La facturació electrònica entre les empreses i l

Report
e.FACT
punt general d’entrada de
factures electròniques de
Catalunya
Consorci Administració Oberta de Catalunya
Març 2015
1 MILIÓ
FACTURES
ESTALVI
EMPRESES
PAPER
6€
x factura
Proveïdors
SFTP
Plataformes
Factura-e
i EDI
Mitjanes
Petites
Web
Enviament
SFTP
e
F
A
C
T
Plataformes
Factura-e
Portal
Recepció
Web
AAPP Catalunya
Aplicacions
Integrades
Grans
FTP
e
F
A
C
T
Plataformes
Factura-e
(EDI)
Mitjanes
Petites
Web
Enviament
FACE
Plataformes
Factura-e
Portal
Recepció
Web
AGE i
altres
AAPP
Proveïdors
FTP
AAPP Catalunyaa
Aplicacions
Integrades
Grans
e.FACT NO és un portal únic
És un servei comú
Rebut electrònic signat digitalment
Com crear factures electròniques?
● Solucions gratuïtes
○ B2B Router: servei al núvol, sense certificat digital integrat amb e.FACT
○ Altres solucions:
● www.facturae.es: aplicació gratuïta del MINITUR
● Seres (3 factures/mes)
● www.hazteunafacturae.com (3 factures/mes)
● FacturaDirecta by Conductiva
● Complements per a Microsoft Word 2007 | 2010
● Serveis avançats de facturació electrònica NO gratuïts
○ CaixaFactura, Seres, PimecFactura, TS-Factura, EdasFacturas, B2B
Router, baVel, Hazteunafacturae, BS Factura, EDICOM i EDIVERSA
● Integració amb e.FACT (SFTP o EDI)
Informació sobre e.FACT
● Informació general i actualitat sobre factura electrònica
○ Blog de factura electrònica
● Suport per a AAPP
○ Portal de Suport a AAPP
● Suport a empreses
○ Portal de suport a empreses
○ Contacte: [email protected] / 902 013 448
● Dades obertes de la factura electrònica a Catalunya
○ Llistat d'ens públics adherits al servei e.FACT
○ Recompte de les factures trameses per Empresa
● Indicadors
○ Informes d’activitat
10
Portal de suport eFACT
11
Indicadors
98.000
+1.300
Organismes
3.000
60.000
23.000
* Gener 2015: Més de 23.000 factures electròniques en només un mes
Factors clau per a les AAPP
Beneficis
• Gratuït
• Estalvi 8€
o Registre
o Validació
format, firma
i certificats
o Custòdia i
arxiu
• Reconeixement
imatge
corporativa
Molt fàcil
• Aplicacions de
comptabilitat
adaptades
• Suport a AAPP
Obligatori
• Llei 25/2013 d’impuls
de la Factura-e
Factors clau per a les Empreses
Beneficis
•
•
•
•
•
Gratuït
Estalvi 6€
Registre
Estat factura
- Errors
Obligatori
• Llei d’impuls
de la Factura-e
Molt fàcil
• Aplicacions de
comptabilitat
adaptades?
• Solucions de mercat
NO certificat digital
NO cal saber Facturae
Connexió EDI
• NO validem DIR3
• Suport a Empreses
• Integració FACE
Què en fareu des d’ara amb els clips?
Adéu paper, adéu grapes, adéu clips!
Gràcies per la vostra atenció

similar documents