Düzlem Kavram*

Report
Düzlem Kavramı
Yatay, Düşey, Eğik Doğrular ve Düzlemler
yatay düzlem
Masa yüzeyine paralel olan doğrulara yatay doğru, masa
yüzeyine paralel olan düzleme yatay düzlem denir.
Yatay, Düşey, Eğik Doğrular ve Düzlemler
Yatay, Düşey, Eğik Doğrular ve Düzlemler
Dolabın yan yüzeylerine
paralel olan doğruya düşey
doğru, düzleme ise düşey
düzlem denir.
düşey düzlem
Dolabın bütün yan yüzeyleri
düşey düzlemlerden oluşur.
düşey doğru
Yatay, Düşey, Eğik Doğrular ve Düzlemler
eğik doğrular
düşey düzlem
düşey düzlem
eğik düzlem
düşey düzlem
düşey düzlem
Evin bütün yan yüzeyleri
düşey düzlemdir.
Yatay ve düşey konumda
olmayan doğruya eğik doğru,
Yatay ve düşey konumda
olmayan düzleme eğik düzlem
denir.
Evin çatısını oluşturan
düzlemler eğik düzlemdir.
Yatay, Düşey, Eğik Doğrular ve Düzlemler
yatay doğru
yatay düzlem
dikey doğru
eğik doğru
dikey düzlem
eğik düzlem
Paralel Düzlemler
Kesişmeyen düzlemlere paralel düzlemler denir.
A
B
Dolabın rafları birbiriyle kesişmeyen paralel düzlemlerden
oluşur.
Dolabın yan yüzeyleri de
birbiriyle kesişmeyen paralel
düzlemlerdir.
Bu düzlemlere birer isim
verelim...
A ve B düzlemleri paraleldir.
Bu ifadeyi sembolle ;
A ∕∕ B
şeklinde gösterebiliriz.
Paralel Düzlemler
Bir küpün karşılıklı kenarları bir biriyle kesişmeyen paralel
düzlemlerden oluşur.
Kesişen Düzlemler
Uzayda farklı iki düzlemin ortak bir doğrusu varsa bu düzlemlere kesişen düzlemler denir.
K ve L düzlemlerinin kesiştiği
ortak doğru M doğrusudur.
K
M
L
Bu ortak doğruya düzlemlerin
ara kesiti denir.
Kesişen Düzlemler
S
P
R
S doğrusu, P ve R düzlemlerinin ara kesididir.

similar documents