A. Baran - Kreatywny umysl czyli jak wspomagac uczniow w nauce

Report
Prowadzący: Anna Baran
zdolność wychodzenia poza schemat i
tworzenie czegoś nowego,
ale jednocześnie użytecznego.
Wyniki badań w testach myślenia twórczego
Guilforda wykazują następujące proporcje
wysokich wyników:
 85% - 5-cio latków;
 50% - dzieci w wieku 6 – 7 lat;
 10% - osoby dorosłe.

Ceń myślenie twórcze,

Zachęcaj do manipulowania przedmiotami,

Wspieraj innowacyjne uczenie się przez
dziecko,

Ucz tolerancji wobec idei i twórczych
osobowości,

Twórz i utrwalaj twórczą atmosferę,

Stwarzaj sytuacje wymagające twórczego
myślenia w myśl sentencji „Potrzeba
matką wynalazków”,

Zapewniaj okresy wzmożonej aktywności
dzieciom oraz względnego spokoju,

Bądź nauczycielem o otwartym umyśle,
gdyż decydującym czynnikiem rozwijania
twórczości aktywności dziecka jest osoba i
zachowanie nauczyciela.
Postaraj się:
-ukierunkować
-obserwować
-wskazywać drogi rozwoju
-zachęcać
-rozpoznawać potrzeby
-tworzyć sytuacje
-przeżywać radość
-tworzyć atmosferę
Unikaj:
-nudy
-szarzyzny
-szablonów
-rutynowych rozwiązań
-gotowych form przekazu informacji
-hamowania inicjatywy
-narzucania utartych sposobów
Przede wszystkim musi mieć zaspokojone
podstawowe potrzeby życiowe, do których
należą:
- bezpieczeństwo,
- akceptacja,
- dobre kontakty emocjonalne,
- przynależności.
POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI
Twórczy nauczyciel wykształci
twórcze dzieci
(Edward Nęcka)
Dbajmy o to , aby zdolności
naszych uczniów nie zostały
zaprzepaszczone.
Większość z ludzi korzysta z utartych
wzorców postępowania. Bez nich życie
codzienne byłoby trudne. Jednakże postęp to
umiejętność zmiany wzorców i wyjście poza
nie. Stąd termin używany przez de Bono
myślenie „lateralne=w bok”.




negatywna samoocena
wrażliwość na krytykę
schematyczność myślenia
…
GRY KREATYWNE
 Akronimy
 Przypadkowe wyrazy
 Rozwiązywanie problemów
Myślenie według białego kapelusza
 Obejmuje fakty, liczby, potrzebę informacji i dostrzeganie braków. Włóż go
wtedy, gdy chcesz przyjrzeć się sytuacji w kontekście dostępnych danych.
Myślenie według czerwonego kapelusza
 Obejmuje intuicję, uczucia i emocje. Pozwala myślącemu polegać na intuicji bez
potrzeby uzasadniania czegokolwiek. Każdy z nas skłonny jest ufać intuicji tylko
wtedy, gdy jest ona poparta logicznymi argumentami. Czerwony kapelusz
pozwala ci w danej chwili w pełni polegać na własnych uczuciach.
Myślenie według czarnego kapelusza
 Czarny kapelusz oznacza osądzanie i przezorność i jako taki jest najcenniejszy. W
żadnym wypadku nie jest to kapelusz o mniejszym czy negatywnym znaczeniu.
Wykorzystuje się go do pokazania, dlaczego dana sugestia nie pasuje do
okoliczności, doświadczenia, stosowanej metody czy obowiązujących przepisów.
Czarny kapelusz zawsze musi być logiczny. Warto, byś korzystał z niego, gdy
chcesz wypróbować nowe pomysły, które twoim zdaniem nie są do końca
właściwe bądź obawiasz się, że nie będą skuteczne.
Myślenie według żółtego kapelusza
 Nosząc ten kapelusz musisz być logiczny i nastawiony pozytywnie.
Powinieneś wyjaśniać, dlaczego według ciebie coś się sprawdzi i przyniesie
korzyści. Żółty kapelusz można stosować do przewidywania rezultatów
proponowanych działań, jak również do znajdowania czegoś wartościowego
w tym, co już się wydarzyło.
Myślenie według zielonego kapelusza
 To kapelusz kreatywności, rozmaitych alternatyw, propozycji i tego, co
interesujące. Oznacza prowokację i zmianę. Korzysta się z niego po to, by
odkryć nowe możliwości i wpaść na ciekawe pomysły. Można go stosować w
połączeniu z niektórymi strategiami kreatywnego myślenia (bądź tuż
potem).
Myślenie według niebieskiego kapelusza
 To kapelusz analizowania bądź kontroli. Myśląc w taki sposób stwierdzasz, co
twoim zdaniem należy w danej chwili zrobić, na przykład: „Włożywszy
niebieski kapelusz, uznałem, że powinniśmy w tym momencie pomyśleć
według zielonego kapelusza".



Burza mózgów
Mapy myśli
Techniki pamięciowe
W trakcie "burzy":
•
•
•
•
•
Ludzie siedzą w kręgu – nikt nie zajmuje pozycji
uprzywilejowanej
Obowiązuje absolutny zakaz krytyki
Zgłaszamy nasze pomysły w sposób nieskrępowany
Usprawniamy pomysły podane przez innych
Moderator okresowo podsumowuje lub zapisuje
pomysły na tablicy
Gdy "burza" ucichnie:
Wybór najbardziej obiecujących pomysłów – przejście do fazy
logicznej analizy rozwiązań
• Pomysły te grupa rozwija, precyzuje i poddaje krytycznej ocenie
• Ocena, czy uzyskaliśmy pomysł – rozwiązanie problemu
•
Jeżeli nie:
• Ponownie
przeprowadzamy sesję burzy
poszukujemy rozwiązań w inny sposób
mózgów,
lub
WYKREŚLANIE "MAP UMYSŁU"

Polega na bezpośrednim zapisywaniu wszelkich pomysłów i skojarzeń wywołanych problemem
wyjściowym - tematem nadrzędnym. Temat ten zapisujemy na środku kartki i od tego momentu
dajemy się ponieść myślom. Kolejne idee zapisujemy wokół tematu - gdy wiążą się one z sobą,
łączymy je od razu liniami, jeśli nie - wykreślamy nowe odgałęzienie. Po pewnym czasie „mapa”
staje się dość rozległa i zawiła. Gdy wyczerpie się nasza inwencja, analizujemy obraz. Dostrzeżone
teraz związki oznaczamy dodatkowymi liniami. Jest bardzo prawdopodobne, że mapa:

będzie zawierała znacznie więcej elementów, niż pomysły, które zapisalibyśmy tradycyjną metodą
wyliczenia w „słupku” (myślenie sekwencyjne) - niektóre zapomnielibyśmy, inne w ogóle nie
przyszłyby nam do głowy;

ukaże powiązania między pomysłami, których się nie spodziewaliśmy;

te powiązania wywołają pojawienie się kolejnych elementów;

ujrzymy przejrzysty obraz całości problemu, którego nie dostrzeglibyśmy myśląc sekwencyjnie.
Jest bardzo prawdopodobne, że mapa:

będzie zawierała znacznie więcej elementów, niż pomysły, które
zapisalibyśmy tradycyjną metodą wyliczenia w „słupku” (myślenie
sekwencyjne) - niektóre zapomnielibyśmy, inne w ogóle nie
przyszłyby nam do głowy;

ukaże powiązania między pomysłami, których się nie
spodziewaliśmy;

te powiązania wywołają pojawienie się kolejnych elementów;

ujrzymy przejrzysty obraz całości problemu, którego nie
dostrzeglibyśmy myśląc sekwencyjnie.

similar documents