נתחי שוק - Sanlakol

Report
‫זנלכל בע"מ‬
‫מצגת למשקיעים‬
‫אפריל ‪2011‬‬
‫‪1‬‬
‫מצגת זאת כוללת מידע צופה פני עתיד‪ ,‬כהגדרתו בחוק ניירות ערך‪ ,‬התשכ"ח – ‪ .1968‬מידע‬
‫כאמור כולל‪ ,‬בין היתר‪ ,‬תחזיות‪ ,‬מטרות‪ ,‬הערכות‪ ,‬אמדנים של זנלכל בע"מ ("החברה") ומידע‬
‫אחר‪ ,‬המתייחסים לאירועים או עניינים עתידיים‪ ,‬שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת‬
‫החברה‪.‬‬
‫מידע צופה פני עתיד זה‪ ,‬אינו וודאי‪ ,‬והוא מבוסס רק על נקודת ראותה של הנהלת החברה‬
‫וניתוחה את המידע הקיים בידיה במועד פרסום מצגת זאת‪.‬‬
‫מידע צופה פני עתיד זה‪ ,‬כולו או חלקו‪ ,‬עשוי שלא להתממש ו‪/‬או להתממש באופן שונה מכפי‬
‫שנצפה‪ ,‬כתוצאה מגורמים שונים‪ ,‬שהעיקריים שבהם הינם‪ ,‬שיעורי צמיחת השוק בו פועלת‬
‫החברה‪ ,‬כמות היצרנים בשוק‪ ,‬זמינות חומר גלם חקלאי‪ ,‬מכסים והיטלים על חומרי גלם ומוצרי‬
‫החברה‪ ,‬יכולת החברה להגן על קניינה הרוחני והמשך פיתוחו‪ ,‬טעמי הלקוחות בארץ ובחו"ל‪,‬‬
‫גורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה‪ ,‬וכן התפתחויות בסביבה הכללית‪ ,‬הכלכלית‬
‫והעסקית בה פועלת החברה‪ ,‬וכן בגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילות החברה‪.‬‬
‫כאמור‪ ,‬אין כל וודאות לחברה כי הערכותיה וצפיותיה של החברה תתממשנה כאמור‪ ,‬ולפיכך‪,‬‬
‫החברה מבקשת להדגיש כי תוצאות פעילותה עשויות להיות שונות מהותית מהתוצאות‬
‫המוערכות או משתמעות ממצגת זאת‪.‬‬
‫החברה אינה מחוייבת בעדכון ו‪/‬או שינוי תחזי‪ ,‬אמדן או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים‬
‫או נסיבות שהובאו לידיעת החברה לאחר פרסום מצגת זאת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫•‬
‫תחום הפעילות‪:‬‬
‫•‬
‫מוצרי פירות וירקות משומרים‬
‫•‬
‫תרכיזים‪ ,‬חומץ‪ ,‬מיץ לימון‬
‫•‬
‫רטבים וסלטים‬
‫•‬
‫החברה מעסיקה כ‪ 350 -‬עובדים‬
‫•‬
‫מחזור מכירות כולל ב‪ 162.5 :2009 -‬מ' ש"ח‬
‫•‬
‫רווח נקי ב‪ 18.9 :2009 -‬מ' ‪₪‬‬
‫•‬
‫מדיניות דיווידנד‪ -‬החברה הכריזה על מדיניות דיווידנד‬
‫לשנים ‪ 2007-2010‬לפיה תחלק החברה ‪ 60%‬מהרווח הנקי כדיווידנד‬
‫דיבידנד ששולם בשנים ‪ 50 :2005-2010‬מ' ש"ח‬
‫רכישה עצמית של מניות ‪ 9 :2005-2010‬מ' ש"ח‬
‫‪3‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ - 1940‬שנת היווסדות‬
‫‪ - 1983‬הנפקה בבורסת תל‪-‬אביב‬
‫‪ - 1986‬הקמת מתחם ייצור מודרני באזור התעשייה אלון‬
‫תבור (איזור פיתוח א')‬
‫‪ - 1988‬רכישת פעילות של חברת פרי‪-‬זה‬
‫‪ -1998‬רכישת פעילות של חברת יכין‬
‫‪4‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫שוק סולידי‪ :‬צמיחה שנתית ממוצעת של כ‪3% -‬‬
‫כמות יצרנים מצומצמת‬
‫תלות בידע מוקדם של חומרי גלם חקלאיים‬
‫תחום עונתי ‪ -‬דורש היקפי מימון גבוהים‬
‫מפעל עתיר השקעה‬
‫נאמנות צרכנים גבוהה לטעמים ומותגים מסורתיים‬
‫ידע מובהק בתחום הטכנולוגיה והאריזה‬
‫‪5‬‬
‫•‬
‫הגנות גבוהות על התחום (בעיקר בגלל רצון הממשלה להגן על‬
‫החקלאות המקומית)‪ .‬אחוז המכס על התוצרת המיובאת‪50% :‬‬
‫•‬
‫ידע טכנולוגי של תהליכי יצור משולבים (פסטור ועיקור ללא‬
‫חומרים משמרים)‬
‫•‬
‫קשרים מבוססים ורבי שנים עם מגדלי התוצרת החקלאית‬
‫•‬
‫מפעל עתיר השקעה‬
‫•‬
‫מערך הפצה היכול לשווק למפיצים ‪,‬קמעונאים‪ ,‬סיטונאים‪ ,‬לקוחות‬
‫מוסדיים ורשתות‬
‫•‬
‫לקוחות מובילים נצמדים למותגים מסורתיים (קיים קושי להחדיר‬
‫מותג חדש)‬
‫‪6‬‬
‫שוק מקומי – שימורי ירקות ועגבניות (ללא תעשייה)‬
‫‪7%‬‬
‫‪23%‬‬
‫‪44%‬‬
‫זנלכל‬
‫פרי גליל‬
‫פרי ניר‬
‫שונים‬
‫‪26%‬‬
‫* לפי הערכת החברה (שנת ‪)2009‬‬
‫‪7‬‬
‫יצוא שימורי פרי הדר‬
‫‪33%‬‬
‫‪67%‬‬
‫זנלכל‬
‫פרי ניר‬
‫* לפי נתוני מועצת פרי הדר ‪12/09‬‬
‫‪8‬‬
‫•‬
‫הון אנושי‬
‫•‬
‫ידע בתהליכים טכנולוגיים משולבים‬
‫•‬
‫מובילות בחידושים טכנולוגיים ושיווקיים‬
‫•‬
‫סל המוצרים הרחב ביותר בקטגוריה‬
‫• מובילות ברמת המיתוג‬
‫•‬
‫קשרי לקוחות ויכולות ההפצה‬
‫•‬
‫•‬
‫בעלת תקינה בינלאומית ‪FDA,BRC,ISO,NOP‬‬
‫היקף השקעות שנתי בפיתוח ‪,‬טכנולוגיה‪ ,‬שווק וציוד‬
‫כ‪ 10% -‬מהמחזור‬
‫‪9‬‬
‫•‬
‫פיתוח‪ :‬יצירת מרכז פיתוח והכנה מתמדת של מוצרי הדור החדש‬
‫•‬
‫המשך ביסוס מותגי החברה כמובילים וחדשניים בתחומם‬
‫•‬
‫המשך צמיחה בפעילויות החברה‬
‫•‬
‫התרחבות באמצעות מיזוגים‪ ,‬רכישות ושיתופי פעולה (כולל העתקת‬
‫הידע למוקדי יצור נוספים בחו"ל)‬
‫•‬
‫המשך הרחבת סל המוצרים לתחומים בעלי היקף ושולי רווח גבוהים‬
‫מהתחום הקיים‬
‫•‬
‫צמיחה בתחום אריזות אישיות בקטגוריות שונות‪ ,‬בעלות ערכים‬
‫צרכניים גבוהים (הכל טבעי‪ ,‬ללא חומר משמר‪ ,‬אורגני)‬
‫‪10‬‬
‫פינלנד‬
‫אנגליה‬
‫אירלנד‬
‫יפן‬
‫צ'כיה‬
‫ארצות‬
‫הברית‬
‫אוקראינה‬
‫גרמניה‬
‫איטליה‬
‫צרפת‬
‫ניו‬
‫זילנד‬
‫הולנד‬
‫‪11‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫מנה אישית ומשפחתית‬
‫ללא חומר משמר‬
‫גודל התחום כ‪ 500-‬מ' ש"ח‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫על בסיס בישול ביתי‬
‫הכל טבעי‬
‫חיי מדף מעל ‪ 12‬חודשים‬
‫‪12‬‬
‫נתונים פיננסיים‬
‫‪13‬‬
‫‪176.1‬‬
‫‪180‬‬
‫‪159.6‬‬
‫‪148.3‬‬
‫‪160‬‬
‫‪135.7‬‬
‫‪140‬‬
‫‪122.9‬‬
‫‪122.9‬‬
‫‪110.5‬‬
‫‪120‬‬
‫‪100‬‬
‫‪80‬‬
‫‪60‬‬
‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2007‬‬
‫•‬
‫גידול שנתי ממוצע (‪:)CAGR‬כ‪7.5% -‬‬
‫•‬
‫גידול מצטבר ע"פ ‪ 5‬שנים‪:‬כ‪43% -‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪14‬‬
‫‪50.0‬‬
‫‪44.3‬‬
‫‪47.5‬‬
‫‪45.7‬‬
‫‪43.2‬‬
‫‪40.0‬‬
‫‪33.1‬‬
‫‪33.5‬‬
‫‪28.1‬‬
‫‪30.0‬‬
‫‪20.0‬‬
‫‪10.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2007‬‬
‫•‬
‫גידול שנתי ממוצע‪:‬כ‪6% -‬‬
‫•‬
‫גידול מצטבר ע"פ ‪ 5‬שנים‪ :‬כ‪34% -‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪15‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪24.5‬‬
‫‪25.2‬‬
‫‪19.9‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪14.8‬‬
‫‪11.4‬‬
‫‪15‬‬
‫‪8.8‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2007‬‬
‫•‬
‫גידול שנתי ממוצע‪ :‬כ‪6.1%-‬‬
‫•‬
‫גידול מצטבר ע"פ ‪ 5‬שנים‪:‬כ‪34% -‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪16‬‬
‫‪30.3‬‬
‫‪35.0‬‬
‫‪30.0‬‬
‫‪30.4‬‬
‫‪25.2‬‬
‫‪24.7‬‬
‫‪25.0‬‬
‫‪19.4‬‬
‫‪15.5‬‬
‫‪20.0‬‬
‫‪13.2‬‬
‫‪15.0‬‬
‫‪10.0‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2007‬‬
‫•‬
‫גידול שנתי ממוצע – כ‪5.4%-‬‬
‫•‬
‫גידול מצטבר ע"פ ‪ 5‬שנים‪:‬כ‪30% -‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18.9‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪13.5‬‬
‫‪11.1‬‬
‫‪10.2‬‬
‫‪7.3‬‬
‫‪10‬‬
‫‪6.3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2007‬‬
‫•‬
‫גידול שנתי ממוצע‪ :‬כ‪52%-‬‬
‫•‬
‫גידול מצטבר ע"פ ‪ 5‬שנים‪ :‬כ‪8.7% -‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪18‬‬
‫‪2010‬‬
‫מבוקר‬
‫‪2009‬‬
‫אקטיב‬
‫רכוש שוטף‬
‫רכוש קבוע‬
‫סה"כ אקטיב‬
‫‪105,666‬‬
‫‪102,673‬‬
‫‪208,339‬‬
‫פאסיב‬
‫התחייבוית שוטפות‬
‫התחייבויות זמן ארוך‬
‫הון עצמי‬
‫סה"כ פאסיב‬
‫‪77,844‬‬
‫‪33,547‬‬
‫‪96,948‬‬
‫‪208,339‬‬
‫נתונים נוספים‪:‬‬
‫אובליגו בנקאי‬
‫‪48,930‬‬
‫יחסים פיננסים‪:‬‬
‫יחס שוטף‬
‫הון עצמי למאזן‬
‫‪1.36‬‬
‫‪46.5%‬‬
‫‪108,895‬‬
‫‪104,194‬‬
‫‪213,089‬‬
‫‪84,652‬‬
‫‪33,613‬‬
‫‪94,824‬‬
‫‪213,089‬‬
‫‪54,849‬‬
‫‪1.29‬‬
‫‪44.5%‬‬
‫‪19‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫חברה גדולה ויציבה‬
‫פיזור סל מוצרים וקטגוריות‬
‫מגוון לקוחות רחב‬
‫בעלת ידע מתקדם בתחום‬
‫מובילות בישראל‬
‫מוצרים חדשניים בעולם ובארץ‬
‫מערך שיווק רחב‬
‫יכולת פיתוח בתחומים משולבים‬
‫תוכניות עסקיות רב שנתיות הנתמכות ברמת התקציבים השוטפים‬
‫‪20‬‬
‫תודה רבה‬
‫‪21‬‬

similar documents