Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kad*n Çal**malar* Ara

Report
Kadir Has Üniversitesi
Toplumsal Cinsiyet ve Kadın
Çalışmaları Araştırma ve
Uygulama Merkezi
• Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve
Kadın Çalışmaları Araştırmaları Merkezi’nin
amacı disiplinlerarası araştırmalar ve kadın ve
toplumsal cinsiyet konularıyla ilgili akademik
eğitimler için mekân yaratmaktır.
• Toplumsal cinsiyetle ilgili bir diyalog yaratma
amacıyla KHAS Toplumsal Cinsiyet ve Kadın
Çalımaları Araştırmaları Merkezi konferanslar,
seminerler ve paneller düzenleyecek, aynı
zamanda araştırma için gereken kaynakların
yaratılmasına ve toplumsal cinsiyet derslerinin
oluşturulmasına çalışacaktır.
• Örgütlenme açısında KHAS Toplumsal Cinsiyet
ve Kadın Çalışmaları Araştırmaları Merkezi hem
üniversiteden hem de yerel halktan bireylerin
işbirliğiyle oluşacaktır. Amacımız merkezi
demokratik, hiyerarşik olmayan bir yöntemle
işbirliği içinde yönetmektir.
Yönetim Kurulu
• Prof. Dr. Louise Spence
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, Kadir Has
Üniversitesi
• Prof. Dr. Şule Toktaş
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kadir Has Üniversitesi
• Doç. Dr. Mary Lou O'Neil, Müdür
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, Kadir Has
Üniversitesi
• Yrd. Doç. Dr. Eser Selen
İletişim Tasarımı, Kadir Has Üniversitesi
• Dr. Bülent Eken
İletişim Tasarımı, Kadir Has Üniversitesi
Danışma Kurulu
• Jenny White
Antropoloji Bölümü, Boston Üniversitesi
• Nebahat Akkoç
Kamer Vakfı
• Jaspal Singh
İngilizce Bölümü, Norther Michigan Üniversitesi
• Aili Tripp
Kadın ve Tolumsal Cinsiyet Araştırma Merkezi,
Wisconsin-Madison Üniversitesi
Üye Öğretim Elemanları
•
•
•
•
•
•
•
Yard. Doç. Dr. Didem KILIÇKIRAN
Yard. Doç. Dr. İrem İNCEOĞLU
Yard. Doç. Dr. Suncem KOÇER
Yard. Doç. Dr. Çağrı YALKIN
Yard. Doç. Dr. Eylem YANARDAĞOĞLU
Öğr. Gör. Dr. Çağla DİNER
Öğr. Gör. Defne TÜZÜN
Etkinlikler
Etkinlikler
Etkinlikler
Etkinlikler
Etkinlikler
Etkinlikler
Etkinlikler
Araştırma Projeleri
• “Mekandaki Hayaletler: Cibali Tekel Tütün Fabrikasında Çalışmış
Kadınlarla Yapılacak Sözlü Tarih Çalışması” Kadir Has Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Projeleri (BAP) dahilinde, 2013-2014. Yrd. Doç. Dr. Eser Selen, Doç. Dr.
Mary Lou O’Neil
• “İstanbul'da Avrupalı Kadın ve Ev: Konut Mekanları Üzerinden bir
Kimlik Okuması"(Proje yürütücüsü)TÜBİTAK ARDEB 3501 - Ulusal Genç
Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı Ekim 2013 - Ekim 2015 Yrd. Doç. Dr.
Didem Kılıçkıran.
• “Üniversitelerde Toplumsal Cinsiyetin Ücrete Etkisi: Türkiye’deki Kadın
ve Erkek Akademisyenlerin Ücret Farklılığı Üzerine Karşılaştırmalı Bir
Çalışma,” Kadir Has Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) dahilinde,
2012-2014. Doç. Dr. Meltem S. Ucal, Doç. Dr. Mary Lou O’Neil ve Prof. Dr. Şule
Toktaş.
• “Veraset, Mülkiyet ve Kadınlar: Miras Paylaşımının Toplumsal Cinsiyet
Boyutu” Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Sosyal ve
Beşeri Bilimler Araştırma Grubu (SOBAG) Araştırma Projeleri Destekleme Programı
dahilinde, 2011-2013. Prof. Dr. Şule Toktaş ve Doç. Dr. Mary Lou O’Neil.
Araştırmacı Programı
• Dr. Billur Dokur
Doktora sonrası Araştırmacı (TUBİTAK)
“Expat Kitchens in Istanbul”
• Gülşah Torunoğlu
Doktora öğrencisi (Ohio State Univ.)
“Comparative Feminisms: Secular and Religious
Discourses in the Turkish and Egyptian Women’s
Movements”
İletişim
Doç. Dr. Mary Lou O’Neil
Kadir Has Üniversitesi
Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları
Araştırma Merkezi, Merkez Kampüsü,
Cibali/İstanbul
0212-5336532
[email protected]

similar documents