Metodologija istra*ivanja uzroka *umskih po*ara

Report
Metodologija
istraživanja uzroka
šumskih požara
BSc. Ing. Malkočević Damir
Dr. Sc. Avdić Sead
Uvod

Istraživanje šumskih požara

Objedinjavanje sposobnosti istražitelja, nauke i
tehnologije

Sistematski pristup sa fokusom na relevantnim
detaljima

Primjena međunarodnih metodologija

NFPA 921 “Guide for fire and explosion
investigation”
2
Naučno – inžinjerski pristup
3
Istraga
Koraci istrage:
1. Definisanje odgovornosti
2. Priprema za istragu
3. Prikupljanje – čuvanje dokaza
4. Analiza podataka (mjesto nastanka, uzrok,
širenje, odgovornosti)
5. Izvještaj
4
NFPA 921

Formiranje istražnog tima

Podaci prije izlaza na teren:
Lokacija
Datum i vrijeme incidenta
Vremenski uslovi
Veličina i kompleksnost
Osiguranje mjesta incidenta
5
Zaduženja i odgovornosti

Koordinacija sa drugim agencijama

Ispitivanje uzoraka gorenja

Pregled mjesta nastanka požara

Fotografisanje

Bilješke

Izrada dijagrama mjesta nastanka

Izjave svjedoka

Izjave osoba koje su učestovale u gašenju

Prikupljanje i čuvanje dokaza
6
Bilješke – Evidencija
Ime. Prezime. (radno mjesto; funkcija)
Datum. Vrijeme.
Osoba koja je informisala o incidentu
Osobe i vozila
Kapije/tragovi
Dim
Stvari koje nedostaju
Potencijalni dokazi
7
TKO? ŠTA? GDJE? KADA? ZBOG ČEGA? KAKO?
Mjesto nastanka požara

Šire mjesto nastanka

Specifično mjesto nastanka
(15x15)

Mjesto nastanka (3x3)
8
Istraga mjesta požara

Pregled šireg mjesta nastanka požara:

Ulaz

Kretanje

Pravac napredovanja požara

Izrada dijagrama
9
Istraga mjesta požara

Pregled specifičnog mjesta nastanka požara:

Uspostavljanje gridnih linija (3 do 5 m razmak)

Obilježavanje

Fotografisanje

Čuvanje dokaza
10
Zaključak

Ekspertiza uzroka šumskih požara svodi se na lično
iskustvo i osposobljenost istražitelja.

Uspostavljanjem jedinstvene metodologije smanjuju se
individualne greške

Uspješnije adekvatne preventivne mjere, ubrzan postupak
iznošenja dokaza za sudski postupak

U cilju pojednostavljenja kompleksnosti i kooperacije
agencija/organa tokom postupka prikupljanja dokaza,
potrebno je izraditi ili usvojiti primjenu jedne od
meðunarodnih metodologija.
11
Pitanja, diskusija…

similar documents