Değerlendirme - WordPress.com

Report
Değerlendirme
• Değerlendirme Nesneleri
• Ara Değerlendirme
• Son Değerlendirme
• Değerlendirme İlkeleri
Öğretim Tasarımı Süreci
Analiz
(Analysis)
Değerlendirme
Tasarım
(Evaluation)
(Design)
Uygulama
Geliştirme
(Implementation)
(Development)
Değerlendirme – Öğretim Tasarımı
Başlangıçta belirlenen eğitim ihtiyaçlarını gidermek
üzere geliştirilmiş olan öğrenme-öğretme sisteminin kendi
özgül işlevini ne oranda yerine getirebileceği belirlenmeye
çalışılır.
 Ara Değerlendirme (Formative) – Ürünü iyileştirme
 Son Değerlendirme (Summative) – Yaygınlaştırma kararı
için veri
Süreç Değerlendirme
Ürün Değerlendirme
Ürün
Değerlendirme
Öğretim tasarımı sürecinde neler değerlendirilebilir?
Program
Proje
Materyal
İşgören
Süreç
Ara Değerlendirme
 Akran incelemesi
 Meslektaşlar tarafından – ön değerlendirme
 Uzmanlığa dayalı
 Serbestçe görüşleri paylaşma
 Denetim listesi – Tartışma
 Eleştiri - Öneriler
Ara Değerlendirme
 Bire bir değerlendirme
 Örneklem üzerinde uygulama – Bireysel biçimde
sınama
 Bilgilendirme
 Hataları ve önemli noktaları not alma
Ara Değerlendirme
 Alan testi
 Pilot uygulama / Ön deneme
 Belirli bir öğrenci kitlesi karşısında tipik bir uygulama
yapıldığında ciddi bir sorun yaşanmakta mıdır?
 Eğitimci, öğrencileriyle baş başa kaldığında ve tasarımı
yapılan ürünü, önerildiği biçimde kullandığında, herhangi
bir sorunla karşılaşmayacaktır.
Son Değerlendirme
 Geliştirilen öğrenme-öğretme sisteminin
kurumsallaştırılması ya da yaygınlaştırılmasına karar
vermek için yapılır.
Son Değerlendirme
 Amaca dönük yaklaşım
 Yönetim ağırlıklı yaklaşım
 Müşteri odaklı yaklaşım
 Uzmanlığa dayalı yaklaşım
 Karşıt yönelimli yaklaşım
 Katılımcı merkezli yaklaşım
Değerlendirme ilkeleri
 Kullanışlılık
 Belirli bir hedef kitlenin gereksinimlerini karşılamaya dönük
bilgiler üretebilmelidir.
 Yapılabilirlik
 Gerçekçi, tamamlanabilir, ekonomik olması.
 Uygunluk
 Yasal ve ahlaki temelde yürütülmesi, katılanlara ve
etkilenenlere zarar vermemesi.
 Doğruluk
 Gerçeği olduğu gibi yansıtan sonuçlar orta koyması.
Öğretim Tasarımı
İşlevseldir.
Değerlendirme
• Değerlendirme nesneleri
• Ara Değerlendirme
• Son Değerlendirme
• Değerlendirme İlkeleri

similar documents