Facebook en l*oci, la feina i la vida familiar

Report
Facebook en l’oci, la feina i la
vida familiar
Grup PSICO-ARTIST
Iván Solís Miranda
Becky Bécares Marsans
Nuria Romero Marchán
Consultora: Eulàlia Rius Juan
Assignatura: CTIC aula 11
22 de Desembre de 2010
F
• Conèixer que és una xarxa social, i d’una forma especifica que és el facebook.
A
• Comprendre i assimilar que pot suposar la quantitat de gent que pot moure un xarxa
social.
C
E
B
O
O
K
• Saber quin és el perfil d'usuari de facebook (gènere, edat)
• Saber distingir les aplicacions bàsiques de facebook i els seus avantatges, inconvenients
i possibles prevencions.
Què és facebook?
Perfil d’usuari
Facebook, la xarxa més famosa del planeta compta amb més de 10 milions
d’usuaris espanyols registrats. La població més aficionada a la xarxa es comprèn
entre els 18 i 34 anys i existeix una lleugera diferència entre homes i dones:
Usuaris per franja d'edats
2.40%
0.90% 0.30%
>13
7.60%
9.50%
Segons sexes
14-17
18-24
19.00%
22.70%
25-34
35-44
45-54
55-64
65+
37.60%
51.90%
48.10%
EN LES APLICACIONS DEL FACEBOOK:
avantatges, inconvenients i
possibles solucions
Les diferents aplicacions del facebook són lúdiques com ara els jocs. També són de relacions per trobar
parella o bé expandir al nostra cultura mitjançant comentaris de pel·lícules, musica,etc.
AVANTATGES
INCONVENIENTS
• Procés favorable per a
persones introvertides
• Millora en el procés de
desenvolupament en el camp
de els noves tecnologies
• Aprenentatge en l’estudi i
treball en equip (Molt valorat
per les empreses)
• No poder evitar que altres
persones pengin fotos de
qualsevol usuari
• Utilització de les dades;
missatges, vídeos per part de
Facebook.
• Possible suplantació de privacitat.
PREVENCIÓ
• Classificar adequadament
quines fotografies es
pengen , intentar que no
siguin compromeses.
• Anar amb cura a qui
acceptem com amics.
• Configurar adequadament
les opcions de privacitat
Què aporta Facebook als seus usuaris?
Oci
Vida
social
comunicació
Mitjançant
JOCS
Els 5 més utilitzats
INFORMACIÓ
ENTRE USUARIS
Com ara
-Farm Ville
-vídeos
-Static FBML
-fotos
-Facebook for Iphone
-música
-Birthday cards
...
-Texas Hold Em Poker
A empreses
-Mantenir
contacte entre
empleats
-Relació amb
els clients
avantatges
-màrqueting
-publicitat
FACEBOOK COM A XARXA SOCIAL:
Els joves i no tan joves han produït canvis en
el seu comportament, han passat d’una vida
social a una virtual mitjançant les xarxes
Possibles patologies
derivades:
Població en risc:
• ADICCIÓ
• AÏLLAMENT SOCIAL
• PROBLEMES FÍSICS FRUÏT DEL
SEDENTARISME I DE L'ÚS DEL PC
(obesitat, problemes de visió
tendinitis…)
• DEPRESSIÓ
• ANSIETAT
• HIPOCONDRISME (per buscar a la
xarxa possibles símptomes de
malaltia)
• LES EDATS MÉS PERILLOSES
SÓN LES COMPRESES ENTRE
ELS 13 I ELS 20 ANYS
Prevenció
• Més vida social (menjar amb
amics, quedar per fer les feines
d l’escola junts…)
• En els menors vigilància dels
programes que utilitzen .
• Bon àmbit familiar (complicitat
entre pares i fills).
• 4 hores màxim de connexió.
(1h ½ de jocs i la resta per
estudi ).
EL PER QUÈ DE L’ÈXIT DE FACEBOOK
Facebook es troba present en tots els països del món i ha creat comunitats en tots ells.
En l’actualitat facebook té més de 500 milions d’usuaris
Passar de ser un lloc per universitaris a obrir-se a tot el món va ser una
gran decisió i un gran repte a l’hora.
Facebook s’ha convertit en una companyia de la talla com Microsoft ,
Google, Apple o Intel.
La capacitat de Facebook per afrontar reptes nous i arriscar-se és el
que els fa diferents d’altres empreses del sector que valoren més no
cometre errors.
A dia d’avui Facebook domina les xarxes socials sense pràcticament
que ningú li faci ombra .
Facebook renova periòdicament i constantment el seu staff de
enginyers per a estar en constant innovació.
Conclusions finals
Facebook, sens dubte és la més famosa de les xarxes socials, amb més de
500 milions d’usuaris registrats a tot el món.
Deu els seus èxit a les possibilitats de ràpida comunicació entre usuaris,
així com les nombroses aplicacions d’entreteniment que els aporta: jocs,
compartir fotos, vídeos, esdeveniments...
No només la fan servir particulars, també empreses tant pel seu ús de
comunicació amb els clients o entre empleats ,com pels beneficis
publicitaris.
A banda de les seves avantatges, s’ha de tenir en compte els seus perills i
ensenyar als menors a fer-ne una bona utilització : “espionatge i
privacitat.”
Constantment s’actualitzen novetats que ens fan pensar que, sens dubte,
la història de Facebook no a fet més que començar.
Utilitats aplicades a
Utilització
Bon ús
Preguntes:
1. Que fa de Facebook la xarxa social amb més
èxit?
2. Com influeix Facebook en la vida dels seus
usuaris?
3. De quina manera podem evitar un mal ús, tenint
en compte la seguretat, així com problemes
d’addicció?

similar documents