. AK – CEPEJ: Görev

Yargı sistemlerinin sonuçlarının analizi

Karşılaşılan zorlukların belirlenmesi

Bu sistemlerin sonuçlarının değerlendirilmesinin
ve işleyişlerinin geliştirilmesi için somut yolların
belirlenmesi

Talepleri üzerine, üye devletlere destek vermek

Avrupa Konseyi’ne yeni bir hukuki belge
yapılmasının gerekli olabileceği alanları tavsiye
etmek
© 2011 - Swiss Federal Supreme Court / CoE-CEPEJ
8
AK – CEPEJ: Rehber İlkeler (1)





Ölçüm
Kalite
Zaman Yönetimi
İcra
Arabuluculuk
© 2011 - Swiss Federal Supreme Court / CoE-CEPEJ
9
AK – CEPEJ: Rehber İlkeler (2)
GOJUST
Zaman Yönetimi
EUGMONT
© 2011 - Swiss Federal Supreme Court / CoE-CEPEJ
10
3. AK - CEPEJ: Eugmont
4
istatistik
2
gösterge
Dayanak = CEPEJ’in GOJUST
rehber ilkeleri, özellikle
EUGMONT eki
© 2011 - Swiss Federal Supreme Court / CoE-CEPEJ
11
İstatistik-1 Davaların yoğunluğu
Mahkeme
başına per
dosya
sayısı
Number
of cases
court
Davalar
Cases
Mahkeme
Pending
Dönemat
Court
or branch
Initiated
Pending
Önceki
Bu
Mahkeme
veya
veya Daire
from the
Sonuçofdaire
court
during the Resolved theSonu
end of
Dönemden Dönemde
previous
lanmış
Bekleyen
period
the
period
Devir
Açılan
period
Court A A
362
1027
1089
300
Mahkeme
Court B B
397
1131
1210
318
Mahkeme
Mahkeme
Court C C
279
771
853
197
Mahkeme
Court D D
262
1072
1056
278
Court E E
279
1085
1094
270
Mahkeme
Court F F
999
1014
1312
701
Mahkeme
Mahkeme
Court GG
877
1086
1374
589
Mahkeme
Court H H
0
7
7
0
TOPLAM
TOTAL
3455
7193
7995
2653
© 2011 - Swiss Federal Supreme Court / CoE-CEPEJ
12
İstatistik 2 – Davaların alanına
göre dağılımı
Number of cases per type
Davalar
Cases
Dava
Türleri
Type of
cases
Pending
Önceki Initiated
Dönemat
Bu
Sonuç- Pending
from the
during Resolved theSonu
end of
Dönemden
previous Dönemde lanmış
period
the
period
Devir theAçılan
Bekleyen
period
1. Hukuk
1. Civil Davaları
cases
Litigious divorces
Çekişmeli
boşanma
Dismissal
cases
Red davaları
...
....
2. Administrative
2. İdarecases
Davaları
...
....
3. Ceza
Criminal
cases
3.
Davaları
Hırsızlık
Robberies
Kasıtlı adam
öldürme
Intentional
homicide
...
....
TOTAL
TOPLAM
362
279
0
1027
771
0
1089
853
0
300
197
0
0
0
0
0
279
877
0
1797
1085
1086
0
3969
1094
1374
0
4410
270
589
0
1356
© 2011 - Swiss Federal Supreme Court / CoE-CEPEJ
13
İstatistik 3 – Davaların Suresi
Duration of cases
Cases
Resolved cases in
Pending
Court or branch
at the
Resolved
1-3
4-6
7-12
Disposition
of court
end of
<
1
1-2
2-3
3-5
>
5
(total)
month month month
time in
the
month
years years years years
s
s
s
days
period
1. Civil cases
Litigious divorces
5456
1915
668
1675
1172
1137
781
23
0
0
Dismissal cases
1371
428
244
774
231
81
40
1
0
0
....
2. Administrative
cases
....
3. Criminal cases
Robberies
Intentional
homicides
....
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113.95
0.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
1161
314
438
530
147
35
11
0
0
0
98.72
7
0
2
4
1
0
0
0
0
0
0
7995
0
2657
0
1352
0
2983
0
1551
0
1253
0
832
0
24
0
0
0
0
52.14
0.00
121.30
© 2011 - Swiss Federal Supreme Court / CoE-CEPEJ
128.11
14
İstatistik 3 – Davaların Suresi
Duration of cases
Cases
Pending
Resolved cases in
Court or branch
Resolved at the end
1-3
4-6
7-12
Disposition
of court
<
1
1-2
2-3
3-5
>
5
(total)
of the
month month month
time in
month
years
years
years
years
period
s
s
s
days
1. Civil cases
128.11
Litigious divorces
5456
1915
668 1675 1172 1137 781 23
0
0
Dismissal cases
1371
428
244
774
231
81
40
1
0
0
113.95
....
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
2. Administrative
cases
0.00
....
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3. Criminal cases
Robberies
1161
314
438
530
147
35
11
0
0
0
98.72
Intentional
7
0
2
4
1
0
0
0
0
0
52.14
homicides
0.00
....
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
7995
2657
1352 2983 1551 1253 832 24
0
0
121.30
© 2011 - Swiss Federal Supreme Court / CoE-CEPEJ
15
İstatistik 3 – Davaların Suresi
Duration of cases
Cases
Pending
Resolved cases in
Court or branch
Resolved at the end
1-3
4-6
7-12
Disposition
of court
<
1
1-2
2-3
3-5
>
5
(total)
of the
month month month
time in
month
years
years
years
years
period
s
s
s
days
1. Civil cases
128.11
Litigious divorces
5456
1915
668 1675 1172 1137 781 23
0
0
Dismissal cases
1371
428
244
774
231
81
40
1
0
0
113.95
....
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
2. Administrative
cases
0.00
....
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3. Criminal cases
Robberies
1161
314
438
530
147
35
11
0
0
0
98.72
Intentional
7
0
2
4
1
0
0
0
0
0
homicides
52.14
....
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
Total
7995
2657
1352 2983 1551 1253 832 24
0
0
121.30
© 2011 - Swiss Federal Supreme Court / CoE-CEPEJ
16
İstatistik 3 – Davaların Suresi
Duration of cases
Cases
Pending
Resolved cases in
Court or branch
Resolved at the end
1-3
4-6
7-12
Disposition
of court
<
1
1-2
2-3
3-5
>
5
(total)
of the
month month month
time in
years years years years
period month
s
s
s
days
1. Civil cases
Litigious divorces
5456
1915
668 1675 1172 1137 781
23
0
0
128.11
Dismissal cases
1371
428
244
774
231
81
40
1
0
0
113.95
....
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
2. Administrative
cases
....
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
3. Criminal cases
Robberies
1161
314
438
530
147
35
11
0
0
0
98.72
Intentional
7
0
2
4
1
0
0
0
0
0
homicides
52.14
....
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
Total
7995
2657
1352
2983
1551
1253
© 2011 - Swiss Federal Supreme Court / CoE-CEPEJ
832
24
0
Resol
ved
121.3
17
Bitirme zamanı oranı
hesaplama yöntemi
365
Tamamlanan davalar / Tamamlanmayan
davalar
© 2011 - Swiss Federal Supreme Court / CoE-CEPEJ
18
Stat 4 – Stages in the proceedings
Average duration in the proceedings
Average duration of the intermediate stages in the proceedings
Trial stage
Legal remedies
Special
Preparation Hearings Judgement Appeal
Other
Type of cases
recourse
(nb days) (nb days) (nb days) (nb weeks)
(nb weeks)
(nb weeks)
1. Civil cases
_
Litigious divorces
80
20
80
18
18
Dismissal cases
_
_
20
15
20
12
_
_
60
2
20
18
Robberies
150
30
70
Intentional homicides
120
20
60
....
2. Administrative cases
....
3. Criminal cases
....
© 2011 - Swiss Federal Supreme Court / CoE-CEPEJ
19
Tamamlanma oranı göstergesi
Bir dönemde yeni açılan davalar
ile tamamlanan davalar, yüzde
olarak
© 2011 - Swiss Federal Supreme Court / CoE-CEPEJ
20
Tamamlanma Oranı Göstergesi
(TO)

Örnek 1:
500 yeni dava açıldı
 550 dava neticelendi
 TO = 110 %


Örnek 2:
500 yeni dava açıldı
 400 dava neticelendi
 TO = 80 %

© 2011 - Swiss Federal Supreme Court / CoE-CEPEJ
44. Répartition des affaires entre les sections, par categories (2.4a.7)
Période: 01 janvier 2010 - 31 décembre 2010
Affaires
Reportées
période préc.
Introduites
Liquidées
Reportées
période suiv.
Ire Cour de droit public
289
1058
1126
221
IIe Cour de droit public
390
1077
1053
414
Ire Cour de droit civil
231
848
858
221
IIe Cour de droit civil
225
1102
1070
257
Cour de droit pénal
276
1122
1081
317
Ire Cour de droit social
396
1078
1113
361
IIe Cour de droit social
423
1078
1117
384
Autres sections
1
4
4
1
Total général
2231
7367
7422
2176
© 2011 - Swiss Federal Supreme Court / CoE-CEPEJ
Recours LP etc...
Recours en
matière civile
Recours
constitutionnels
subsidiaires
Révisions, etc...
Total
46. Affaires liquidées selon les matières (2.4a.9)
Période: 01 janvier 2010 - 31 décembre 2010
100.00 Droit privé
-
1554
306
25
1885
100.01 Droit des personnes
-
31
2
-
33
109.9
Droit de la famille
-
415
16
3
434
119.9
Droit des successions
-
42
1
-
43
129.9
Droits réels
-
53
16
-
69
139.9
Droit des obligations
-
582
133
16
731
150
Droit des contrats d'assurances
-
43
6
-
49
-
3
-
-
3
160
RC pour chemin de fer, installation électrique,
transport par conduite et énergie nucléaire
169.9
Propriété intellectuelle et protection des données
-
19
-
1
20
175
Concurrence déloyale
-
1
-
-
1
176
Droit des cartels
-
-
-
-
-
190
Autres dispositions du droit civil
-
-
-
-
-
200
Poursuites pour dettes et faillites
-
350
132
5
487
220
Exécution forcée
-
-
-
-
-
260
Arbitrage international
-
15
-
-
15
© 2011 - Swiss Federal Supreme Court / CoE-CEPEJ
37. Durée des affaires (2.4a.2) : 01 janv. 2010 - 31 déc. 2010
Affaires liquidées
Répartition selon la durée
Affaires reportées
Durée max. en jours
Durée moyenne en jours
.
Nature des affaires
Liquidées
Moins
d'un
mois
De 1 à 3
mois
De 4 à 6
mois
De 7 à 12
mois
Entre 1
et 2 ans
Contestation de droit public
4263
843
1527
1042
729
119
3
952
Recours en matière de
droit public
3773
628
1296
1014
716
116
3
405
181
191
23
8
2
4
-
3
-
1
Demandes de révision,
etc...
81
34
37
5
Total
4263
843
1527
1623
347
1598
Demandes de révision,
etc...
Total
Affaires
jugées
selon la
LTF
pour la
décision
pour la
confection
pour le
procès
(total)
Durée max.
(jours)
Durée
moy.
(jours)
242
128
17
144
1252
139
952
242
138
17
154
1055
140
-
469
141
50
19
64
611
108
-
-
217
22
95
14
107
1252
523
4
1
-
420
36
57
13
70
298
90
1042
729
119
3
952
242
128
17
144
1252
139
877
276
96
21
6
877
173
95
27
117
800
127
340
860
275
96
21
6
877
173
96
27
118
800
125
25
7
17
1
-
-
-
144
50
45
14
59
743
237
1623
347
877
276
96
21
6
877
173
95
27
117
800
127
1532
565
649
252
50
16
0
554
252
75
11
85
724
107
1514
558
640
251
49
16
-
554
252
75
11
86
724
108
Demandes de révision,
etc...
18
7
9
1
1
-
-
253
13
53
7
60
61
49
Total
1532
565
649
252
50
16
-
554
252
75
11
85
724
107
4
1
3
0
0
0
0
103
15
65
9
74
458
458
Recours en matière de
surveillance
4
1
3
-
-
-
-
103
15
65
9
74
458
458
Total
4
1
3
-
-
-
-
103
15
65
9
74
458
458
7422
1756
3056
1570
875
156
9
952
252
110
18
126
1252
132
Recours
constitutionnels
subsidiaires
Actions
Affaires civiles et recours LP
Affaires
jugées
selon la
LTF
Recours en matière
civile
Affaires penales
Affaires
jugées
selon la
LTF
Recours en matière
pénale
Autres affaires
Total général
Plus de pour la
pour la
2 ans décision confection
© 2011 - Swiss Federal Supreme Court / CoE-CEPEJ
13. Durée des affaires par cour et moyen de droit (3.4c.6-7) Période:
01 janvier 2010 - 31 décembre 2010
Affaires
Durée moyenne en jours
(en mois)
Liquidées
Expédiés
pour la
décision
pour la
confection
pour le
procès
(total)
pour le
procès
(total)
Ire Cour de droit public
1126
1101
94
13
107
3
IIe Cour de droit public
1053
1079
134
21
154
5
Ire Cour de droit civil
858
867
100
24
124
4
IIe Cour de droit civil
1070
1088
76
18
93
3
Cour de droit pénal
1081
1101
90
10
100
3
Ire Cour de droit social
1113
1103
132
12
143
4
IIe Cour de droit social
1117
1115
140
13
152
5
Autres sections
4
4
65
9
73
2
Total général
7422
7458
110
15
125
4
© 2011 - Swiss Federal Supreme Court / CoE-CEPEJ
38. Quotients de liquidation (2.4a.3)
Période: 01 janvier 2010 - 31 décembre 2010
Liquidation des nouvelles
entrées (Q1)
Liquidation des affaires
reportées (Q2)
dont
affaires
dont
Nouvelles
reportées
affaires
entrées
à la
liquidées
période
suiv.
Affaires
reportées
de la
période
préc.
dont
affaires
liquidées
dont
affaires
reportées
à la
période
suiv.
Rapport entre les affaires
introduites et liquidées (Q3)
Nouvelles Affaires
entrées
liquidées
Ire Cour de droit public
1058
842
(80%)
216 (20%)
289
284
(98%)
5 (2%)
1058
1126
(106%)
IIe Cour de droit public
1077
681
(63%)
396 (37%)
390
372
(95%)
18 (5%)
1077
1053
(98%)
Ire Cour de droit civil
848
632
(75%)
216 (25%)
231
226
(98%)
5 (2%)
848
858
(101%)
IIe Cour de droit civil
1102
852
(77%)
250 (23%)
225
218
(97%)
7 (3%)
1102
1070
(97%)
Cour de droit pénal
1122
811
(72%)
311 (28%)
276
270
(98%)
6 (2%)
1122
1081
(96%)
Ire Cour de droit social
1078
719
(67%)
359 (33%)
396
394
(99%)
2 (1%)
1078
1113
(103%)
IIe Cour de droit social
1078
700
(65%)
378 (35%)
423
417
(99%)
6 (1%)
1078
1117
(104%)
4
4
(100%)
-
1
-
1 (100%)
4
4 (100%)
7367
5241
(71%)
2126
(29%)
2231
2181
(98%)
50 (2%)
7367
7422
(101%)
Autres sections
Total
© 2011 - Swiss Federal Supreme Court / CoE-CEPEJ
İlginiz ve katılımınız için
teşekkür ederim
© 2011 - Swiss Federal Supreme Court / CoE-CEPEJ
27

similar documents