OR 2014 Helsinki: informace z konference

Report
OR 2014 Helsinky :
zpráva z konference
Helena Kováříková
Ústřední knihovna ČVUT
Towards Repository Ecosystem
„An Alternative American Approach to Repositories“
Royster, Paul
Zpochybnění metafory o „ekosystému“




2
„The “Ecosystem” metaphor is fundamentally misleading
„It “naturalizes” a system that is artificial, man-made, and economic.“
„The struggle over scholarly communications is about access to the
means of production, the accumulation of capital, and the alienation
of the products of labor. It is best described by Marx, not Darwin.“
14.-15. 10. 2014 Bibliotheca Academica
Towards Repository Ecosystem
„An Alternative American Approach to Repositories“
Royster, Paul
Poslání:
„Shovel as much free content as possible onto the Internet.“
“Send us your vita, and let us do the rest.”
Základní cíle



3
usnadnit vědeckou komunikaci
vytvořit platformu pro ukládání digitálního obsahu
co nejvíce tento obsah šířit
14.-15. 10. 2014 Bibliotheca Academica
Towards Repository Ecosystem
„An Alternative American Approach to Repositories“
Royster, Paul
 Způsob, jak toho dosáhnout

poskytovat co nejkomplexnější služby







vyjasňovat otázky autorských práv
aktivně vyhledávat obsah, který by měl být umístěn do repozitáře
skenovat, nahrávat, tisknout, opatřit metadaty
„umést cestičku“
dělat to jednoduše
dávat okamžitou zpětnou vazbu
maximalizovat nahrávání obsahu
Důležitá role „Repositorians“

4
14.-15. 10. 2014 Bibliotheca Academica
Towards Repository Ecosystem
„An Alternative American Approach to Repositories“
Royster, Paul
Výsledek:
druhý nejrozsáhlejší repozitář v USA
při vyhledávání na Googlu je obsah jejich repozitáře předřazen
výsledkům vyhledávání z Elsevieru
dobře přijímáni a hodnoceni ze strany univerzity




5
„fakulty spolupracují proto, že chtějí, nikoliv že musí“
14.-15. 10. 2014 Bibliotheca Academica
Towards Repository Ecosystem
Budování repozitářů – „dospělé“ repozitáře



co je repozitář
rozdíl mezi repozitářem a digitálním archivem
strategie budování repozitáře





strategie ochrany



6
plán tvorby repozitáře
jak moc repozitáře rozšiřovat
co má zůstat uchováno
správa, udržitelnost
požadavky na kvalitu digitálního obsahu i metadat
požadavky trvalé čitelnosti a stálé přístupnosti
certifikace a provádění auditu
14.-15. 10. 2014 Bibliotheca Academica
Towards Repository Ecosystem
ORCID
ORCID - systém pro identifikaci osob a jejich propojení s
digitálními objekty
„ORCID for DSpace“ Luyten, Bram
„ORCID Adoption and Integration in Dspace“ Luyten, Bram
[et.al.]





7
jak implementovat ORCID do prostředí DSpace
info o rozšířeném API umožňující spolupráci ORCID a Dspace – součást
Dspace 5, konec r. 2014
čištění autorských metadat, přidání identifikátoru ORCID
14.-15. 10. 2014 Bibliotheca Academica
Towards Repository Ecosystem
ORCID
ORCID - systém pro identifikaci osob a jejich propojení s
digitálními objekty

„ORCIDs in the Wild: Implementing ORCIDs into Research
Support and Repository Systems“ Shreeves, Sarah L.; Witt,
Michael C.; Luyten, Bram; Andersson, Urban

„ORCID in Finland?“ Ilva, Jyrki
8
14.-15. 10. 2014 Bibliotheca Academica
Towards Repository Ecosystem
Integrace repozitářů
„University Institutional Repository and its Place in the
University Information Infrastructure “




9
Propojení jednotlivých subsystémů univerzity s IS
Automatická synchronizace organizační struktury univerzity se
strukturou repozitáře
Rozšíření stávajícího RESTful API rozhraní o možnost
kompletního zápisu (CRUD) nad všemi objekty
14.-15. 10. 2014 Bibliotheca Academica
Děkuji za pozornost!
[email protected]
10
14.-15. 10. 2014 Bibliotheca Academica

similar documents