QUÈ HEM DONAT FINS ARA - IES La Asunción de Elche

Report
QUÈ HEM DONAT
FINS ARA
Què entra per a l’examen del dia 8 de
novembre
2n DE BAT NOCTURN
COMENTARI DE TEXT
O Establiment del tema o els temes de què tracta
O
O
O
O
el text
El títol: TEMÀTIC O REMÀTIC
Resum
Delimitació de les parts constitutives del text
(estructura textual externa i interna, estructura
temàtica i progressió temàtica del text.
TIPOLOGIA TEXTUAL. TIPUS DE TEXT
Comentaris de text fets
O PROVA PAU SETEMBRE 2012
O TEXTOS:
O Quim MONZÓ, dins Vuitanta-sis contes, Barcelona,
Quaderns Crema, 2001, pàg. 457-458.
O Toni MOLLÀ, «El model lingüístic oral: el cas de Canal 9 o
el nivell (lingüístic) desnivellat», revista Quaderns del
CAC, núm. 28, maig-agost, 2007, pàg. 13-14.
O ELS LÍMITS DE L’ADOSLECÈNCIA DE JOAN FUSTER
O ELS NOSTRES TELÈFONS MÒBILS.
Literatura
O TEMA
1: CONTEXT SOCIOPOLÍTIC DE LA
POSTGUERA
O TEMA 2: EL CONTEXT SOCIOPOLÍTIC DELS ANYS
POSTERIORS A LA GUERA CIVIL FINS ALS ANYS 70.
LA PRODUCCIÓ NARRATIVA DE L’ÈPOCA
O TEMA 3: CARACTERÍSTIQUES MÉS IMPORTANTS
DE L’OBRA LITERÀRIA D’ENRIC VALOR
GRAMÀTICA
O CATEGORIES GRAMATICALS

similar documents