Ishodi učenja - Udruzenje nastavnika historije Kantona Sarajevo

Report
∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH ∙ Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙
Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙
ISHODI UČENJA
Sarajevo, hotel Holiday Inn
Januar 2014
2013
∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH ∙ Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙
Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙
l
ŠTA SU ISHODI UČENJA?
2013
∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH ∙ Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙
Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙
l
2013
• Ishodi učenja su skup sposobnosti koje govore šta
učenik treba znati, razumijeti ili biti sposoban raditi
nakon završetka obrazovnog procesa.
∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH ∙ Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙
Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙
l
2013
• Ishodi učenja su iskazi očekivanih učeničkih znanja,
sposobnosti razumijevanja i/ili sposobnosti koje bi
učenik trebao moći demonstrirati nakon završetka
procesa učenja, te opis posebnih intelektualnih i
praktičnih vještina stečenih ili demonstriranih
uspješnim završetkom nastavne jedinice, programa
ili školovanja.
∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH ∙ Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙
Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙
l
• Ishodi učenja iskazuju se aktivnim glagolima koji
izražavaju učeničku aktivnost.
2013
∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH ∙ Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙
Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙
l
• Ishodi učenja mogu se odnositi na period
školovanja ili na samo jedan predmet ili na modul.
2013
∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH ∙ Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙
Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙
l
ISHODI NISU
• Iskazi koji nabrajaju sadržaje.
• Iskazi koji upućuju što nastavnik radi dok poučava.
2013
∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH ∙ Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙
Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙
l
ISHODI POMAŽU
učenicima
shvatiti što se
od njih očekuje
i olakšavaju im
proces učenja
2013
∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH ∙ Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙
Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙
l
ISHODI POMAŽU
nastavnicima
točno definiraju
što bi to učenici
trebali znati
uraditi (izvršiti)
na kraju
određenog
perioda
školovanja
2013
∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH ∙ Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙
Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙
l
Nastava zasnovana na ishodima
• Koja je to razlika između tradicionalne nastave i
nastave koja je bazirana na ishodima?
• Nastavna bazirana na ishodima je usmjerena na
učenika.
2013
∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH ∙ Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙
Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙
l
2013
Tradicionalna nastava
Nastava usmjerena na učenika
Pružanje informacija
Razmjena informacija
Činjenično, zasnovano na znanju
Kritičko mišljenje, informisano donošenje
odluka
Učenici primaju informacije
Učenici preispituju i rješavaju problem
Formalni izgled učionice
Fleksibilno, promjenjivo okruženje
Naglasaj na učenju u svrhu pamćenja
Naglasak na razumijevanju/primjeni
Ocjenjivanje uglavnom tradicionalnim
ispitivanjem
Raznoliko ocjenjivanje uključujući i rad na
projektima
Pasivno učenje
Aktivno učenje zasnovano na istraživanjima
Jedan medij
Multimedija
Stimualcija jednog čula
Stimulacija više čula
∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH ∙ Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙
Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙
l
Promjena paradigme
2013
• Preusmjeravanje fokusa sa sadržaja na ishode učenja
• Povezivanje ishoda učenja, vrednovanja postignuća i
kriterija ocjenjivanja
• Ishodi definiraju kompetencije koje se razvijaju uz
obradu određenog povijesnog sadržaja, ali ne i
konkretan sadržaj pojedinih lekcija
∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH ∙ Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙
Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙
l
Kako su ishodi definirani?
Ishodi učenja definisani su na principima
Blumove taksonomije koja obuhvata tri domena
obrazovanja, odnosno načina usvajanja određenog
znanja:
1. KOGNITIVNI DOMEN (usvajanje znanja)
2. AFEKTIVNI DOMEN (stavovi, vrednosti i
interesovanja)
3. PSIHOMOTORNI DOMEN (vještine)
2013
∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH ∙ Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙
Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙
l
Kognitivni domen
2013
Blum je identifikovao 6 različitih nivoa učenja u okviru
kognitivnog domena od najjednostavnijeg, preko
složenijih mentalnih nivoa do najsloženijeg.
Ovi nivoi učenja nose određene glagole pomoću kojih
definišemo složenost ostvarivanja ishoda.
∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH ∙ Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙
Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙
EVALUACIJA
SINTEZA
ANALIZA
PRIMJENA
RAZUMJEVANJE
ZNANJE
Stara Blumova taksonomija
STVARANJE
PROCJENA
ANALIZA
PRIMJENA
RAZUMJEVANJE
PAMĆENJE
Nova Blumova taksonomija
2013
∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH ∙ Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙
Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙
l
PAMĆENJE
2013
1. PAMĆENJE
Učenici najlakše mogu da prepoznaju, da upamte ili
nauče određene istorijske podatke ili da reprodukuju
naučeno.
Najčešća pitanja:
Ko? Šta? Gdje? Kada ? Kako? Opiši? Definiši?Nabroj?
NPR:
∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH ∙ Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙
Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙
l
Razumijevanje
2013
2. RAZUMIJEVANjE
Učenici znaju pojasniti određene historijske podatke,
protumačiti ih ili ih ukratko prepričati svojim riječima.
Najčešća pitanja:
Zašto? Objasni? Protumači? Pojasni?
NPR:
∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH ∙ Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙
Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙
l
Primjena
2013
3. PRIMJENA
Učenici se koriste historijskim podacima pri rješavanju
novih problema u novim situacijama te ih pokušavaju
klasifikovati i razvrstati.
Najčešća pitanja:
Pojasni pomoću primjera. . .
Razvrstaj na osnovu . . .
NPR:
∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH ∙ Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙
Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙
l
Analiza
4. ANALIZA
Učenici raščlanjuju gradivo na sastavne dijelove,
pojašnjavaju osnovne odnose među elementima
gradiva (npr. prepoznaju uzročno-posljedične
odnose), otkrivaju autorova stajališta, razlikuju
činjenice od ličnog mišljenja, bitno od nebitnog,
upoređuju i razlikuju.
Najčešća pitanja:
Analiziraj? Uporedi? Raščlani? Koje su posljedice?
Kakva je razlika?
NPR
2013
∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH ∙ Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙
Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙
l
PROCJENA
5. PROCJENA
Učenici na osnovu kriterijuma procjenjuju
primjenjljivost, pouzdanost, vrijednost stajališta,
tvrdnji i podataka iz izvora.
Najčešća pitanja:
Ocijeni (vrednuj) . . .
Procijeni sa stajališta . . .
Pokrijepi argumentima...
2013
∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH ∙ Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙
Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙
l
STVARANJE
2013
6. STVARANJE
Učenici povezuju elemente nastavnog gradiva u
cjelinu i na osnovu prikupljenih podataka stvaraju
nove informacije te sastavljaju izvještaje, sažetke,
referate i sl.
Najčešći zadaci:
Kreiraj... Utvrdi . . Osmisli... Sastavi . . Dovedi u vezu . .
Konstruiši. . .
NPR:
∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH ∙ Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙
Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙
l
2013
Ključne karakteristike ishoda učenja
za nastavu historije
1. Definišu kompetencije koje se razvijaju uz obradu
određenog historijskog sadržaja;
2. Sadrže razvojnost – od 6. do 9. razreda;
3. Ishodi su logički organizovani, jasni i mjerljivi, te se
mogu koristiti u nastavi i u obuci nastavnika.
∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH ∙ Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙
Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙
l
Ishodi predstavljaju definisanje vrste i nivoa
osposobljenosti učenika u određenom uzrastu u
okviru datog predmeta na kraju određenog
nastavnog ciklusa.
CILJEVI
SADRŽAJ
ISHODI
AKTIVNOSTI UČENIKA
PROCES NASTAVE/UČENJA
2013
∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH ∙ Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙
Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙
l
Karakteristike ishoda
Iz prethodnog grafikona slijede dvije ključne
karakteristike ishoda:
1. Ishodi oblikuju proces nastave/učenja;
2. Ishodi moraju odslikavati specifičnu prirodu,
specifičan duh historije kao naučne discipline.
2013
∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH ∙ Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙
Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙
l
2013
Organizacija tabela za prikazivanje
ishoda
Ishodi nastave historije dati su u četiri tabele. Svaka od
tabela prikazuje jedan od pojmova drugog reda
(metapojmova):
(1)
(2)
(3)
(4)
historijski izvori i proučavanje historije;
historijsko vrijeme i hronologija;
kontinuitet - promjena;
uzročno-posljedični odnosi.
∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH ∙ Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙
Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙
l
2013
Organizacija tabela za prikazivanje
ishoda
Svaka tabela ima istu strukturu, tj. sadrži četiri cjeline:
1. komponenta – metapojam;
2. opšte ishode za dati metapojam;
3. specifične pokazatelje tih opštih ishoda (prva kolona
sa lijeve strane);
4. ćelije sa standardima – koje se dobijaju ukrštanjem
specifičnih pokazatelja i razreda (VI - IX razred),
odnosno uzrasta učenika.
∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH ∙ Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙
Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙
l
ISHODI - PRIMJER
2013
∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH ∙ Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙
Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙
l
ISHODI - PRIMJER
2013
∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH ∙ Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙
Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙
l
Kompetentan
sustav i
kontinuirana
podrška
nastavnicima
Odobravanje i
financiranje
Ishodi
učenja
Ocjenjivanje
NPP
2013

similar documents