slaytı indirmek için tıklayınız

Report
VERİ TABANI
1. Veri tabanı haykoop bünyesinde kayıtlı olacak
2. Programa internetin olduğu her yerden girilebilecek
3. Haykoop size özel şifre tanımlayacak
4. Bilgisayar göçsün bozulsun veri kaybı yaşanmayacak
5. Web tabanlı olduğundan her kooperatif kendi bilgisini girebilecek
VERİ TABANI
1. Veri tabanı haykoop bünyesinde kayıtlı olacak
VERİ TABANI
2. Programa internetin olduğu her yerden girilebilecek
VERİ TABANI
3. Haykoop size özel şifre tanımlayacak
VERİ TABANI
4. Bilgisayar göçsün bozulsun veri kaybı yaşanmayacak
VERİ TABANI
5. Web tabanlı olduğundan her kooperatif kendi bilgisini girebilecek
KOOPERATİFLER
1. Yönetim Kurulu Güncelleme
2. Denetim kurulu Güncelleme
3. Birlik temsilcisi girişi
4. Ortakların Girişi Hazirun
KOOPERATİFLER
1. Yönetim Kurulu Güncelleme
KOOPERATİFLER
2. Denetim Kurulu Güncelleme
KOOPERATİFLER
3. Birlik temsilcisi girişi
KOOPERATİFLER
4. Ortakların Girişi Hazirun
KARARLAR
1. Ortak giriş ve çıkış kararı
2. Genel kurul gündemi hazırlama
3. Yolluk kararı
KARARLAR
1. Ortak giriş ve çıkış kararı
KARARLAR
2. Genel kurul gündemi hazırlama (seçmeli)
KARARLAR
3. Yolluk kararı
Raporlar
1. Yönetim kurulu faaliyet raporu
2. Denetim kurulu raporu
3. Ara denetim kurulu raporu
4. Ortak giriş taahhütnamesi
5. Sermaye pay makbuzu
6. Ortak kayıt defteri
7. Süt icmal raporu
8. Yolluk çıktısı
9. Huzur hakkı bordosu
Raporlar
1. Yönetim kurulu faaliyet raporu
2. Denetim kurulu raporu
3. Ara denetim kurulu raporu
4. Ortak giriş taahhütnamesi
5. Sermaye pay makbuzu
6. Ortak kayıt defteri
7. Süt icmal raporu
8. Yolluk çıktısı
9. Huzur hakkı bordosu
Süt İcmal Dağıtım Tablosu
1. İster aylık veya üç aylık icmal listeleri takibi
2. Ortaklar adına dağıtılmış ve kesinti listesi
3. Sermaye ödemeyenlerin kesintileri ve uyarıları
4. Anaç sığır destekleri ödemeleri
Süt İcmal Dağıtım Tablosu
1. İster aylık veya üç aylık icmal listeleri takibi
Süt İcmal Dağıtım Tablosu
2. Ortaklar adına dağıtılmış ve kesinti listesi
Süt İcmal Dağıtım Tablosu
3. Sermaye ödemeyenlerin kesintileri ve uyarıları
Süt İcmal Dağıtım Tablosu
4. Anaç sığır destekleri ödemeleri
ORTAK TAKİBİ
1. Kayıtlı ortakların takibi
2. Giren çıkan ortakların takibi
3. Sermaye paylarının takibi
4. Makbuz ödemeleri ve yevmiye kayıt takibi
5. Karar defteri takibi
6. Ortaklık taahhütnamesi
ORTAK TAKİBİ
1. Kayıtlı ortakların takibi
ORTAK TAKİBİ
2. Giren çıkan ortakların takibi
ORTAK TAKİBİ
3. Sermaye paylarının takibi
ORTAK TAKİBİ
4. Makbuz ödemeleri ve yevmiye kayıt takibi
ORTAK TAKİBİ
5. Karar defteri takibi
ORTAK TAKİBİ
5. Ortaklık taahhütnamesi
İLETİŞİM
1. E-Posta
2. Sms
3. Chat ile anlık iletişim
İLETİŞİM
1. E-Posta
İLETİŞİM
2. Sms
İLETİŞİM
3. Chat ile anlık iletişim
EKİBİMİZ
YAPIMCI
:
Ahmet YILDIZ , Mehmet Zeynel ÖZEKİN
YAZILIM
:
Mehmet Zeynel ÖZEKİN, Metin TÜRKMEN, Mehmet CERAN
DONANIM :
Fahri TÜRKMEN
GRAFİK
Şule TÜRKMEN
:
• Genel kurul bilgi sistem Müstahsillere ayrı ayrı
• Kesinti, Birim Fiyat bilgilerinin tanımlanabilmesi i ile
entegre çalışır
• Günlük, Haftalık veya Aylık olarak süt alımı girişi
• Sigortalı ve sigortasız 5 ayrı süt fiyat tanımı
• Müstahsiller Girilen Sütlerin tek tuşla Müstahsil
makbuzuna dönüştürülmesi
• Raporların Esnek olması.
• Bağkur , Ticaret odası, Vergi Dairesi, Müstahsil
İcmali cetvellerinin dönemlik olarak alınabilmesi
• Süt - Yem Tevzi Fişi, Süt Ödeme Listesi (Toplayıcı
Bazında), Borç ve Alacaklı Listesini Güncel veya
Dönemlik olarak alınabilmesi
• ve Daha fazlası…
•Mükellef İşlemleri
Sulamadan yararlanacak olan mükelleflerin kayıt işleminin
yapılması. Buradan Mükellefin bilgileri girilir ve mevkisi ve o mevkideki
arazi yüzölçümü girilir. Bu mükellefe ait borç sorgulama, mükellefe
makbuz giriş işlemi ve eskiye dönük olarak işlemleri izleme işlemi de
bu menüden yapılmaktadır.
•Fiş İşlemleri
Bütün fiş işlemleri bu menüden yapılmaktadır. Mükellef
Tahakkuk işlemleri, tahsilat işlemleri, tahakkuk raporlama, mevkilere
göre su kullanım raporu, mükellef aylık su kullanım listesi, irsaliye listesi
ve ayrıca toplu olarak tahakkuk gönderme işlemi tek tuşla
emrinizde.
•Gider İşlemleri
Buradan Birliğinizin olağan giderlerinin girilmesi işlemidir. Gider
tür tanımı yapılarak daha sonra gider tahakkuk işlemi gerçekleştirilir.
Bu işlemlere istinaden gider hareketlerini de buradan görebilirsiniz.
•Banka İşlemleri
Kuruma ait olan banka hesaplarını buradan takip edebilir.
Aynı zamanda kasa işlemi olarak da kullanılır. Buradan kasaya giren
çıkan bankadan ödenene bankaya gelen para akışını da kolayca
takip edebilirsiniz.

similar documents