Gemius research

Report
АДсървинг и измерване
ефективността на онлайн
рекламните кампании
Страна
Чехия
Словакия
Унгария
Полша
БЪЛГАРИЯ
Ние
излъчваме
~85%
~75%
~70%
~99%
~10%
Какво ви дава АДсървингът за всяка
онлайн рекламна кампания…
•
Независим мониторинг
•
Сравними унифицирани критерии при
измерването
•
Общи технически изисквания
•
Възможност за наблюдение на цялата
кампания от едно място
•
В реално време може да се оптимизира ефективността на
дадена кампания
•
Изключително всеобхватна информация за редица показатели, на
база на които може да се оцени ефективността на съответната
кампания…
3
КОЛИЧЕСТВЕНИ измерители
Детайлни данни за постигнатото от всеки един банер на всяка една рекламна
площадка
Реално излъчени импресии
Аудитория
Обхват (Reach)
Ефективност
Време за контакт
Време от импресия до клик
Рейтинг на банери
Рейтинг на позиции
КАЧЕСТВЕНИ измерители
Социодемография на аудиторията
на кампанията
ПОСТИГНАТИ ЛИ СА ЦЕЛИТЕ
на рекламната кампания Познаваемост на марката/продукта/услугата,
склонност към покупка и мн. други
4
Какво измерваме
5
КОЛИЧЕСТВЕНИ измерители
1.Рекламодателите
gemiusDirectEffect
измерва
постигнатите
количествени
параметри.
могат
в реално
време да получат
информация
за следното:
6





На колко потребители е бил показан криейтивa (1000 импресии ≠ 1000 потребители).
Колко от тях са проявили интерес и са кликнали върху банера (CTR – Users ≠ CTR – Page Views).
Колко от кликналите са отворили целевата страница (Conversion Rate – средностатистически, около 30 % от
потребителите не разглеждат целевата страница, защото кликването е било по погрешка).
Колко от потребителите са предприели конкретни действия в сайта на рекламодателя, като покупка, попълване
на анкета, регистрационна форма, участие в игра или др. (Post Clicks Actions).
Платформата следи и интернет потребителите, имали досег с рекламата, които не са кликнали, но
впоследствие са посетили целевата страница. (Post View)
Виждате данните
на едно място,
в реално време…
…и можете да ги
управлявате по
време на самата
кампания
7
Разглеждане на
информацията в
XLS и PDF
формат
8
Какво измерваме
9
Социо- демографски профил
на аудиторията
Достигнала ли е
кампанията до нужната ви
целева аудитория?
Как е реагирала на
посланието желаната
от вас аудитория?
10
1
0
Кои сайтове и банери се оказват найефективни за аудиторията, която вие
таргетирате ?
Какво измерваме
Отражение върху
рекламираната марка
11
1
1
Достигнати ли са целите, които
кампанията си поставя?
Как рекламната кампания е повлияла
на бранда/продукта/услугата?
Как потребителите са разбрали и
запомнили ли са посланието?
Какво
хората,
недостигнати
от
кампанията, мислят за рекламираната
марка/продукт/услуга?
Какво се случва с конкурентните марки и продукти?
12
1
2
Оценка на уеб частта на кампанията
Влезли в контакт с рекламата
Групата на
влезлите в
контакт с
рекламата
Разлика в
отговорите
на въпросниците
13
1
3
Контролна
група
Посетили промоционалния сайт
TV
Outdoor
Press
Web
14
1
4
Pre-test
Post-test
15
1
5
БЛАГОДАРЯ
16
1
6
[email protected]

similar documents