Import vozové zásilky kamionovou dopravou z ISTANBULU do

Report
Import vozové zásilky kamionovou
dopravou z ISTANBULU do OSTRAVY
Ondřej Veselý
DZ4
Školní rok: 2011/2012
Lagermax spedice a logistika s.r.o.
● Založena roku 1920 původně jako sklad a rozvážka podnikaní v Salcburku.
● Dnes největší společností v oblasti spedice, autodopravy a logistiky v Salcburku.
● Motto: „Together in motion“.
● Pobočky v České republice, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Chorvatsku, Rumunsku,
Srbsku, Slovensku, Slovinsku a Maďarsku
● Všechny pobočky dohromady zaměstnávají 2 250 lidí.
● Členem ve sdruženích: SSL, IATA, FIATA, WIN LOGISTICS GROUP
Základní informace o přepravě
• Předmět přepravy: Textilní podlahové krytiny v
rolích.
• Hmotnost: 20 000 kg.
• Místo nakládky: Istanbul
• Místo vykládky: Ostrava
• Zajištění přepravy podle FCA Istanbul INCOTERMS
2010
Smluvní strany
• Prodávající+odesílatel= REYYAN Istanbul
• Kupující+příjemce= VEGA Ostrava
• Zasilatel= LAGERMAX spedice a logistika s.r.o.
• Dopravce= AUTOHOF CZ
Poptávka
• VEGA OSTRAVA se poptává po přepravě 26 ks EUR
palet o celkové hmotnosti 20 000 kg.
• Přeprava se má uskutečnit ze skladu jejího obchodního
partnera v Istanbulu
• Po odeslání poptávky zasilateli čeká příkazce na nabídku.
Poptávka
Cenová nabídka
Zasilatelský
příkaz
Dopravce
• Po potvrzení objednávky začíná zasilatel organizovat samotnou přepravu.
• Nutné je vybrat vhodného dopravce na základě požadavků příkazce.
• Vybírání vhodného dopravce za pomocí programu RaalTrans nebo se
kontaktuje dopravce prověřený na základě předchozích zkušeností.
• AUTOHOF CZ – specialista na oblasti Turecka, Bulharska a Rumunska
• Po domluvě s dopravcem, vyplní zasilatel objednávku přepravy, kterou zašle
dopravci
Objednávka
přepravy
Nákladní list CMR
Na základě informací od
zasilatele dopravce
vystavuje mezinárodní
nákladní list CMR na
relaci: Istanbul- Ostrava.
Zasilatel požaduje
přiložení dokladu CMR
potvrzeného příjemcem k
faktuře za silniční
přepravu, jinak faktura
nebude dopravci
uhrazena.
Optimalizace přepravní cesty
• Vybraná trasa závisí na dopravci, který zvažuje nejen kilometrickou
vzdálenost, ale celkovou „schůdnost“ přepravní cesty.
• Dopravci mají často k dispozici i software, který pomáhá k co možná
nejlepšímu naplánovaní trasy. Například program TRACKROAD.
• Přepravní cesta byla stanovena z Turecka přes: Bulharsko, Rumunsko,
Maďarsko, Slovensko až do České republiky. Celkem 1920 km.
• Přepravní cesta je vedena evropskými tahy E-80 a E-75 a z malé části E85
• Kilometricky kratší (1875km), nevyužívaná alternativa přes
Srbsko:
• Horší kvalita silnic + vysoká kriminalita
• Prevence: Připojištění zásilek + proškolení řidičů
FCA Istanbul INCOTERMS 2010
• FCA = Free Carrier (Vyplaceně dopravci)
• „Vyplaceně dopravci“ znamená, že Reyyan Istanbul (prodávající), dodá
zboží dopravci tj. Autohof CZ, kterou jmenuje VEGA OSTRAVA (kupující) v
objektu společnosti Reyyan.
• Přechod rizik: Bod dodání dopravci (objekt společnosti Reyyan).
• Celní odbavení pro vývoz zajišťuje prodávající (Reyyan).
• Celní odbavení v dovozu, úhrada dovozního cla zajišťuje kupující (VEGA OSTRAVA)
Předání zboží dopravci
Rizika z prodávajícího na kupujícího
Celní proces
1. V Istanbulu se vystaví vývozní celní doklad (VDD).
2. VDD se ukončí a „TIR se otevře“. (VDD zpět do Istanbulu)
3. Vystavuje se TDD TIR (TIR s čárovým kódem)
4. Probíhá zaplombování kamionu (zboží pod celním dohledem).
5. Přeprava přes hranice jednotlivých států (celníci si odtrhávají útržkové listy).
6. V Ostravě ukončení TDD TIR předložením JSD.
7. Na základě JSD vyměřen celní dluh.
Kalkulace ceny za přepravu
• Cena stanovena na 59 520 Kč (Dopravné + zasilatelské provize)
• Dopravné: Stanoveno na základě kalkulace nákladů:
1. Pohonné hmoty
2. Mzda osádky
3. Přímý materiál (pneumatiky..)
4. Cestovné (stravné..)
5. Dálniční poplatky (mýtné..)
• Přepočet ceny na KM = 59 520 Kč / 1920 Km = 31 Kč/Km
• Lagermax jako celní deklarant – poplatek 600 Kč
• Celková cena: 60 120 Kč (bez DPH)
DPH 20% = 12 024 Kč
•
Cena včetně DPH = 72 144 Kč
Fakturace
• Po uskutečnění přepravy zasilatel vystavuje fakturu.
• Zákonná lhůta pro vystavení 14 dní.
• Faktura musí obsahovat všechny náležitosti:
1. Označení Faktura
2. Jméno a adresa dodavatele a plátce
3. Datum vydání a datum splatnosti
• Zasilatel navíc přikládá k faktuře i kopii potvrzeného nákladního listu CMR.
Faktura za
přepravu
•Děkuji za pozornost!

similar documents