Slide 1

Report
‫دستور العمل روش های صحیح نمونه گیری‪,‬جمع‬
‫آوری و انتقال نمونه به آزمایشگاه‬
‫حتی درصورت انجام صحیح و با دقت روش های تجزیه ای‬
‫(‪ ، )analytic‬متغییرهایی نتایج آزمایش ها را تحت تاثیر‬
‫قرار می دهند‪.‬‬
‫شناسایی این متغیرها و به دنبال آن استاندارد نمودن روش‬
‫های آزمایشگاهی جهت تفسیر صحیح و استفاده ی بهینه از‬
‫داده های آزمایشگاهی ضروری می باشد‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫بیشترین خطاهای آزمایشگاهی می تواند وابسته به عوامل‬
‫غیرتجزیه ای نظیر جمع آوری نمونه‪ ،‬جابجایی و نقل‬
‫وانتقال آن باشد‪.‬‬
‫‪‬عوامل غیر بیولوژیک‬
‫‪‬عوامل بیولوژیک‬
‫‪‬عوامل فیزیولوژیک‬
‫هماتوم‬
‫روش های جلوگیری از هماتوم‬
‫همولیز‬
‫روش های جلوگیری از همولیز‬
‫‪.I‬‬
‫‪.II‬‬
‫‪.III‬‬
‫‪.IV‬‬
‫‪‬‬
‫‪.I‬‬
‫‪.II‬‬
‫‪.III‬‬
‫‪.IV‬‬
‫‪.V‬‬
‫نمونه در لوله نو ( غیر اسید واش ) گرفته شود‪.‬‬
‫نمونه جداگانه جهت هورمون فرستاده شود‪.‬‬
‫حجم نمونه حداقل ‪3‬س ی س ی باشد‪.‬‬
‫نمونه ها در شرایط ناشتایی گرفته شود‪.‬‬
‫تعریف ناشتا‬
‫نمونه همولیز نباشد‪.‬‬
‫نمونه های هورمون تا قبل از ساعت ‪ 10‬صبح پذیرش شوند‪.‬‬
‫از گرفتن نمونه های هورمون در شیفت شب خودداری شود‪.‬‬
‫بیماران نفروتیک‬
‫بیماران تحت درمان با آهن‬
‫‪ .I‬از هر بیمار‪CBC 2‬گرفته شود‪.‬‬
‫‪ .II‬حجم ‪ CBC‬کافی باشد‪.‬‬
‫‪ .III‬درخواست الکتروفورز همراه با درخواست ‪CBC‬‬
‫باشد‪.‬‬
‫‪ .IV‬بیمار ناشتا باشد‪(.‬نمونه های چرب انجام نخواهد‬
‫شد‪).‬‬
‫‪ .I‬در کلیه کشت ها حتما روی نمونه نوع‬
‫آزمایش مشخص شود‪.‬‬
‫‪ .II‬کلیه کشت ها حتما نام و نام خانوادگی و‬
‫شماره پذیرش بیمار ‪،‬نام بخش و تاریخ نمونه‬
‫گیری داشته باشد‪.‬‬
‫‪ .III‬سه روز قبل آنتی بیوتیک مصرف نگردد‪.‬‬
‫‪.I‬‬
‫‪.II‬‬
‫‪.III‬‬
‫‪.IV‬‬
‫‪.V‬‬
‫جهت انجام آزمایش ادرار کمتر از ‪ 10cc‬نباشد‪.‬‬
‫نمونه دارای نام ‪ ،‬کد پذیرش ‪،‬نوع آزمایش (سوپرا‬
‫‪،‬کاتتر)‬
‫جهت انجام کشت ادرار نمونه در ظروف مخصوص‬
‫کشت یا کیسه های ادراری برای اطفال گرفته شود‪.‬‬
‫ادرار اول صبح نمونه مناسب‪.‬‬
‫تاثیر رژیم غذایی بر ادرار‪.‬‬
‫‪ .I‬حداقل میزان خون لخته ‪ 2cc‬باشد و اسم نمونه گیر روی‬
‫نمونه باشد‪.‬‬
‫‪ .II‬برای درخواست ‪ ،P.C‬لخته و ‪ CBC‬نیاز می باشد‪.‬‬
‫‪ .III‬برای درخواست ‪ F.F.P‬وپالکت ‪CBC ،‬نیاز می باشد‪.‬‬
‫‪ ‬در لوله ‪ 0.2‬سیترات سدیم ‪ 1.8 +‬خون گرفته شود‪.‬‬
‫‪ ‬نمونه های بیشتر یا کمتراز ‪ 2cc‬انجام نخواهد شد‪.‬‬
‫‪ ‬تاثیر هپارین و وارفارین وهیرودین وآرگاتروبان و‬
‫داروهای غیر استروییدی‪.‬‬
‫‪ .I‬حجم خون برای ‪CBC‬کافی باشد(‪)2cc‬و از گرفتن نمونه‬
‫هایی با حجم خون بسیار کم اجتناب شود‪.‬‬
‫‪ .II‬به محض ریختن خون در شیشه ی ‪CBC‬آن را خوب هم زده‬
‫تا خون با ماده ی ضدانعقاد مخلوط گردد و لخته نشود‪.‬‬
‫‪CBC .III‬های لخته انجام نمی شود‪.‬‬
‫‪ .IV‬تاثیر آسپرین بر پالکت‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫حداقل خون مورد نیاز برای بخش بیوشیمی ‪ 2CC‬می‬
‫باشد‪.‬در صورت کم بودن نمونه یا انجام نمی شود و یا تعداد‬
‫کمتری از تست های درخواستی انجام میشود‪.‬‬
‫نمونه باید بعد از گرفته شدن دراسرع وقت به آزمایشگاه‬
‫ارسال شود در صورت ماندن نمونه بیشتر تست ها جواب‬
‫کاذب می دهند ‪.‬‬
‫رژیم غذایی مناسب قبل از آزمایش‪.‬‬
‫تاثیر داروها و فعالیت بدنی شدید بر آزمایش‪.‬‬
‫‪ ‬نمونه در هنگام نمونه گیری همولیز نشود زیرا تعدادی از‬
‫تست ها جواب کاذب می دهند‪.‬‬
‫‪ ‬نمونه های آسیت و پلور فقط در شیفت های صبح ارسال‬
‫شوند‪.‬‬
‫‪ ‬نمونه ی‪ ABG‬روی یخ گذاشته و به آزمایشگاه ارسال‬
‫گردد‪.‬‬
‫‪ ‬نمونه ی ‪CSF‬باید در لوله های دردار گرفته شود وحتی االمکان از‬
‫گذاشتن پنبه بر درب لوله خودداری شود زیرا در هنگام ارسال به‬
‫آزمایشگاه ممکن است پنبه افتاده و نمونه آلوده گردد‪.‬جهت‬
‫‪LP‬حتما ‪2‬لوله فرستاده شود یکی جهت بیوشیمی و دیگری جهت‬
‫کشت‪.LP‬هرکدام از نمونه ها کمتر از ‪ 2cc‬نباشد‪.‬‬
‫‪ ‬اگر بیلی روبین توسط لوله مویینه گرفته شود باید لوله مویینه‬
‫قرمز و برای هر بیمار حداقل‪2‬لوله گرفته شود‪.‬‬
‫تست تحمل گلوکز‬
‫‪ ‬گزارش نتایج باید با ذکر نوع آزمایش (‪ )GTT‬و ساعت نمونه‬
‫گیری از بیمار باشد ‪.‬‬
‫‪ ‬بیمار باید طی سه روز قبل از انجام آزمایش دارای رژیم غذایی حداقل ‪150‬‬
‫گرم کربوهیدرات باشد ‪.‬‬
‫‪ ‬همچنین به دلیل اینکه عدم فعالیت فرد تحمل گلوکز را کاهش می دهد‬
‫لذا ‪GTT‬را در مورد بیماران بستری نباید انجام داد ‪ .‬بیمار طی ‪ 12‬ساعت‬
‫قبل از انجام آزمایش باید ناشتا باشد و از خوردن قهوه و کشیدن سیگار‬
‫امتناع ورزد ‪ .‬ضمنا ً از آنجایی که بیماریهای غدد درون ریز مثل پرکاری‬
‫تیروئید باعث غیر طبیعی شدن آزمایش تحمل گلوکز می شود لذا باید قبل از‬
‫آزمایش ‪ GTT‬اختالل عمل سیستم اندوکرین مورد ارزیابی قرار گیرد‪ .‬پیشنهاد‬
‫‪ :‬در طول آزمایش ورزش کردن ممنوع می باشد ‪.‬‬
‫بخش انگل شناسی‬
‫آزمایش مدفوع ‪:‬‬
‫احتیاج به ناشتا بودن نیست ‪.‬‬
‫رژیم غذایی قبل از آزمایش‪.‬‬
‫عدم آلودگی با ادرار‪.‬‬
‫تست ‪(OB‬خون مخفی)‪:‬‬
‫جهت انجام این تست ‪ 72‬ساعت قبل از مصرف سبزیجات خام‬
‫‪،‬گوشت قرمز و جگر‪ ،‬قارچ‪،‬ترب کوهی‪،‬بعضی میوه ها مثل‬
‫موز‪،‬انگور‪،‬داروهای ضدالتهابی و ویتامین پرهیز شود‪.‬‬
‫از ورود خون از منشا دهان مثال به دنبال مسواک زدن ویا مخلوط‬
‫شدن مدفوع با خون قاعدگی اجتناب شود‪.‬‬

similar documents