Zalety opakowań z tektury falistej

Report
Korzyści ekonomiczne Ochrona
Odnawialność
Interesujące
fakty
2
Korzyści
ekonomiczne
Opakowania z tektury falistej
zwiększają sprzedaż
68% konsumentów podejmuje
decyzje zakupowe w punkcie
sprzedaży
Wpływ na decyzje zakupowe w
punkcie sprzedaży
• Bezpłatna powierzchnia
reklamowa
• Praktyczne medium promocyjne
• Maksimum możliwości dla
komunikacji marketingowej
marki
Pięć aspektów łatwości używania
• Łatwa identyfikacja
•
•
•
•
Łatwe
Łatwe
Łatwe
Łatwy
otwieranie
uzupełnianie
zakupy
recykling
„Opakowania z tektury
falistej pozwalają
zachować jakość
produktów i
przyczyniają się do
możliwie jak
największego
skrócenia czasu
przekazania produktu
konsumentowi”.
„Łatwa identyfikacja
(...) sprawia, że
produkt szybciej
trafia na półkę”.
Pełna funkcjonalność
•
•
•
•
•
•
Pasują do każdego produktu
Maksymalna ilość towaru na paletach
Minimalne zużycie przestrzeni magazynowej
Mniej ciężarówek na drogach
Mniejsze koszty logistyczne
Dające się układać jedne na drugich, gdy
wyprodukowane zgodnie z normą FEFCO
Common Footprint
Wyprzedzają inne systemy opakowań
• Lepsze wykorzystanie
przestrzeni
• Niższe koszty transportu
• Niższe koszty dla producentów
Korzystny wpływ na gospodarkę
europejską
70%
europejskich dóbr szybkozbywalnych
przewożonych jest w opakowaniach z tektury
falistej
42,1 mld m2
686 zakładów
produkcyjnych w całej
Europie
Ochrona
Odpady żywności — problem globalny
• 33% — tyle w
postaci strat marnuje
się światowej produkcji
żywności
• tylko w samym
brytyjskim łańcuchu
dostaw marnuje się
żywność o wartości
6,15 mld EUR
13
Opakowania z tektury falistej bardziej
chronią zasoby niż je zużywają
Wpływ na środowisko
Opracowanie optymalnego
rozwiązania
= zrównoważony rozwój
Niewystarczająca
ilość materiału
opakowaniowego
Nadmierna ilość
materiału
opakowaniowego
Zaprojektowane, aby chronić
• Wysokość stosu
• Geometria
• Otwory wentylacyjne
• Uchwyty
• Mechanizmy łączące
• Odporność na wilgoć
• Optymalna ochrona
15
Pielęgnacja naszej żywności
Odnawialność
Opakowania z tektury falistej nie
naruszają równowagi ekologicznej
•w
100%
z zasobów odnawialnych
•
w
100%
nadają się do recyklingu
•
w
100%
ulegają biodegradacji
• 82% papieru używanego do
produkcji opakowań z tektury falistej
pochodzi z recyklingu
Lasów w Europie jest coraz więcej
• przybyło 17 mln hektarów
• każdego roku sadzi się o
więcej drzew niż wycina
33%
• 37,8% powierzchni Europy
pokryte jest lasami
Konsumenci wolą opakowania
papierowe
• 79%
uważa, że opakowania
papierowe są lepsze niż te z tworzyw
sztucznych
• 73%
wierzy, że opakowania
papierowe zapewniają równowagę
ekologiczną
Korzyści ekonomiczne Ochrona
Odnawialność
22

similar documents