Predstavitev ravnanja z odpadnimi akumulatorji in baterijami

Report
Pripravil: Borut Žlaber

Ravnanje z odpadnimi baterijami in akumulatorji
ureja Uredba o ravnanju z baterijami in
akumulatorji ter odpadnimi baterijami in
akumulatorji (Uradni list RS, št. 3/2010, v
nadaljevanju Uredba). Navedena Uredba med
drugim določa posebna pravila za zbiranje,
obdelavo, recikliranje in odstranjevanje odpadnih
baterij in akumulatorjev na področju ravnanja z
odpadki s ciljem zmanjšati stopnjo
onesnaženosti okolja z odpadnimi baterijami in
akumulatorji.
Predstavitev ravnanja z odpadnimi akumulatorji in baterijami podjetja Dinos d.d.
(pripravil: Borut Žlaber)
2

Baterije in akumulatorji se razlikujejo v tem, da
je akumulator oziroma akumulatorsko baterijo
(sekundarna baterija) mogoče ponovno polniti,
kar pri klasičnih baterijah (primarna baterija) ni
mogoče.
Predstavitev ravnanja z odpadnimi akumulatorji in baterijami podjetja Dinos d.d.
(pripravil: Borut Žlaber)
3

V Sloveniji smo za zbiranje odpadnih baterij in
akumulatorjev določili naslednje ciljne stopnje
(glede na količino novih baterij in akumulatorjev,
danih na slovenski trg):
◦ do 26. septembra 2012: zbrati vsaj 25 % odpadnih
baterij in akumulatorjev,
◦ do 26. septembra 2016: zbrati vsaj 45 % odpadnih
baterij in akumulatorjev.
Predstavitev ravnanja z odpadnimi akumulatorji in baterijami podjetja Dinos d.d.
(pripravil: Borut Žlaber)
4

Odgovornost ravnanja z odpadnimi baterijami in
akumulatorji je na proizvajalcu ali uvozniku, ki je
dolžan zagotoviti pravilno ravnanje s tem
odpadkom. Uredba dopušča možnost, da se
proizvajalec organizira sam, lahko na trgu
nastopa s t.i. skupno shemo, v katero je
vključenih več proizvajalcev. V tem primeru
pooblasti podjetje, da je nosilec skupne sheme
ravnanja s tem odpadkom. Nosilec skupne sheme
v našem primeru je podjetje Interseroh.
Predstavitev ravnanja z odpadnimi akumulatorji in baterijami podjetja Dinos d.d.
(pripravil: Borut Žlaber)
5

Vsak odpadek, tudi odpadne baterije in akumulatorje
mora spremljati evidenčni list ravnanja z odpadkom.
Nosilec sheme ravnanja z odpadkom je dolžan izdelati
evidenčne liste za te odpadke. Evidenčni list spremlja
odpadek od njegovega nastanka, do reciklaže. Podjetja,
pri katerih nastanejo odpadni akumulatorji, so dolžna
akumulatorje oddati v shemo in tako zagotoviti njihovo
recikliranje. Kot dokazilo, da so to naredila, služi
potrjen evidenčni list nosilca sheme. Uredba nalaga, da
morajo distributerji zagotoviti brezplačni prevzem
akumulatorjev.
Predstavitev ravnanja z odpadnimi akumulatorji in baterijami podjetja Dinos d.d.
(pripravil: Borut Žlaber)
6



Podjetje Dinos d.d. v shemi Interseroh nastopa kot
zbiralec odpadnih akumulatorjev, za kar ima potrebna
dovoljenja, saj je pri Agenciji RS za okolje uvrščen v
seznam zbiralcev odpadnih baterij in akumulatorjev, z
podjetjem Interseroh pa ima sklenjeno pogodbo.
Družba Dinos d.d. tako po naročilu družbe Interseroh
d.o.o. izvede pravilno ravnanje z odpadkom.
Za vse akumulatorje oddane na poslovalnicah Dinosa
dobite potrjen evidenčni list nosilca sheme, s katerim
dokazujete da ste svoje akumulatorje oddali v shemo.
Predstavitev ravnanja z odpadnimi akumulatorji in baterijami podjetja Dinos d.d.
(pripravil: Borut Žlaber)
7


Akumulatorje lahko oddate v vsaki od 20ih poslovalnic
Dinosa po vsej Sloveniji.
Čeprav uredba zahteva najmanj zagotovitev
brezplačnega oddajanja akumulatorjev v shemo, se
podjetje Dinos zaveda da imajo tudi izrabljeni
avtomobilski in industrijski akumulatorji določeno
vrednost. Zato na Dinosu zanje dobite tudi ustrezno
plačilo.
Predstavitev ravnanja z odpadnimi akumulatorji in baterijami podjetja Dinos d.d.
(pripravil: Borut Žlaber)

similar documents