Gift til bruk mot rotter og mus

Report
Gift til bruk mot rotter og mus
Arnulf Soleng
Avdeling for skadedyrkontroll
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Skadedyrdagene 2011
Avdeling for skadedyrkontroll – [email protected]
Historikk
• Aristoteles forteller om bruk av stryknin mot rotter for
nesten 2350 år siden
• Rundt 1948 kom den første antikoagulanten til bruk som
rodenticid (Warfarin)
• Senere kom andregenerasjons antikoagulanter pga
resistens mot de første
• Biociddirektivet
- 14 stoffer totalt meldt inn i programmet
- 12 stoffer på positivlisten
- 2 stoffer under behandling for beslutning
(corn cob og hydrogen cyanid)
Avdeling for skadedyrkontroll – [email protected]
Rodenticidene er viktige – men farlige ...!
•
Primær forgiftning
– Spiser forgiftet åte direkte
•
Sekundær forgiftning
– Spiser et annet dyr som er forgiftet (gift i muskulatur og innvoller)
•
Sekundært inntak
– Spiser et annet dyr som har ufordøyd gift i munn og mage
Avdeling for skadedyrkontroll – [email protected]
Skjer det forgiftninger i virkeligheten?
• Mange eksempler på forgiftninger av fugler, dyr og
mennesker pga rotte/musegift
• Mange eksempler på dødsfall hos dyr – spesielt hunder
• Ikke dødsfall hos mennesker i Norge, men mange i utlandet
• Eksempler på misdannelser og aborter
• Tall fra Giftinformasjonen når det gjelder mistanke om
forgiftning av mennesker:
– 125 tilfeller i 2005
– 66 tilfeller i 2006
• Fra USA:
– 11 000 tilfeller i året
– 95 % er uhell og 5 % er bevist inntak av gift
– 90 % av uhell gjelder barn under 6 år
Avdeling for skadedyrkontroll – [email protected]
Har vi alternativer til gift?
• Forskrift om
skadedyrbekjempelse
– Den som skal foreta
skadedyrbekjempelse plikter å
bruke det middel og den metode
som gir minst skadevirkning for
miljø og helse og som kan føre
til ønsket resultat.
Avdeling for skadedyrkontroll – [email protected]
Forebygging og bekjempelse
• Forebygging
– Opprydding (sanitasjon)
– Fjerning av mat, vann og
skjulesteder
– Sikring av bygg
• Feller
– Klappfeller
– Levendefangstfeller
• Gift
Avdeling for skadedyrkontroll – [email protected]
Formuleringer
• Åte
–
–
–
–
–
–
Voksblokker
Gel/pasta
Væske
Pellets
Løse kornprodukter
Celluloseposer
• Ulik grad av hamstring
og åte på avveie!
Avdeling for skadedyrkontroll – [email protected]
(1)
Formuleringer
(2)
• Kontaktmidler
– Pulver
– Gel/pasta
• Ekstra høy konsentrasjon av gift!
• Restriksjoner gjennom biociddirektivet
for andregenerasjons antikoagulanter!
Avdeling for skadedyrkontroll – [email protected]
Følgestoffer
• Fargestoff
•
– Merking/advarsel
– Hindrer forgiftning?
• Bitterstoff
– Hindrer forgiftning?
Parafinvoks gir konsistens og
holdbarhet
•
Cellulose for innpakning
•
Propylenglycol som frostvæske
til drikkeåter
•
•
Nærings- og tiltrekningsstoffer
(mais, malt, sukker, korn osv.)
Konserveringsmidler
•
Talkum som bærer for
kontaktpulver
•
Urinstoffderivater virker
tiltrekkende
Avdeling for skadedyrkontroll – [email protected]
Aktive stoffer
• Akutte gifter
–
–
–
–
Mange forskjellige virkemåter
Ingen motgift
Rask effekt - men ofte smertefull død
Åtevegring
• Antikoagulanter
–
–
–
–
Hindrer blodlevring
Motgift finnes
Ikke smertefritt - dyr viser tydelig ubehag
Resistens
Avdeling for skadedyrkontroll – [email protected]
Akutte gifter
• På positivlista
• Forbudt
– Alfakloralose
– Aluminium-fosfid
– CO2
• Under behandling
– Hydrogen cyanid
– Corn cob
–
–
–
–
–
–
–
–
Norbormid
Zink-fosfid
Cholecalciferol
Crimidine
Bromethalin
Arsenikk
Tallium sulfat
Stryknin
Avdeling for skadedyrkontroll – [email protected]
Antikoagulanter
(1)
• Førstegenerasjons antikoagulanter
–
–
–
–
Warfarin
Warfarin sodium
Kumatetralyl
Klorofacinon
• Flerdosegifter
– Gnagere må vanligvis spise av giften flere ganger for å oppnå en
dødelig dose
Avdeling for skadedyrkontroll – [email protected]
Antikoagulanter
(2)
• Andregenerasjons antikoagulanter
–
–
–
–
–
Bromadiolon
Difenakum
Flokumafen
Brodifakum
Difetialon
• Enkeltdosegifter
– Gnagere må vanligvis spise av giften bare én gang for å oppnå
en dødelig dose
Avdeling for skadedyrkontroll – [email protected]
Antikoagulanter
(3)
• Førstegenerasjons antikoagulanter
– Liten mulighet for primær forgiftning (dyr spiser åten direkte)
– Liten eller ingen risiko for sekundær forgiftning (f. eks. katt som
spiser forgiftet mus)
• Andregenerasjons antikoagulanter
– Stor mulighet for primær forgiftning
– Lang nedbrytningstid i kroppen på dyr (fra noen dager til nesten
ett år avhengig av type aktivt stoff)
– Mulig risiko for sekundær forgiftning
Avdeling for skadedyrkontroll – [email protected]
Et forgiftningseksempel eller to …
• Andregenerasjons antikoagulant - Brodifakum
– LD50 for hund er 0,25 mg/kg.
– Finnes ofte i en konsentrasjon på 0,05 g/kg åte.
– Kritisk inntak for en hund som veier 5 kg er da 25 g åte.
• Førstegenerasjons antikoagulant - Warfarin
– LD50 for hund er 20-200 mg/kg.
– Finnes ofte i en konsentrasjon på 0,25 g/kg åte.
– Kritisk inntak for en hund som veier 5 kg er da 400 g åte.
Avdeling for skadedyrkontroll – [email protected]
• Myte:
– Rotter og mus som spiser gift blir tørste og trekker ut av huset
før de dør.
• I virkeligheten:
– Rotter og mus går ikke ut for å dø, men dør ofte inne i vegger,
gulv og tak.
Avdeling for skadedyrkontroll – [email protected]
• Myte:
– Giften gjør at rotter og mus tørker ut når de dør, og at de blir
luktfrie.
• I virkeligheten:
– Rotter (og mus) som råtner lukter …
Avdeling for skadedyrkontroll – [email protected]
• Myte:
– Giften er tilsatt bitterstoff og advarselfarge slik at forgiftninger
ikke skjer.
• I virkeligheten:
– Forgiftninger er vanlig hos fugler, dyr og mennesker.
– Barn er spesielt utsatt - bitterstoffet har liten eller ingen effekt på
barn under 18 mnd.
– Advarselfarge - motsatt effekt på barn?
Avdeling for skadedyrkontroll – [email protected]
Avdeling for skadedyrkontroll – [email protected]

similar documents