Dr. Bekir ANKARALI Sunumu

Report
HALK ELİNDE HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ
II.DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
ANTALYA / 2013
Dr. Bekir ANKARALI
Daire Başkanı
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
1
PROJENİN GENEL
DURUMU
HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI
ÜLKESEL PROJESİ
HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI
ÜLKESEL PROJESİ
DÜNDEN BUGÜNE HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ
YETİŞTİRİCİ DESTEKLENEN
PROJE
SAYISI
HAYVAN SAYISI
(KİŞİ)
(BAŞ)
DESTEK
MİKTARI
(TL)
İL
IRK
2005-2010
13
12
13
472
2011
41
23
81
3.027
478.529 16.409.061
2012
54
27
124
4.688
723.960 31.963.857
2013
69
26
168
6.000
81.900
1.000.000
121.315.28
-
HALK ELİNDE HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ
(2011-2015)
HALK ELİNDE HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ
Genel Yetiştirme Planı Islah Modeli
Birlikler ve Islah Projesi
• Her alt proje başlatıldığı ilde toplantılarla tanıtılmıştır,
• Konuyla ilgili mevzuat rahat ulaşılabilir durumdadır,
• Her yıl proje paydaşlarına bilgilendirme amaçlı bir çok toplantı
tertip edilmektedir.
• Islah görevi Birliklere asli görev olarak yüklenmiştir, bütün bunlara
rağmen pek çok il Birliği Israrla bu projeyi rutin destekleme
programı olarak değerlendirmektedir.
Birlikler ve Islah Projesi
• Proje tüm ilkeleri ve mevzuatı ile Islah amaçlı bir araştırma
projesidir.
• Yerine getirilecek uygulamalar sonucu desteklemeye hak
kazanım söz konusudur.
• Bütün uğraşının nedeni, elde edilecek birkaç verinin
sağlıklı olması ile dogrudan ilgilidir.
• Bir çok paydaş kuruluşun emeği, verilen mali destek,
sonuçta elde edilecek damızlık değeri belirlenmiş damızlık
erkekler elde etmek içindir.
Birlikler ve Islah Projesi
Nitelikli erkek damızlık elde etmek için;
• Her alt projede mutlak ana-baba kayıtları tutulmuş en az 1000
başlık elit sürüler bulunmalıdır. Elde çiftleştirme yöntemi
uygulanarak ana-baba kaydı tutulmuş sürülerin sayısının artması
büyük önem taşımaktadır.
• Elit sürü konusu İl Birliğinin temel hedefi olmalı damızlıkçı
işletmelerin temelini oluşturmalıdır.
• Proje sürülerinin beslenmesi özel bir önem taşımaktadır. Hayvan
genetik kapasitesini en uygun çevre şartlarında (besleme ve bakım)
ortaya koyar.
Birlikler ve Islah Projesi
• Koç katımı en fazla 45 günlük periyoda yayılmış olmalıdır.
• Her bir alt proje için, belirlenen pazarlama çağına kadar
damızlıklar ayrılmış, desteklemeye esas hayvanların listesi
hazırlanmış olmalıdır.
• Her proje liderinin öngördüğü koç katım programına titizlikle
uyulacak, program dışı çiftleşmelerden doğacak yavrular
destekleme dışında kalacaktır.
Birlikler ve Islah Projesi
• Tartımlar sonrasında damızlık ayrımı titizlikle yapılacak, veriler
Proje Lideri ve TAGEM tarafından sistemde değerlendirilecek
ve doğruluğu onaylanmayan verilerin desteklemesi
yapılmayacaktır.
• Proje Liderleri olan Öğretim Üyeleri ve Enstitülerden Uzman
personele projeden herhangi bir maddi katkı sağlanmamakta
olup, söz konusu şahıslarla uyum içerisinde çalışılması
projenin devamı açısından önem taşımaktadır.
Birlikler ve Proje Teknik Elemanları
• Proje Teknik Elemanı, Proje Liderinin vereceği iş takvimi ve
direktifleri doğrultusunda Islah projesinin uygulamalarından
sorumludur. Proje Teknik Elemanlarının bu görevlerini yerine
getirmelerinde azami önem gösterilecektir.
• Birlik bu uygulamaların yerinde ve zamanında gerçekleşmesi için her
türlü desteği vermekle yükümlüdür.
• Birlik, Proje Teknik Elemanının
yükümlüdür.
özlük haklarını sağlamakla
• Teknik eleman iş takvimi çerçevesinde mesai yapar bunun dışında
Birlik Başkanı ve Proje Liderinin uygun göreceği ofiste çalışır.
Birlikler ve Proje Teknik Elemanları
• Bazı İl Birlikleri verilerin doğru alınması hususunda gerekli
hassasiyeti göstermediği kanaati oluşmuştur. Bu konuda gerek
yetiştiricide, gerek proje teknik elemanlarında yanlış anlamaya
neden olacak davranış ve söylemlerden kaçınılmalıdır.
• Projeye hizmet için tahsis edilen araç PTE’ye zimmetlenmeli,
günlük araç temininde zaman kaybedilmemelidir.
Birlikler ve Proje Teknik Elemanları
• Proje Teknik Elemanlarının etkin ve huzurlu bir şekilde
çalışması için maaş tespitinde proje lideri ile birlikte proje
bütçesi ve birliğin ekonomik koşulları dikkate alınarak
belirlenmesine özen gösterilmelidir.
• Projenin çok paydaşlı olduğu ve başarıya giden yolun tarafların
özverili ve uyum içinde çalışmasından geçtiği unutulmamalıdır.
Projenin çok paydaşlı olduğu ve başarıya
giden yolun tarafların özverili ve uyum
içinde çalışmasından geçtiği
unutulmamalıdır.
TEŞEKKÜRLER
E-Posta: [email protected]
Telefon: +90 312 315 76 23-239/240/364/365/366
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanlığı
www.gsb.gov.tr
16

similar documents