ANT 3

Report
İNSAN ANATOMİSİ – Beden
Eğitimi Müfredatı-3
Kas sistemi
Gövde. Alt ekstremite.
İskelet kaslar - gövde
• Gövde hareketi, omurganın
hareketidir.
• Hareket açısına göre
omurganın en hareketli
bölümünden en hareketsize
olan sıralaması:
cervical=>lumbal=>toracal=>sacral
Sacral bölge hareketsiz
olarak, cervical bölge kafatası
ile, torakal bölge ise lumbal
bölgeyle hareket olarak
beraber incelenmektedir.
İskelet kaslar - gövde
Cervical açılar
• Boyun flex-45°,extans-45°
• Boyun lateral flex.-45
• Boyun rotasyon – 60°
Lumbal açılar
• Bel flex.-80°, ekstans.-25°
• Bel rotasyon - 45°
OMURGANIN EKSTANSOR
KAS GRUBU
• Omurganın esas ekstansor
kası – boyun bölgesinde m.
splenius, sırt-bel bölge-sinde
m. erector spina, ve erector
spina kasın altındaki m.
Transversospinalis. Bu kaslar
omurganı oluşturan omurlara
bağlanmakta böylelikle
merkez kaslarının en derin
olanıdır. Kas, ismini bölgeye
göre değişir: lumbo-sacral,
toracal, cervical olarak birkaç
parçadan oluşur.
OMURGANIN FLEKSOR
KAS GRUBU
• Omurganın fleksor kasları
boyun bölgesinde – m.
sternocleidomastoideus
(SCM), bel bölgesinde – m.
quadratus lumborum ve
karın duvarını oluşturan kas
grubu:
• m. rectus abdominis
• m. Obliquus
externus &
internus abdominis
ALT EKSTREMİTE KAS GRUBU
• Omurgaya direkt bağlı olan alt ekstremite
kemikleri omurgayla interaktif etkileşim içindedir.
1. Omurganın eğrilikleri alt ekstremite sağlığını
etkilemektedir.
2. Alt ekstremitenin uzun süren sakatlıklığı
omurganın şeklini uzun vadede değişmektedir.
3. Vücut ağırlık merkezi, bu iki yapının kesiştiği
alana denk gelmektedir.
ALT EKSTREMİTE KAS GRUBU
• Alt ekstremitenin hareketini sağlayan 4 eklem/eklem
grubu mevcuttur.
• Bunlar kalça eklemi, diz eklemi, ayak bileği eklemi ve
ayak parmakları eklem grubudur.
• Bu eklemleri harekete geçiren kasların bölgesel
dağılımı önce posterior (arka) ve anterior (ön) ikiye
ayrılmaktadır.
• Kaslar leğen, üst bacak, alt bacak ve ayak
bölgelerinde yerleşirler.
ALT EKSTREMİTE POSTERİOR
KAS GRUBU
Posterior kalça bölgesinde yer alan ve
kuyruksokumu kemiğinden femur kemiğine
uzanan kaslar 3 katmanda yerleşir.
1. Yüzeysel-Kalça ekleminin ekstensoru – m.
gluteus maksimus
2. Ara-Kalça ekleminin abduktoru - mm. gluteus
medius & minimus
3. Derin-Kalça ekleminin lateral rotatoru mm.
gemelli ve obturatorius
ALT EKSTREMİTE POSTERİOR KAS
GRUBU
• Posterior uyluk bölgesinde yer alan
hamstring kas grubu (m. biceps femoris,
m. semitendinosus ve m.
semimembranosus) leğen kemiğinden alt
bacak kemiğine uzanarak kalça ekleminin
ekstansyonunu ve diz ekleminin
fleksyonunu gerçekleştirir.
ALT EKSTREMİTE POSTERİOR KAS
GRUBU
• Alt bacak bölgenin posterior kısmında yüzeysel
katmanda m. Triceps surae (baldır kası) kası
yer almaktadır. Kas 2 kastan oluşmakta: koşu
ve sıçramayı sağlayan ve bir miktar dizin
fleksyonunu yapan m.gastrocnemius ve
duruşu sağlayan m. soleus. M.triceps surae
Aşil tendonu olarak topuk kemiğine bağlanır.
Kasın esas görevi ayak bileğin planar fleksyonu
ALT EKSTREMİTE POSTERİOR KAS
GRUBU
• Alt bacağın derin katmanında
• ayak bileğin planar fleksyonunu yapan m.
tibialis posterior ve
• ayak parmakların fleksyonunu yapan m.
fleksor digitorum

similar documents