Valtion tukema vuokra-asuntokanta Espoossa

Report
Valtion tukema vuokra-asuntokanta
Espoossa
Anne Savolainen
12.8.2013
Valtion tukema vuokraasuntokanta pienalueittain
ARA -vuokra-asuntoja ei ole seuraavilla pienalueilla: Uusmäki, Veininlaakso, Otsolahti, Ruukinranta, Henttaa, Soukanniemi,
Suvisaari, Espoonkartano, Högnäs, Kunnarla, Nuuksio-Nupuri, Siikajärvi, Nuuksionpää, Röylä, Puotinen, Perusmäki, Luukki,
Lahnus ja Velskola.
2
Valtion tukemien vuokra-asuntojen
osuus tuotannosta ja asuntokannasta
Valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon ei ole sisällytetty v.2009-2011 lyhyen korkotuen vuokra-asuntoja (ns. välimallin
asuntoja).
3
Valtion tukemaa vuokraasuntotuotantoa koskevat rajoitukset
•
Kohdekohtaiset rajoitukset
– Säätelevät vuokratalokäyttöä, vuokranmääritystä, asukasvalintaa
(tarveharkinta, varallisuusrajat, tulot), luovutusta (kenelle) ja
luovutushintaa
– Kohdekohtaisten rajoitusten pituus riippuu lainasta ja
lainoitusajankohdasta
– Kymmenen vuoden jatkorajoitukset on säädetty pääasiassa ennen
1.1.1980 valtion asuntolainalla rahoitetuille kohteille, jotka eivät ole
vapautuneet tai vapautettu alkuperäisistä kohde- ja
luovutusrajoituksista ennen 1.9.1997. Jatkorajoituskohteissa
vuokran suuruutta ja luovutushintaa ei ole säädelty.
•
Omistajayhteisöä koskevat rajoitukset
(yleishyödyllisyysrajoitukset)
– ARAn yleishyödylliseksi nimeämä yhteisö
– Säätelevät yhteisön toimialaa ja toimintaa, tuoton tulouttamista,
lainojen ja vakuudenantoa, luovutusta, asuntojen hakumenettelyä
(julkinen haku)
– Rajoitukset voimassa 1.1.2000 lähtien
4
5
Vuosina 2013-2022 vapautuvat
asunnot pienalueittain
Eniten arava- tai
korkotukivuokra- asuntoja v.
2013-2022 vapautuu:
1. Suvela 568 as.
2. Etelä-Leppävaara 403 as.
3. Nuijala 315 as.
4. Otaniemi 301 as.
5. Soukanmäki 294 as.
6. Matinlahti 232 as.
7. Kivenlahti 161 as.
8. Friisilä 144 as.
9. Lintukorpi 133 as.
10. Viherlaakso 120 as.
6
Rajoituksista vapautuvat asunnot
• Kohdekohtaisista rajoituksista vapautuu vuosina
2013-2017 keskimäärin 500 asuntoa/vuosi ja
vuosina 2018-2022 keskimäärin 200 asuntoa/vuosi
– Em. vapautuvista asunnoista Espoon Asuntojen
asuntoja on 39 % (keksimäärin 150 asuntoa/ vuosi).
• Asuntojen vapautuminen vaikuttaa kohteiden
vuokranmääritykseen ja asukasrakenteeseen.
• Asuntojen vapautuminen mahdollistaa uusien araasuntojen rakentamisen vanhoista kohteista
vapautuville alueilla.
7

similar documents