materiał szkoleniowy dla rodziców "gotowość szkolna 6

Report
Dojrzałość szkolna
dziecka 6 letniego
Opracowała Monika Bekker-Goska
CDN w Pile
„Gotowość szkolna to rezultat wzajemnych
oddziaływań czynników tkwiących
w dziecku i jego środowisku"
„Rodzice mają prawo do
wychowania dzieci zgodnie
z własnymi przekonaniami.
Wychowanie to powinno
uwzględnić stopień dojrzałości
dziecka, a także wolność jego
sumienia i wyznania oraz jego
przekonania”
5 - latek
6 - latek
7 - latek
1. Bardzo dobrze opanował ruchy lokomocyjne.
2. Posiada koordynację ruchów, np.: skoki przez skakankę.
3. Znacznie powiększa się waga (standard to ok. 2 kg i 5 cm).
4. Z powodu szybkości wzrostu osłabione więzadła.
5. Dziecko ustala swoje cele.
6. Dziecko posiada wybitny okres nauki po przez zabawę.
7. Dziecko posiada umiejętności odgrywania i przyjmowania
ról społecznych.
8. 90% mózgu wykształtowane jak u dorosłego człowieka.
9. Rozumie słowa, które stanowią uogólnienie przedmiotów.
10. Gotowość do zdobywania wiedzy zgodnie
z przeznaczoną mu instrukcją.
11. Dziecko posiada okres najbardziej chłonnego
umysłu.
12. Sylwetka staje się proporcjonalna (wydłużające nogi,
wysmuklenie ciała).
13. Dziecko potrafi zapiać guziki bez pomocy wzroku
kierując się ruchami ręki.
14. Dziecko posiada ekspresje plastyczną – okres
błaznowania artystycznego.
15. Dziecko nie posiada ekspresji plastycznej – okres
schematu artystycznego.
16. Zwiększa się stopień wrażeń wzrokowych o 60%
z wcześniej posiadanych.
17. Zwiększa się stopień wrażeń wzrokowych o 45%
z wcześniej posiadanych.
18. Dziecko zwiększa wysiłek fizyczny, ruchy ciała są
bardziej skomplikowane.
19. Dziecko posiada umiejętność tworzenia planów.
20. Dziecko posiada umiejętność refleksji nad swoją
osobą.
21. Następuje dojrzałość wyższych funkcji korowych.
22. Następuje pierwsze myślenie uogólniające.
23. Rozwija się myślenie pojęciowe.
24. Zainteresowanie dziecka wykraczają poza swoje
najbliższe otoczenie.
25. Dziecko funkcjonuje na pograniczu fikcji
i rzeczywistości.
26. Dziecko wchodzi w świat rzeczywistości.
27. Dziecko potrafi zrozumieć stany emocjonalne
innych i dostosować się do nich – współbrzmienie
uczuciowe.







Dziecko posiada wybitny okres nauki po przez zabawę.
Dziecko ustala swoje cele,
Dziecko posiada umiejętności odgrywania i
przyjmowania ról społecznych.
Dziecko posiada ekspresje plastyczną – okres
błaznowania artystycznego.
Dziecko posiada umiejętność tworzenia planów.
Dziecko posiada umiejętność refleksji nad swoją
osobą.
Następuje pierwsze myślenie uogólniające.


Zainteresowanie dziecka wykraczają poza swoje
najbliższe otoczenie.
Dziecko funkcjonuje na pograniczu fikcji
i rzeczywistości.



Bardzo dobrze opanował ruchy lokomocyjne, posiada
koordynację ruchów, np.: skoki przez skakankę.
Znacznie powiększa się waga (standard to ok.
2 kg i 5 cm).
90% mózgu wykształtowane jak u dorosłego
człowieka.





Dziecko posiada okres najbardziej chłonnego umysłu.
Sylwetka staje się proporcjonalna
(wydłużające nogi, wysmuklenie ciała).
Dziecko potrafi zapiać guziki bez pomocy
wzroku kierując się ruchami ręki.
Dziecko nie posiada ekspresji plastycznej
– okres schematu artystycznego.
Zwiększa się stopień wrażeń wzrokowych
o 60% z wcześniej posiadanych.






Dziecko zwiększa wysiłek fizyczny, ruchy ciała są
bardziej skomplikowane.
Następuje pierwsze myślenie pojęciowe.
Dziecko wchodzi w świat rzeczywistości.
Dziecko potrafi zrozumieć stany emocjonalne
innych i dostosować się do nich
Rozumie słowa, które stanowią uogólnienie
przedmiotów.
Gotowość do zdobywania wiedzy zgodnie
z przeznaczoną mu instrukcją.


Z powodu szybkości wzrostu osłabione
więzadeł.
Zwiększa się stopień wrażeń wzrokowych
o 45% z wcześniej posiadanych.
1.Dziecko opanowało podstawową wiedzę i
umiejętności
2.Dziecko jest samodzielne w zaspokajaniu
swoich podstawowych potrzeb
3.Dziecko potrafi wyrażać swoje potrzeby
4.Dziecko jest gotowe do współdziałania z
innymi dziećmi
5.Dziecko jest gotowe do uczenia się pod
kierunkiem nauczyciela = nowej osoby
dorosłej
RODZINA




wychowanie w rodzinie - dziecko zna reguły
i normy
edukacja przedszkolna - dziecko dużo wie
i umie
kontakty rówieśnicze - dziecko jest
„społeczne”
rodzina - gotowość do współdziałania ze
szkołą
U 9/10-latka
jest to
obszar
prawie
dojrzały
Płat czołowy
kory
mózgowej
U 6/7latka jest
to obszar
niedojrzały




planowanie działań
ustalanie ważności
wymyślanie alternatyw
przewidywanie konsekwencji
Młodsze dzieci mają problem z kontrolą
własnych działań
Niedojrzała kora przedczołowa sprawia, że:
młodsze dzieci reagują w sytuacjach społecznych
odruchowo
niższy jest poziom umiejętności odpowiedzialnych za
skuteczne realizowanie zadań szkolnych
Wychowanie
stresogenne
Wychowanie z
zastosowaniem
kar i nagród
Wychowanie
bezstresowe
Nie ma motywacji
Występuje
motywacja
Nie ma motywacji
Nie ma
możliwości
osiągania celów
Są możliwości
osiągania celów
Nie ma
możliwości
osiągania celów
OKRES ADAPTACYJNY
średnio trwa
od 1 dnia do 4 miesięcy
Indywidualne przypadki posiadają
tzw. ciągłość integracji.
w szkole
w domu
+
Proponowana literatura:
„Moje dziecko idzie do
szkoły”
poradnik dla rodziców
Magdalena Rudnicka
Telbit
„Zabawy
przygotowujące do
szkoły”
Barbel Merthan
JEDNOŚĆ
„Jak nauczyć dzieci
myślenia”
R. J. Sternberg,
L. Spear - Swerling
GWP
„Dziecko w świecie
szkoły”
Bronisława Dymara
IMPULS
„Ale ja nie chcę!
O radzeniu sobie
z frustracją
zniecierpliwieniem
i przekorą”
Heike Baum
JEDNOŚĆ
„Czy moje dziecko
osiągnęło dojrzałość
szkolną?”
Meeinders – Lucking
Frauke, Loy Susanne
IMPULS
Dziękujemy za
uwagę!

similar documents