Sunum

Report
LOGO
Açık ve Uzaktan Öğretim Modelleri
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
AÇIKÖĞRETİM
FAKÜLTESİ
DEKANI
Prof. Dr. Üstün ÖZEN
www.atauni.edu.tr
Sunum
1
Açık ve Uzaktan Öğretim İhtiyacı
2
Model Seçmede Etkili Olan Faktörler
3
Temel Açık ve Uzaktan Öğretim Modelleri
4
Sonuç
LOGO
Açık ve Uzaktan Öğretim İhtiyacı
Eğitimi daha yaygın hale getirmeZaman ve mekan sınırlarının kaldırılması
Öğrenim maliyetlerinin azaltılması
Açık ve Uzaktan
Öğretimin İhtiyacı
Neden Ortaya
Çıkmıştır?
Büyük ölçekli üniversitelerde derslerin
bir kısmının uzaktan eğitimle verilmesi
Herkese öğrenci olma fırsatı sunma
Uzmanların bilgisinden yararlanma olanağı
Engellilere eğitim imkanı
Yaşam boyu öğrenim imkanı
1/10
LOGO
Model seçmede etkili olan faktörler
Eğitim modeli ne olursa olsun, süreç içinde mutlaka yer almak
zorunda olan 3 temel parametre vardır:
a) Bilginin hedef kitleye (öğrencilere) öğretim elemanı tarafından
ulaştırılması (dersin sunumu),
b) Hedef kitle içindeki bireylerin olası sorularının öğretim elemanı
tarafından bir şekilde cevaplandırılması (interaktif eğitim sorgulama),
c) Öğrencilerin ne kadar öğrendiklerinin ölçülmesi (ölçme ve
değerlendirme).
2/10
LOGO
Temel Açık ve Uzaktan-Öğretim modelleri
Eşzamanlı (senkron)
Eşzamansız (asenkron)
İnteraktif
Pasif
İnteraktif
Pasif
Ders aynı anda
öğrencilere iletilir
ve öğrenciler aynı
anda derse
katılabilir.
Ders aynı anda
öğrencilere iletilir,
ancak öğrenciler
ders seansı
sırasında derse
katılamazlar.
Önceden
hazırlanmış ders
notlarına
öğrenciler dilediği
zaman ve tekrarlı
olarak ulaşırlar.
Öğrenciler e-mail
yada diğer
yöntemlerle soru
gönderebilirler.
Önceden
hazırlanmış ders
notlarına öğrenciler
dilediği zaman ve
tekrarlı olarak
ulaşabilir, ancak
öğrenciler soru
soramazlar.
4/10
LOGO
Eşzamanlı Uzaktan Öğretim Modeli
A. İçerik Sunumu
 Temel Yöntemler
 Canlı sınıf uygulamaları
 Live Streaming (Web TV uygulamaları)
 Yardımcı Yöntemler
 Öğretim yönetim sistemi üzerinden yada
web tabanlı metin, animasyon, video ve
ses sunumu
 Podcasting
 Basılı materyal/e-kitap
 Yardımcı kitaplar ve öğrenme materyalleri
 Tek yönlü televizyon yayınları
 Yüzyüze eğitim desteği/Açık sınıf
uygulamaları
 Staj/laboratuar vb. etkinlikler
9/10
LOGO
Eşzamanlı Uzaktan Öğretim Modeli
B. Sorgulama
 Temel Yöntemler
 Eş zamanlı olarak derse katılma
 Ders esnasında soru sorma/tartışma
 Instant messaging yoluyla online soru sorma
(Canlı Akademik Destek)
 Yardımcı Yöntemler
 Tartışma konuları belirlenerek bunun forum
tarzı bir platformda katılımcılar tarafından
tartışılması ve bir danışman yada öğretim
elemanı tarafından yürütülmesi
 E-posta ile soru ve bildirim alınması
 Öğretim yönetim sistemi tabanlı soru sorma
9/10
LOGO
Eşzamanlı Uzaktan Öğretim Modeli
C. Ölçme ve Değerlendirme
 Temel Yöntemler
 Online ara/yarıyıl sınavları
 Gözetimli
 Gözetimsiz
 Canlı sınav (sözlü sınav-yeterlilik sınavı vb.)
 Öğrenci projelerinin canlı sınıf uygulamasıyla
sunumu/değerlendirilmesi
 Yardımcı yöntemler
 Yüzyüze ara/yarıyıl sınavları
 Ödev hazırlama/değerlendirme
 Öğrenci projelerinin offline
sunumu/değerlendirilmesi
 İnteraktif deneme sınavları
 Sınıf içi katılımın değerlendirmeye alınması
9/10
LOGO
Eşzamansız Uzaktan Öğretim Modeli
A.İçerik Sunumu
 Öğretim yönetim sistemi üzerinden yada
web tabanlı metin, animasyon, video ve
ses sunumu
 Podcasting
 Basılı materyal/e-kitap
 Yardımcı kitaplar ve öğrenme materyalleri
 Tek yönlü televizyon yayınları
 Yüzyüze eğitim desteği
 Açık sınıf uygulamaları
 Staj/laboratuar vb. etkinlikler
9/10
LOGO
Eşzamansız Uzaktan Öğretim Modeli
B. Sorgulama
 Tartışma konuları belirlenerek bunun
forum tarzı bir platformda katılımcılar
tarafından tartışılması ve bir danışman
yada öğretim elemanı tarafından
organize edilmesi
 E-posta ile soru ve bildirim alınması
 Öğretim yönetim sistemi tabanlı soru
sorma
 Sosyal paylaşım ortamları vasıtasıyla
grup içi öğrenme deneyimleri
9/10
LOGO
Eşzamansız Uzaktan Öğretim Modeli
C. Ölçme ve Değerlendirme
Yüzyüze ara/yarıyıl sınavları
Ödev hazırlama/değerlendirme
Öğrenci projelerinin offline
sunumu/değerlendirilmesi
İnteraktif deneme sınavları
Sınıf içi katılımın
değerlendirmeye alınması
9/10
LOGO
Sonuç
İhtiyaçlara göre model çeşitliliği sağlanmalıdır.




Kurum özellikleri,
Öğrenci sayısı,
Öğrenci özellikleri,
Dersin yapısı
Kurumsal modeller ülke koşulları ve ihtiyaçları
doğrultusunda kendiliğinden oluşmuştur.
Kurumsal modellerde yapılacak düzenlemelerde
mevcut yapının gözönünde bulundurulması
Uzaktan öğretim ve Açıköğretim farklı kurumsal
modeller üzerinden işleyebilir.
LOGO
LOGO

similar documents