Kartka z historii - Amatorski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca w

Report
KARTKA Z HISTORII
Amatorski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca
w Gliniku Zaborowskim – lata 1956 - 1968
Dlaczego Glinik Zaborowski był tak aktywny w kulturze
lokalnej a szczególnie w śpiewie i tańcu regionalnym ?
1946 rok – z przysiółka wsi Zaborów w Gminie Czudec powstaje nowa
wioska o nazwie Glinik Zaborowski
tworzy ją 156 gospodarstw domowych, bez infrastruktury wiejskiej ze Szkołą
Podstawową w wynajętym budynku wiejskim
nowa struktura organizacyjna z dużymi potrzebami wyzwoliła niebywałą
aktywność społeczną mieszkańców
 1946 rok – Kierownik Szkoły Podstawowej Jan Ziomek prowadzi Ludowy
Chór Mieszany – około 60 członków oraz Amatorski Zespół Teatru Ludowego
 w latach 1956-1957 Kierownik szkoły Leszek Kulik z zamiłowania muzyk,
wznawia działalność chóru ludowego – uczestnicy to uczniowie i młodzież
wiejska
Dlaczego Glinik Zaborowski był tak aktywny w kulturze
lokalnej a szczególnie w śpiewie i tańcu regionalnym ?
Pierwsze kroki Amatorskiego Zespołu Pieśni i Tańca w
Gliniku Zaborowskim
nabyte w szkole rozmiłowanie młodzieży w śpiewie i muzyce staje się podatnym
gruntem do dalszego rozwijania kultury regionalnej
 marzec 1957 rok to data powstania Amatorskiego Zespołu Artystycznego Pieśni
i Tańca
inicjatorzy to dyrektor szkoły Leszek Kulik i miejscowe Koło Związku Młodzieży
Wiejskiej
bardzo duże wsparcie i zaangażowanie mieszkańców oraz samorządu wioski dla
podjętej inicjatywy
pierwsze próby w częściowo wykończonym pomieszczeniu budowanego przez
wieś Domu Ludowego, bez światła elektrycznego i zaplecza sanitarnego
Pierwsze kroki Amatorskiego Zespołu Pieśni i Tańca w
Gliniku Zaborowskim
początek – to grupa taneczna opracowująca tańce rzeszowskie z regionalnymi
przyśpiewkami
prowadzenie Zespołu przejmuje instruktor Powiatowego Domu Kultury w
Strzyżowie Pan Stefan Kłosowicz – uczestnik amatorskiego ruchu artystycznego
powiatu od 1952 roku
 styczeń 1958 roku to data pierwszego występu Zespołu we wsi Wysoka
Strzyżowska z okazji oddania do użytku wybudowanego mostu na rzece
Wisłok
to również pierwsza prezentacja opracowanej przez Zespół pełnej wiązanki
tańców rzeszowskich z przyśpiewkami
Pierwsze kroki Amatorskiego Zespołu Pieśni i Tańca w
Gliniku Zaborowskim
Ciężka praca i olbrzymi entuzjazm członków Zespołu Pieśni i
Tańca to droga do sukcesu
rok 1958 i początek 1959 – to wytężona praca nad tworzeniem ostatecznego
kształtu programowego Zespołu, próby często trzy razy w tygodniu, niekiedy w soboty
i niedziele
powstaje pierwszy program koncertowy– chór mieszany a capella śpiewający pieśni
masowe i regionalne oraz zespół taneczny z wiązanką tańców rzeszowskich
1 maja 1958 roku na powiatowej uroczystości w Strzyżowie Zespół po raz pierwszy
prezentuje swój pełny program z dużym sukcesem lokalnym
od tego czasu patronat nad Zespołem obejmuje powiatowy Związek Gmin Spółdzielni
Rolniczych „SCh” w Strzyżowie
następuje cały szereg koncertów Zespołu i ważnych zdarzeń organizacyjnych
uczestnictwo w przeglądzie zespołów artystycznych w Warszawie z okazji X – lecia
Centrali Spółdzielni Rolniczych „Samopomoc Chłopska”
Ciężka praca i olbrzymi entuzjazm członków Zespołu Pieśni i
Tańca to droga do sukcesu
zdobycie I miejsca w wojewódzkich eliminacjach II - go ogólnopolskiego
konkursu kapel, śpiewaków i tancerzy ludowych w Rzeszowskim WDK, przy
uczestnictwie blisko 30 zespołów
w okręgowych eliminacjach tego konkursu w Nowej Hucie Zespół uzyskuje II
miejsce i
prawo występu w eliminacjach centralnych w Warszawie, gdzie
zdobywa również II lokatę oraz zaszczyt uczestniczenia w koncercie galowym na
scenie Teatru „Ateneum”, gdzie zostaje po raz pierwszy filmowany przez Polska
Kronikę Filmową
zainteresowanie Zespołem wykazuje również Zarząd Główny ZMW w Warszawie,
dzięki. któremu Zespół prezentuje swój pełny dorobek artystyczny na Festiwalu
Winobrania w Zielonej Górze, gdzie okazuje się być najlepszym
osiągane sukcesy zdecydowały, że Ministerstwo Kultury i Sztuki w Warszawie
podjęło decyzję wysłania Zespołu na Międzynarodowy Festiwal
Folklorystyczny we Francji
Ciężka praca i olbrzymi entuzjazm członków Zespołu Pieśni i
Tańca to droga do sukcesu
rozpoczyna się nowy etap w działalności Zespołu wymuszający cały szereg
przedsięwzięć:
• konieczność opracowania nowego programu artystycznego,
• otrzymanie pełnego kompletu strojów rzeszowskich,
• otrzymanie instrumentów muzycznych,
najważniejsze w tym etapie było zaangażowanie sił fachowych z dziedziny muzyki,
śpiewu i tańca regionalnego:
•prof. Tomasza Czaplę, dyrektora szkoły muzycznej w Rzeszowie jako dyrygenta .
chóru i kapeli,
•Panią Izabelę Syrek z Krosna jako specjalistkę od zespołu tanecznego,
•Panią Bożenę Niżańską, choreografa WDK w Rzeszowie jako konsultanta
przygotowującego również Zespół do uczestnictwa w Dożynkach Centralnych
z nowym programem Zespół występuje na różnych estradach, z różnych okazji i w
różnych miejscowościach, doskonaląc cały czas swoje umiejętności
Ciężka praca i olbrzymi entuzjazm członków Zespołu Pieśni i
Tańca to droga do sukcesu
Koncerty we Francji to oddzielna karta Zespołu Pieśni i Tańca w
promocji wioski, powiatu, województwa i Polski
ostatnie miesiące przed wyjazdem Zespołu do Francji to czas bardzo
intensywnej pracy:
•szlifowanie wszystkich szczegółów programu artystycznego łącznie z nauką
kilku ludowych pieśni francuskich,
• zgrupowania kondycyjne i szkoleniowe,
•członków Zespołu trzeba było nauczyć wszystkiego- od geografii i historii
Francji po sposób przebywania w różnych środowiskach
najbardziej doniosły i historyczny moment w dotychczasowej działalności to
dzień 27 lipca1959 roku, w którym to Zespół Pieśni i Tańca z Glinika
Zaborowskiego, uroczyście żegnany w Rzeszowie, udaje się specjalnie
oznakowanym autokarem na prawie trzy tygodniowe tournee do Francji
 w wyjeździe uczestniczy 40- tu członków Zespołu
 po kilku dniach podróży Zespół dociera do miasta portowego Brest w Bretanii
Koncerty we Francji to oddzielna karta Zespołu Pieśni i Tańca w
promocji wioski, powiatu, województwa i Polski
poprzez wiele miejscowości nad kanałem La Manche, dając ponad 10 koncertów
Zespół dociera do środkowej Francji
w miejscowości Confolens Zespół bierze udział w Międzynarodowym Festiwalu
Folklorystycznym łącznie z zespołami artystycznymi Szwecji, Szkocji, Portugalii i
wieloma zespołami francuskimi
przy silnej konkurencji bardzo dobrych zespołów folklorystycznych Zespół z
Polski zajmuje zaszczytne I miejsce, zabierając do kraju specjalny proporzec
miasta Confolens i dokument Jury Festiwalu
nie było mocnych na piękne melodie, czyste nie stylizowane głosy i pełne
rozmachu tańce regionu rzeszowskiego
koncert galowy, który miał trwać 40 min. – trwał ponad 2 godz. i zakończył się po
północy
Koncerty we Francji to oddzielna karta Zespołu Pieśni i Tańca w
promocji wioski, powiatu, województwa i Polski
olbrzymie zainteresowanie Polonii Francuskiej - już od połowy trasy
koncertowej za autokarem Zespołu ustawiała się kawalkada samochodów
osobowych
w czasie swojego tournee – Zespół zwiedził wiele pięknych miejscowości Francji,
łączne z Paryżem. Wszędzie gorąco przyjmowany podczas swoich koncertów,
przeżył wiele ciekawych zdarzeń i epizodów
nazwy Glinik Zaborowski, Strzyżów i Rzeszów były ciągle wymieniane w wielu
rozmowach, na koncertach i w bardzo przychylnie piszącej o Zespole prasie
francuskiej
Koncerty we Francji to oddzielna karta Zespołu Pieśni i Tańca w
promocji wioski, powiatu, województwa i Polski
Trudna kontynuacja amatorskiej działalności artystycznej
prowadzonej przez dobry Zespół Pieśni i Tańca
po powrocie z Francji wzrasta zapotrzebowanie na koncerty Zespołu, z których kilka .
należałoby wymienić:
•20 września 1959 r. – Dom Ludowy w Gliniku Zaborowskim, pełny koncert dla
mieszkańców wsi z udziałem wielu władz składających gratulacje i podziękowania
•koncert na Polach Grunwaldu w czasie obchodów Rocznicy
•Sala Kongresowa Pałacu kultury i Nauki w Warszawie - koncert w czasie II-go Krajowego
Zjazdu ZMW
•koncert w Operze Poznańskiej na inaugurację Obchodów 1000- lecia Państwa Polskiego
•koncert w Warszawie w trakcie obchodów 20 – lecia PRL
•tournee i koncerty w Czechosłowacji
•zespół taneczny z kapelą bierze udział w Dożynkach Centralnych w Warszawie przez .
kolejnych 6 lat
•11 lutego 1962 Zespół obchodzi bardzo uroczyście swój setny występ w 5 – lecie
swojej działalności, nagroda rzeczowa – odbiornik telewizyjny – pierwszy w Gliniku
Zaborowskim
Trudna kontynuacja amatorskiej działalności artystycznej
prowadzonej przez dobry Zespół Pieśni i Tańca
Zespół otrzymuje coraz to nowe zaproszenia na różne koncerty a między innymi
na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny w Grecji – jednak z tej oferty z
powodu braku funduszy nie mógł skorzystać
w 1966 Zespół swoim koncertem upiększył podwójne święto w Gliniku
Zaborowskim –.X-lecie pracy Zespołu i XX- lecie powstania wsi
w dalszym ciągu, z różnych powodów, słabnie opieka władz centralnych i
wojewódzkich nad zespołem, z powodu braku środków kończy się fachowa pomoc
dyrygenta – prof. Tomasza Czapli i choreografa Pani Izabeli Syrek
Zespół jednak dalej pracuje i doskonali swoje umiejętności pod kierownictwem
swojego pierwszego instruktora Stefana Kłosowicza, który właściwie prowadzi
już trzecią grupę Zespołu
Trudna kontynuacja amatorskiej działalności artystycznej
prowadzonej przez dobry Zespół Pieśni i Tańca
 taki był już los amatorskich zespołów artystycznych:
•ciężką pracą i wyrzeczeniami osiągają niezły poziom dając wiele koncertów
•a gdy już coś się osiągnęło – chłopcy szli do wojska, panienki wychodziły za mąż i
trzeba było zaczynać prawie od nowa
•zmieniali się opiekunowie, a to powodowało, zmniejszenie się środków na jego
prowadzenie
 Zespół Pieśni i Tańca w Gliniku Zaborowskim w swojej ponad 10-letniej pracy:
•liczył ponad 60 osób, różnie w różnych okresach jego działalności
•dał ponad 150 występów artystycznych, które były owocem ponad 400 prób i
szkoleń
•oglądało jego koncerty ponad 360 tyś. widzów
•był najlepszym ambasadorem swojej gminy , powiatu, województwa i kraju
•„wytańczył” i „wyśpiewał „ wiele nagród rzeczowych i pieniężnych, które pomogły
w owym czasie rozwiązywać różne problemy społeczne wsi
Trudna kontynuacja amatorskiej działalności artystycznej
prowadzonej przez dobry Zespół Pieśni i Tańca
Dlaczego udało się Amatorskiemu Zespołowi Pieśni i Tańca w
Gliniku Zaborowskim?
wyodrębniła się w środowisku około 20-to osobowa grupa młodzieży, dobrze czująca
się razem, w której charakterystyczne było:
•zbliżony przedział wiekowy – od 18-22 lat,
•podobny poziom intelektualny – wykształcenie podstawowe, zawodowe i średnie,
•pracująca w gospodarstwach rolnych rodziców w zakładach przemysłowych i ucząca
się
•rozmiłowana w śpiewie i tańcu ludowym przy charakterystycznie czystych głosach
•uznająca za cel samorealizacji wspólny śpiew i taniec
bezgraniczne wsparcie rodziców niekiedy kosztem własnych wyrzeczeń oraz wsparcie
instytucji gminnych, powiatowych i wojewódzkich
Dlaczego udało się Amatorskiemu Zespołowi Pieśni i Tańca w
Gliniku Zaborowskim?
pozytywny stosunek do członków Zespołu ze strony dyrekcji zakładów pracy i szkół –
częste urlopowania
przy tych okolicznościach Zespół trafił na instruktora Powiatowego Domu Kultury Pana
Stefana Kłosowicza, który posiadając duży dorobek w amatorskim ruchu artystycznym,
nie był w tym środowisku instruktorem, ale był duszą tego Zespołu przez cały okres jego
pracy
o istnieniu głębokiej więzi wśród członków Zespołu może świadczyć fakt, że spośród jego
pierwszej grupy, zawartych zostało 6 małżeństw
Czy dzisiaj w dobie panowania „króla pieniądza” i wszechobecnego internetu
oraz telewizji, możliwe by było w środowisku wiejskim zorganizowanie
takiego amatorskiego przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym? – to temat
do dyskusji i rozważań
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

similar documents