Reading & Writing - Yabancı Diller Yüksekokulu

Report
YDY TEMEL İNGİLİZCE EĞİTİMİ
BÖLÜMÜ / HAZIRLIK SINIFI
Oryantasyon Programı
13 Ekim 2014
Yabancı Diller Yüksekokulu
İdari Kadro
Yüksekokul Müdürü:
Yard. Doç. Dr. Aşkın Haluk YILDIRIM
Yüksekokul Müdür Yardımcıları:
Öğr. Gör. Ozan HOŞKEN
Öğr. Gör. Hülya UÇAK ÖZ
İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI
Amaç:
Üniversitemize kabul edilen öğrencilerin
yabancı dil bilgi düzeylerini akademik, mesleki
ve sosyal yaşantılarında ihtiyaçlarını
karşılayacak düzeye getirmektir.
İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI
• Program, öğrencileri etkin, istekli ve
kendi kendine öğrenen bireyler olması
yönünde destekler.
EĞİTİM SİSTEMİ
• Sistem’in amacı öğrencinin bulunduğu seviye
sonunda bir üst seviyeye geçebilmek için gerekli
yeterliği sağlayabilmesi ve o seviye grubu için
belirlenmiş hedeflere ulaşabilmesidir.
• Sistemde dil eğitim anlayışımız sınav odaklı
değil, öğrenme ve süreç odaklıdır. Bu nedenle,
öğrencinin dil becerilerindeki gelişimi izlenmekte
ve öğrenciye destekleyici ve yapıcı geri bildirim
verilmektedir.
DERS SAATLERİ
Ders Saatleri
A1
A2
09.30-10.15
1. ders
1. ders
10.30-11.15
2. ders
2. ders
11.30-12.15
3. ders
3. ders
12.15-13.30
ÖĞLE ARASI
ÖĞLE ARASI
13.30-14.15
4. ders
4. ders
14.30-15.15
5. ders
5. ders
15.30-16.15
6. ders
6. ders
16.30-17.15
7. ders
7. ders
DERSLER
Seviye
Grubu
A1
A2
Haftalık
Ders Saati
Dersler
22 saat
Main Course
(12)
Reading
&
Writing
(6)
Listening
&
Speaking
(4)
Main Course
(10)
Reading
&
Writing
(6)
Listening
&
Speaking
(4)
20 saat
DERS MATERYALLERİ
Main Course: New English File
Elementary & Pre-Intermediate &
Intermediate (Oxford)
Reading & Writing: From Reading to
Writing 2 & 3 (Pearson), Graded
Readers (Oxford)
Listening & Speaking: Skillful
Listening & Speaking Foundation & 1
(Macmillan)
DERS MATERYALLERİ
 Main Course: New English File PreIntermediate & Intermediate &
Intermediate Plus (Oxford)
 Reading & Writing: From Reading to
Writing 2 & 3 (Pearson), Graded
Readers (Oxford)
 Listening & Speaking: Skillful
Listening & Speaking Foundation & 1
(Macmillan)
DEĞERLENDİRME
I.
II.
III.
IV.
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Sınıf-içi Başarı Notu
(CPG- Class Participation Grade)
Final Sınavı
SINIF-İÇİ BAŞARI NOTUNUN
HESAPLANMASI
derse katılım
ders
materyallerinin getirilmesi
öğrenmeye
istekli olunması
CPG
öğretim
elemanlarına ve
arkadaşlarına
saygılı olunması
ödevlerin
düzenli olarak
yapılması
online practice
YIL SONU NOTUNUN HESAPLANMASI
3. CPG
%10
2. Ara
Sınavlar
%60
1. Kısa
Sınavlar
%30
YIL SONU DEĞERLENDİRMESİ
• Yıl sonunda yıllık not ortalaması 60 ve üzeri
olan öğrenciler final sınavını almaya hak
kazanır.
• Bütün öğrenciler final sınavından en az 60
almak zorundadırlar.
YILSONU NOTUNUN HESAPLANMASI
• Final notuna yıllık not ortalamasının yansıtılabilmesi için öğrencilerin
final sınavından % 60 ve üzeri not almış olmaları gerekmektedir.
A1 ve A2 Seviye Grupları
– yıllık not ortalamasının %20’si
– final sınavının %80’i,
• Öğrencilerin yıl sonunda başarılı sayılabilmeleri için final notlarının
100 üzerinden en az 70 olması gerekmektedir.
DEVAM DURUMU
• Öğrenciler bulundukları sınıfın derslerine % 85
oranında devam etmekle yükümlüdürler (Yüksek
Lisans öğrencilerinin Öğrenci İşlerine danışması
gerekmektedir).
• Devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler
bulundukları sınıfta başarısız sayılırlar devamsızlık
sınırını aşan öğrenciler derslere devam edemezler
ve final sınavına giremezler.
DEVAM DURUMU
• İngilizce Hazırlık Programı’na kayıtlı
programa devam etmeleri zorunludur.
öğrencilerin
• Öğrencilerin, bulundukları düzeyin devamsızlık
limitlerini herhangi bir nedenle aşmamış olmaları
beklenir. Bu saatler, bir sağlık sorunu olduğu takdirde
ve çok gerekli veya acil durumlarda kullanılmalıdır.
• Katılınamayan derslerin telafisi mümkün değildir.
DEVAM DURUMU
• Mazeretlerle ilgili her türlü başvuru, kanıtlayıcı
belgelerle birlikte, mazeretin bitim tarihinden
itibaren en geç yedi gün içinde Yabancı Diller
Yüksekokulu Müdürlüğüne yapılır.
• Mazeretlerin devamsızlık limitlerine etkisi yoktur.
ÜNİVERSİTEMİZİN SUNDUĞU İDARİ
HİZMETLER
• ÖBS
ÖBS İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İngilizce
Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin devam/devamsızlık
ve sınav sonuçlarını görebildikleri bilgilendirme
sistemidir.
Bu sisteme http://obs.ydy.ikc.edu.tr/ adresinden
ulaşılmaktadır.
ÜNİVERSİTEMİZİN SUNDUĞU İDARİ
HİZMETLER
• DUYURULAR
İngilizce Hazırlık Sınıfı öğrencileri YDY Müdürlüğü tarafından
yapılan tüm yazılı duyuruları (ders programı, sınav
duyuruları ve listeleri) Yüksekokul duyuru panosundan
takip edebilirler.
Tüm öğrenciler bu duyurulardan haberdar olmak zorundadır
ve panoya asılan tüm duyuruların öğrenciler tarafından
okunup anlaşıldığı kabul edilir.
Sınıfları ilgilendiren duyurular ise öğretim elemanları
tarafından sözlü olarak yapılır ya da sınıf panosuna asılır.
ÜNİVERSİTEMİZİN SUNDUĞU İDARİ
HİZMETLER
• WEB SAYFASI
Öğrencilerimiz web sayfamıza
http://ydy.ikc.edu.tr adresinden ulaşabilirler.
İngilizce öğrenimi ile ilgili linkleri sitemizde
bulabilirler.
2014-2015 ÖĞRETİM YILI
AKADEMİK TAKVİMİ
I. DÖNEM
13 Ekim 2014
Derslerin Başlaması
29 Ekim 2014
Cumhuriyet Bayramı (Resmi Tatil)
1-5 Aralık 2014
I. Ara Sınav
1 Ocak 2015
Resmi Tatil
12-16 Ocak 2015
II. Ara Sınav
16 Ocak 2015
I. Dönem Derslerin Sona Ermesi
2014-2015 ÖĞRETİM YILI
AKADEMİK TAKVİMİ
II. DÖNEM
23 Şubat 2015
Derslerin Başlaması
06-10 Nisan 2015
III. Ara Sınav
23 Nisan 2015
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Resmi Tatil)
1 Mayıs 2015
İşçi Bayramı (Resmi Tatil)
19 Mayıs 2015
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı (Resmi Tatil)
01-05 Haziran 2015
IV. Ara Sınav
5 Haziran 2015
II. Dönem Derslerin Sona Ermesi
08-19 Haziran 2015
Final Sınavı Dönemi

similar documents