Sprawozdanie z realizacji obchodów DBI

Report
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
OBCHODÓW DBI 2014
WSTĘP
W RAMACH OBCHODÓW DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU ZGŁOSZONO INICJATYWĘ,
W KTÓREJ WYSZCZEGÓLNIONO PUNKTY DO REALIZACJI. W TRAKCIE OSTATNIEGO MIESIĄCA
ZREALIZOWANO W NASZEJ SZKOLE WSZYSTKIE ZAMIERZENIA, KTÓRE ZAPLANOWANO.
PO PIERWSZE…
W DNIU 11 LUTEGO PRZEZ SZKOLNY MEGAFON PRZEWODNICZĄCA SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO PRZEDSTAWIŁA WSZYSTKIM UCZNIOM IDEE I ZAŁOŻENIAMI OBCHODÓW DBI
ORAZ ZADANIA, JAKIE BĘDZIEMY REALIZOWAĆ W NASZEJ SZKOLE W ZWIĄZKU Z DNIEM
BEZPIECZNEGO INTERNETU. PONADTO WYKORZYSTANO GAZETKĘ SZKOLNĄ DO
WYEKSPONOWANIA POWYŻSZYCH WIADOMOŚCI I INFORMACJI.
PO DRUGIE…
•
KAŻDA Z KLAS OTRZYMAŁA ZESTAW ZADAŃ, KTÓRE WRAZ Z WYCHOWAWCAMI REALIZOWAŁA NA LEKCJACH WYCHOWAWCZYCH. CELEM TYCH DZIAŁAŃ MIAŁO BYĆ
ZAANGAŻOWANIE WSZYSTKICH NAUCZYCIELI W REALIZACJĘ INICJATYWY, A JEDNOCZEŚNIE WYJŚCIE Z TEMATYKĄ BEZPIECZNEGO INTERNETU POZA PRACOWNIĘ
KOMPUTEROWĄ.
•
KLASY MŁODSZE OTRZYMAŁY NASTĘPUJĄCE POLECENIE: „ WASZYM ZADANIEM JEST POKOLOROWANIE/WYKLEJENIE KOLOROWANEK WG WŁASNYCH POMYSŁÓW.
STARAJCIE SIĘ, ABY PRACE BYŁY STARANNE, KOLOROWE I INTERESUJĄCE, BO BĘDĄ ONE UMIESZCZONE NA GAZETCE ORAZ BĘDĄ BRAĆ UDZIAŁ W KONKURSIE.”
NAUCZYCIELE-WYCHOWAWCY PRZEPROWADZILI TAKŻE Z UCZNIAMI ROZMOWY O TYM, JAKI MOŻE BYĆ INTERNET I CO MOŻNA ZROBIĆ, BY BYŁ BEZPIECZNY.
•
KLASY IV: „ NETROBI- TO ROBOT, KTÓREGO POZNACIE W TRAKCIE OGLĄDANIA FILMIKÓW ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM W SIECI. WASZYM ZADANIEM JEST
WYKONANIE ROBOTA NP. Z PUDEŁEK, TEKTURY, BRYSTOLU. MOŻECIE TEŻ GO NARYSOWAĆ, WYKLEIĆ CZY ZASTOSOWAĆ INNE TECHNIKI. JEGO WYGLĄD ZALEŻY OD
WASZEJ INWENCJI I POMYSŁU:):) WASZE PRACE BĘDĄ WYEKSPONOWANE NA WYSTAWCE LUB GAZETCE. BĘDĄ RÓWNIEŻ BRAŁY UDZIAŁ W KONKURSIE.”
•
KLASY V: „WASZYM ZADANIEM JEST STWORZENIE KRZYŻÓWKI, KTÓREJ ROZWIĄZANIEM BĘDZIE HASŁO ZWIĄZANE Z INTERNETEM. KRZYŻÓWKĘ NALEŻY ROZRYSOWAĆ
NA KARTCE W KRATKĘ, A HASŁA WYPISAĆ NA OSOBNEJ KARTCE. PRACĘ MOŻNA WYKONAĆ W ZESPOLE. JEŚLI NIE KRZYŻÓWKA, TO MOŻE COŚ INNEGO? MOŻECIE TEŻ
STWORZYĆ RYMOWANKĘ, WIERSZ LUB HASŁA REKLAMOWE ZWIĄZANE Z TEMATYKĄ BEZPIECZNEGO INTERNETU I SPOSOBÓW UNIKANIA TYCH NIEBEZPIECZEŃSTW.
DOBRZE BY BYŁO NAPISAĆ JE WYRAŹNIE NA DUŻEJ KARTCE. MACIE ZATEM DWA ZADANIA DO WYBORU. MOŻECIE PRACOWAĆ W ZESPOŁACH. WASZE PRACE BĘDĄ
UMIESZCZONE NA GAZETCE, A TAKŻE BĘDĄ BRAĆ ONE UDZIAŁ W KONKURSIE.”
•
KLASY VI: „WASZYM ZADANIEM JEST STWORZENIE PLAKATU ZAWIERAJĄCEGO NETYKIETĘ LUB PRZYKŁADY NA TO, JAK WSPÓLNIE MOŻEMY DBAĆ O TO, BY INTERNET BYŁ
PRZYJAZNY I BEZPIECZNY. MOŻECIE PRACOWAĆ W GRUPACH. WAŻNE JEST BY PRACE BYŁY CIEKAWE, KOLOROWE, ZACHĘCAJĄCE ODBIORCÓW DO STOSOWANIA SIĘ
DO WASZYCH HASEŁ I ZASAD:) WASZE PRACE BĘDĄ UMIESZCZONE NA GAZETCE ORAZ BĘDĄ BRAĆ UDZIAŁ W KONKURSIE.”
•
PONADTO KAŻDA KLAS PODPISAŁA WRAZ Z WYCHOWAWCĄ „UMOWĘ O INTERNECIE”
PO TRZECIE…
W TRAKCIE ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZY UŻYCIU TABLICY MULTIMEDIALNEJ ORAZ INNYCH
NARZĘDZI I ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH PRZEPROWADZONO LEKCJE:
W KLASACH I-III- W OPARCIU O „SIECIAKOWĄ SZKOŁĘ”,
W KLASACH IV-VI- NA PODSTAWIE „LEKCJI BEZPIECZEŃSTWA”.
PO CZWARTE…
RODZICE NA WYWIADÓWCE ZOSTALI POWIADOMIENI O UDZIALE SZKOŁY W OBCHODACH DBI
ORAZ OTRZYMALI ULOTKĘ, ZAWIERAJĄCA NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE ZWIĄZANE Z DBI, A
TAKŻE O BEZPIECZNYCH STRONACH DLA DZIECI ORAZ NIEBEZPIECZEŃSTWACH CZYHAJĄCYCH
NA DZIECI W INTERNECIE.
PO PIĄTE…
UCZNIOWIE WZIĘLI UDZIAŁ W KURSACH E-LEARNINGOWYCH, OGLĄDAJĄC FILMIKI I
ROZWIĄZUJĄC QUIZY.
PO SZÓSTE…
• NA STRONIE SZKOLNEJ UMIESZCZANO SYSTEMATYCZNIE INFORMACJE O UDZIALE SZKOŁY
W OBCHODACH DBI, WSZYSTKIE ZADANIA DLA UCZNIÓW, ORAZ WYNIKI KONKURSÓW.
PODSUMOWANIE
W RAMACH OBCHODÓW DBI W NASZEJ SZKOLE STARANO SIĘ, ABY TAK WAŻNA TEMATYKA
BYŁA OBECNA NIE TYLKO W PRACOWNI KOMPUTEROWEJ, GDZIE PODOBNE ZAGADNIENIA SĄ
REALIZOWANE CZĘSTO NA ZAJĘCIACH, ALE BY KAŻDY NAUCZYCIEL, RODZIC I KAŻDE DZIECKO
MOGŁO- TAKŻE PRZEZ DOŚWIADCZENIE I DZIAŁANIA PRAKTYCZNE- „DOTKNĄĆ” TEMATU
I ZROZUMIEĆ, JAK WAŻNE JEST, BY WSZYSCY UŻYTKOWNICY INTERNETU BYLI ŚWIADOMI, ŻE TO
WŁAŚNIE OD NICH ZALEŻY, JAK TEN WŁAŚNIE INTERNET BĘDZIE WYGLĄDAŁ I CO NAM,
UŻYTKOWNIKOM, OFEROWAŁ: KORZYŚCI CZY NIEBEZPIECZEŃSTWA.
KONIEC
• ZDJĘCIA WYKORZYSTANE W PREZENTACJI WYKONANO W TRAKCIE ZAJĘĆ PRZEZ
ORGANIZATORA INICJATYWY.

similar documents