RÓMAI KULTÚRA

Report
RÓMAI KULTÚRA
ROMOLUS PALATINUSA
ŐSI PALATINUSI LAKÓHÁZ
HÁZ ALAKÚ URNA
AZ ŐSI RÓMA
A KÖZTÁRSASÁG KORI FORUM
RÓMA A KE.II.SZÁZADBAN
MUTASD BE A FORUMOKAT!
CSÁSZÁRI PALOTÁK
DOMUS TIBERIANA,A CSÁSZÁRI PALOTA
FONTOS KÖZÉPÜLET VOLT A BASILICA
A BASILICA JELLEMZŐI
MILYEN SZEREPET
TÖLTÖTT BE A RÓMAIAK
ÉLETÉBEN ?
RÓMAI HÁZ RÉSZEI
MUTASD BE RÓMAI HÁZ RÉSZEIT !
ATRIUM
A VÁROSI DOMUS
• http://www.mozaweb.hu/course.php?cmd=ob
jectlist&bid=MS-2860U&let=3d
INSULA
MUTASD BE A
BÉRHÁZAKAT!
A PAPYRUS VILLA
HERCULANEUMNÁL
RÓMAI KÖZMŰVEK LATINUL
RÓMA
VÍZVEZETÉKEI
MIKOR ÉPÍTETTÉK RÓMA
VÍZVEZETÉKEIT !
HONNAN SZÁLLÍTOTTÁK A VIZET?
A VÍZVEZETÉKEK ÁLTAL ELLÁTOTT
SZÖKŐKUTAK ÉS FÜRDŐK
RÓMAI SZÓRAKOZTATÓ
INTÉZMÉNYEK
A RÓMAI THEATRUM RÉSZEI
THERMA
HÍRES RÓMAI
THERMÁK
A THERMA FŐ
RÉSZEI
SZÓRAKOZÁS A FÜRDŐBEN
TRAJANUS CSÁSZÁR FÜRDŐI
NAGY LÁTVÁNYOSSÁG VOLT A
TRIUMPHUS
MUTASS BE EGY
DIADALMENETET!
A KORAI RÓMAI TEMPLOM
AZ ŐSI ETRUSZK TÍPUSÚ TEMPLOM JELLEMZŐI
A CAPITOLIUMI JUPITER TEMPLOM
A VI.SZÁZAD VÉGÉN
A RÓMAI TEMPLOM
A RÓMAI TEMPLOM JELLEMZŐI
MUTASD BE A FONTOSABB RÓMAI
ISTENEKET !
JUPITER JUNO MINERVA
AZ ŐSI CAPITOLIUM
MUTASD BE A PAPI TESTÜLETEKET !
PONTIFEX
AUGUR
FLAMEN MARTIALIS
FLAMEN IUNONIS
FLAMEN DIALIS
A FONTOSABB PAPOK
FLAMEN
MERCURALIS
VIRGO VESTALIS
A VEZETŐ FLAMENEK AZ ARA PACISON
VESTA PAPNŐI
VIRGINIS VESTALIS
KI VOLT VESTA
ISTENNŐ?
KIK VOLTAK A VESTA
PAPNŐK?
MI VOLT A FELADATUK?
JELLEMEZD A VESTA
TEMPLOMOT!
MUTASD BE A SUOVETAURILIÁT !
AZ EGYIK LEGFONTOSABB SZERTARTÁS
VOLT RÓMÁBAN A SUOVETAURILIA
MUTASD BE A RÓMAIAK NAPTÁRÁT ÉS
A FONTOSABB ÜNNEPEIKET !
MUTASD BE A RÓMAIAK TEMETKEZÉSI
SZOKÁSAIT!
NENIAE
POMPA FUNEBRIS
MUTASD BE A MITHRAS-KULTUSZT!
MUTASD BE A RÓMAIAK VISELETÉT !
MUTASD BE A RÓMAI KATONA
VISELETÉT !
MUTASD BE A RÓMAI
HADSZERVEZETET !
MUTASD BE A RÓMAI KATONAI
TÁBORT !
TRIREMIS
LIBURNUS
RÓMAI
HADIHAJÓK
QUINQUEREMIS

similar documents