A*ara*t*rmas*(WebQuest)nedir?

Report
WEBQUEST
Ali ÇİMEN
Ağaraştırması(WebQuest)
nedir?
• Ağaraştırması 1995 yılında Dodge tarafından
geliştirilmiştir.
• Ağ araştırması öğrencilerin bilgilerin tümüne yada
bir kısmına internet kaynaklarından ulaştığı
araştırmalardır.
Ağ araştırmalarında temel olarak
gerçekleştirilmesi beklenen dört hedef vardır
• Öğrenci motivasyonu ve orijinallik: Öğrencileri
motive edebilmek için öğretmenin, onların kişisel
olarak ilgilerini çeken bir ağ araştırması oluşturması
gerekir.
• Düşünce becerilerinin geliştirilmesi: Öğrencilerin elde
ettikleri bilgileri uyarlamaları beklenir. Bu amaçla;
yapıcı beceriler geliştirebilir,hipotez kurabilir ve
sonuçlar çıkarabilir
• İşbirliğine dayalı öğrenme: Ağ araştırması etkinliği
grupla birlikte çalışmayı öğretmek ve teşvik etmek
için idealdir.
• Süreç ve erişim: Ağ araştırmaları önceki ve sonraki
etkinliklere bağlantılar içermelidir.
Uzun süreli ağ
araştırmalarının düşünme
becerileri
• Karşılaştırma: Olgular arasında benzerlik e farklılıkları
tanımak ve bunları ifade etmek.
• Sınıflandırmak: Olguları niteliklerine göre tanımlana
bilir kategorilerde gruplamak.
• Tümevarım: Gözlemler veya analizlerden bilinmeyen
genellemeler veya ilkeler çıkarmak.
• Ortaya çıkarmak: Verilmiş ilkeler ve
genellemelerden belirtilmemiş ilkeler ve koşullar
çıkarmak.
• Hataları analiz etme: Farklı düşünce ve
yaklaşımlardaki hataları tanımak ve bunları ifade
etmek.
• Destek oluşturma: Yapılan bir önerinin veya desteğin
temelini oluşturmak.
• Soyutlama: bilginin temelini oluşturan temayı veya
genel desenini tanımak ve bunu ifade etmek.
• Bakış açılarını analiz etmek: Konular hakkında kişisel
bakış açılarını tanımak ve bunları ifade etmek.
Özellikleri
• Genellikle grup etkinliklerinden oluşur ve öğrenciler
için rol oynama içerir. Tek veya birden fazla disiplini
kapsayabilir.
• Kısa veya uzun süreli ağ araştırmaları bir öğrencinin
zamanını en iyi şekilde kullanması için kasıtlı olarak
tasarlanmıştır.
Ağaraştırmasının
Bölümleri
• Ağ araştırmaları 6 basamaktan oluşmaktadır.
1. Giriş(introduction)
2. Göre(task)
3. Süreç(process)
4. Bilgi Kaynakları(resources)
5. Değerlendirme (evaluation)
6. Sonuç (conclusion)
1. Giriş: Konu hakkında kısa bilgi içerikli ve öğrenciyi
araştırma yapmaya yöneltmek ve konuya ilgisini
çekmektir.
2. Görev: Verilen görev ve öğrencinin üstlendiği rol
tanıtılır.
3. Süreç: Bu basamak bir ders planı gibi düşünülebilir.
Öğrencilerin araştırmalarını gerçekleştirirken
yapacakları işlem basamakları ve rollerini anlatır.
4. Bilgi Kaynakları: Konu ile bağlantıların(link)
sunulduğu basamaktır.
5. Değerlendirme: Öğrencilerin nasıl
değerlendirecekleri belirtilmektedir.
6. Sonuç: Giriş bölümünün tam tersidir.

similar documents