Bures

Report
Játszótéri eszközök
piacfelügyeleti ellenőrzése
Az ellenőrzés lefolytatására a 2011. május 2. és július 1.
közötti időszakban kerül sor.
Jogszabályi háttér
•
•
•
•
•
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003.(XI.27.) GKM
rendelet (belügyminiszter egyetértésével) 3 fontos határidő:
2004. febr. 01. hatályba lépés;
2005. jún. 30.: 1. megfelelőségi ellenőrzés a hatálybalépés előtt
telepített játszótéri eszközökre;
2008. dec. 31.: a nem megfelelő eszközök rendeleti
követelményeknek való megfeleltetése.
I.) Az ellenőrzés célja 1.
Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy
•
•
a kereskedelmi forgalomban árusított játszótéri eszközök
forgalmazási, valamint
a közterületi játszótereken található, már telepített játszótéri
eszközök üzemeltetési
körülményei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályokban
foglaltaknak.
II.) Az ellenőrizendő termékcsoport leírása
•
•
•
•
•
•
•
A témavizsgálat a vonatkozó szabványsorozatban nevesített
valamennyi játszótéri eszköz ellenőrzésére kiterjed, melyek a
következők:
- hinták;
- csúszdák;
- kötélpályák;
- forgóhinták;
- billenőeszközök, mérleghinták;
- teljesen körülzárt játszóeszközök;
- térhálók.
A fentieken túlmenően a játszótereken alkalmazott ütéscsillapító
játszótéri talajok megfelelőség igazolásának ellenőrzésére is sor
kerül.
Példák
III.) A játszótéri eszközök forgalmazási
körülményeinek ellenőrzése 1.
Forgalmazási körülmények ellenőrzése: gyártó, forgalmazó
1. Megfelelőségi tanúsítvány
Az Fgytv. 13. §-a szerint azok a termékek, amelyekre vonatkozóan
jogszabály megfelelőség értékelési kötelezettséget ír elő, csak az
előírt mód szerinti megfelelőségi tanúsítvánnyal, megfelelőségi
nyilatkozattal, illetve megfelelőségi jelöléssel együtt forgalmazhatók.
A 78/2003. GKM r. 3. § (1) bekezdése kimondja, hogy játszótéri
eszköz akkor hozható forgalomba, telepíthető, illetve vehető
használatba, ha megfelel a biztonságossági követelményeknek,
és ezt kijelölt szervezet által kiadott megfelelőségi tanúsítvány
vagy azzal egyenértékű külföldi megfelelőségi tanúsítvány igazolja
A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM
rendelet szerinti kijelölt szervezetek (2011-ben összesen 12 db):
-
-
AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző Rt.
ÉMI-TÜV SÜD Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft.
HEXON-GOLD Tanácsadó, Kft.
Magyar Elektrotechnikai Ellenőrző Intézet Kft. (TÜV Rheinland InterCert
Kft.)
Magyar Szabványügyi Testület
PAJZS ’94 Biztonságtechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
PRECÍZ Biztonságtechnikai és Szaktanácsadó Kft.
SZAMEI Független Minőségellenőrző Mérnöki Iroda Kft.
Tisza Park Kft.
TÜV SÜD KERMI Minőségellenőrző és Szolgáltató Kft. (ÉMI-TÜV SÜD Kft.)
„TŰZMEGELŐZÉS” Tűzvédelmi, Munkavédelmi, Környezetvédelmi
Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
SOMOGYI Munkabiztonsági, Oktatási és Szaktanácsadó Egyéni Cég
III.) A játszótéri eszközök forgalmazási
körülményeinek ellenőrzése 2.
2. Jelölések
A 78/2003. GKM r. 6. § kimondja, hogy a rendelet követelményeinek megfelelő,
megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező játszótéri eszközt
(1) a gyártó, az importáló vagy a forgalomba hozó köteles maradandó
módon a következő felirattal ellátni:
„A biztonságossági követelményeknek megfelel”.
(2) Kötelező adatok feltüntetése:
a gyártó és a forgalomba hozó neve, címe;
a játszótéri eszköz megnevezése, típusa, gyártásának éve;
az ajánlott korcsoport ;
a szabvány jelzete, amelynek a játszótéri eszköz megfelel.
(3) Szükség esetén el kell látni magyar nyelvű figyelmeztető felirattal, amely
a lehetséges veszélyekre felhívja a felhasználó figyelmét, különös
tekintettel a 3 év alatti gyerekek számára hozzáférhető eszközökre.
Példa
III.) A játszótéri eszközök forgalmazási
körülményeinek ellenőrzése 3.
3. Dokumentumok
A 78/2003. GKM r. 6. § (2) bekezdése szerint a rendelet hatálya alá
tartozó játszótéri eszközt a következő dokumentumokkal ellátva
kell forgalomba hozni:
-
a játszótéri eszköz általános terméktájékoztatója, telepítési,
szerelési, karbantartási, felülvizsgálati és használati utasítása
magyar nyelven,
-
a kijelölt szervezet által kiadott megfelelőségi tanúsítvány
másolata.
IV.) A telepített játszótéri eszközök
ellenőrzése 1-2.
Ellenőrzés helyszínei: közterületi játszóterek, ill. üzemeltetői
a.) Közterületi játszóterek:
A játszótereken csak a játszótéri eszközök azonosításra szolgáló adatainak
rögzítésére kerül sor;
Nem képezi a helyszíni vizsgálat tárgyát:
- Szemrevételezés alapján biztonságossági ellenőrzés ill.
- a jelölések vizsgálata
b.) Dokumentációk vizsgálata:
1. Megfelelőségi tanúsítvány megléte az egyes játszótéri eszközökhöz
2. Karbantartási és ellenőrzési terv (saját ellenőrzések)
A 78/2003. GKM r. 7. § (2) bekezdése alapján a játszótéri eszköz tulajdonosa,
illetve üzemeltetője köteles karbantartási és ellenőrzési tervet készíteni,
figyelembe véve a vonatkozó szabvány előírásait és a gyártói
útmutatókat, amelyek a szükséges ellenőrzési gyakoriságot megjelölik.
(Rendszeres ellenőrzés szemrevételezéssel; Operatív ellenőrzés; Éves átfogó
ellenőrzés) Az ellenőrzési tervnek tartalmazni kell azoknak az
alkatrészeknek a jegyzékét, amelyeket a különböző ellenőrzésekkor meg
kell vizsgálni.
IV.) A telepített játszótéri eszközök
ellenőrzése 3.
3. Két éves ellenőrzés (külső)
78/2003. GKM r. 7. § (3) bekezdése meghatározza, hogy a játszótéri eszköz
tulajdonosa, illetve üzemeltetője köteles a játszótéri eszköz ellenőrzését 2009.
évtől legalább kétévente kijelölt szervezettel elvégeztetni.
Az ellenőrzés helyszíni
a biztonságossági követelményeknek való
megfelelőségre, a telepítési feltételek megfelelőségére irányul.
A kijelölt szervezetnek az ellenőrzés eredményéről ellenőrzési jegyzőkönyvet kell
kiállítania. Az ellenőrzési jegyzőkönyvben az egyes eszközök megfelelőségét, illetve
nem megfelelőségét, hiányosságait részletes indokolással dokumentálni kell.
Nem megfelelőség esetén üzemeltető/tulajdonos kötelezettségei:
 Szükséges intézkedések megtétele
 Megtett intézkedések nyilvántartásban rögzíteni
 Szükséges dokumentumokkal igazolni.
IV.) A telepített játszótéri eszközök
ellenőrzése 4.
4. Nyilvántartás
A saját, valamint külső szervezet által végzett karbantartás,
ellenőrzés megállapításai alapján tett
intézkedésekről
nyilvántartást kell vezetni, ezeket a nyilvántartásokat és az
intézkedést igazoló dokumentumokat a játszótéri eszköz
tulajdonosa, illetve üzemeltetője köteles legalább 10 éven
keresztül megőrizni.
Az MSZ EN 1176-7 Játszótéri eszközök és talajok. 7. rész:
Felszerelési, ellenőrzési, karbantartási és üzemeltetési útmutató
szabvány ad útmutatást a játszótéri eszközök és játszótéri talajok
szereléséhez, ellenőrzéséhez, karbantartásához és üzemeltetéshez.
A szabvány 4. Általános előírások című fejezetének 4.2. pontja is
előírja, hogy az eszköz tulajdonosának/üzemeltetőjének ellenőrzési
és karbantartási naplót vagy számítógépes feljegyzést kell
vezetni az eszköz karbantartásáról és ellenőrzéséről.
IV.) A telepített játszótéri eszközök
ellenőrzése 5.
Ellenőrzések lebonyolításának javasolt menetrendje:
a.)
b.)
c.)
Kapcsolatfelvétel az üzemeltetőkkel/tulajdonosokkal;
A helyszíni ellenőrzés előre egyeztetett időpontban történik, az
üzemeltető/tulajdonos képviselőjének jelenlétében,
Dokumentáció ellenőrzése – üzemeltető/tulajdonos hivatalos
helyiségében v. az iratok bekérésével.
A megyében összesen 15 játszóteret kell ellenőriznünk.
Az ellenőrzés jellege: helyzet felmérő, segítő.
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

similar documents