Okul Keşif Formunun Detaylı İncelenmesi – 2

Report
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri
Genel Müdürlüğü
3362 ORTAÖĞRETİM KURUMU
AĞ ALTYAPISI KURULUMU İŞİ
MUAYENE VE KABUL BİLGİLENDİRME SEMİNERİ
Bilinçli, Güvenli, Yönetilebilir ve Ölçülebilir BT ve İnternet Kullanımı Bileşeni
İskender Hüseyin SARI
17-19 / 12 / 2012 / ANTALYA
Sununun Amacı
Bu sunu ;
Eğitimde FATİH Projesi kapsamında, 22 Kasım 2012
tarihinde sözleşmeleri imzalanan 3362 adet Ortaöğretim
Kurumunda yapılacak elektrik ve data altyapısı işine ait
kurulum süreçlerine, muayene ve kabul işlemlerine
rehberlik etmesi amacıyla hazırlanmıştır.
2
Sununun İçeriği
Sunu 5 temel bölümden oluşmaktadır ;
a) Okul Keşif Formunun İncelenmesi ( EK-9A )
b) Topraklama Formunun İncelenmesi ( EK-9B )
c) Hasarsızlık Formunun İncelenmesi ( EK-9C )
d) Muayene ve Kabulde Dikkat Edilecek Noktalar
e) Ağ Altyapı Kurulumunun Onaylanmış İş Takvimi
3
Modül Giriş Ekranları
http://basvurular.meb.gov.tr/app/altyapi/
• Modüle giriş sırasında Komisyon Başkanı ( Okul Müdürü ) Kurum Kodu ve Kurum Şifresini kullanacaktır.
4
Modül Giriş Ekranları -1
http://basvurular.meb.gov.tr/app/altyapi/
( EK -9A )
• Kurum tarafından 5 ayrı forma yapılacak tüm veri girişleri bu sayfalardan yapılacaktır.
5
Modül Giriş Ekranları -2
http://basvurular.meb.gov.tr/app/altyapi/
( EK -9B )
( EK -9C )
• Kurum tarafından 5 ayrı forma yapılacak tüm veri girişleri bu sayfalardan yapılacaktır.
6
Modül Giriş Ekranları -3
http://basvurular.meb.gov.tr/app/altyapi/
• Kurum tarafından 5 ayrı forma yapılacak tüm veri girişleri bu sayfalardan yapılacaktır.
7
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri
Genel Müdürlüğü
Okul Keşif Formunun İncelenmesi
(EK-9A)
Tıklayınız
9
Okul Keşif Formu
• Keşif Modülüne girilerek elektronik
ortamda hazırlanan Okul Keşif Formu 2
nüsha olarak düzenlenecektir.
• İmzalanan 2 nüsha Okul Keşif
Formunun 1 (bir) nüshası Yüklenici
Temsilcisinde diğer 1 (bir) nüshası da
Okul Müdüründe kalacaktır.
• Elektronik ortama keşif işlemlerini
aktarmayan kurum, kurulum işlemleri
bitse dahi muayene ve kabul sayfası
açılmayacaktır.
• Muayene ve Kabul raporu en erken
Okul Keşif Formu düzenlendikten 15 gün
sonra düzenlenebilmektedir.
10
Okul Keşif Formunun Detaylı İncelenmesi – 1
11
Okul Keşif Formunun Detaylı İncelenmesi – 2
12
Okul Keşif Formunun Detaylı İncelenmesi – 3
13
Okul Keşif Formunun Detaylı İncelenmesi – 4
14
Okul Keşif Formunun Detaylı İncelenmesi – 5
15
Okul Keşif Formunun Detaylı İncelenmesi – 6
16
Bir Okuldaki İş Kalemleri - 1
Okul içerisinde keşif :
Şartname ekleri dokümanı EK-9A’da belirtilen bilgiler ile birlikte, okul
krokisi çizilerek, bu kroki üzerine oda isimleri ( sınıf, laboratuvar, Müdür odası,
Müdür yardımcısı Odası, öğretmenler odası vb. Ek 5J de belirtilen oda isimleri
yazılacaktır.)
Sistem odası belirlenerek proje üzerine yeri işaretlenecektir.
Derslik ve odalara çekilecek bağlantı priz/uç yerlerinin işaretlenmesi, tava
ve kanal güzergahlarının çizilmesi ve metrajlarının yazılması, şaft
yeri/yerlerinin çizilmesi, topraklama yerinin çizilmesi,
Okulda birden fazla bina varsa diğer binalara çekilecek yada diğer binadan
gelen fiber güzergahının çizilmesini kapsamaktadır.
17
Bir Okuldaki İş Kalemleri - 2
Okul içerisinde keşif :
Keşif esnasında yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen sayısal verilerin
Okul Keşif Formuna elektronik ortamda girilmesinin yanı sıra YÜKLENİCİ firma
temsilcisi tarafından okul kat planları elektronik ortamda hazırlanacaktır.
Keşif esnasında üzerinde taslak çalışma yapılan kat planları keşif işlemini
takiben 7-10 gün içerisinde YÜKLENİCİ tarafından belirtilen standarda
dönüştürülecektir.
YÜKLENİCİ tarafından hazırlanan ve çizilen güncel kat planları belirtilen
süre içerisinde PYBS ye aktarılarak İDARE’nin onayına sunulacaktır.
18
Bir Okuldaki İş Kalemleri - 3
Okula Lojistik :
Keşif ve Proje çizim dokümantasyon ekibi tarafından hazırlanacak olan
malzeme listesindeki malzemelerin okulda keşifte belirlenmiş olan depoya
okuldaki çalışma başlamadan en fazla birkaç gün önce lojistiği yapılacaktır.
19
ALTYÜKLENİCİ’NİN SORUMLULUKLARI
Altyüklenicinin temel sorumluluğu, kendisine iletilen okullardaki çalışmaları zamanında,
yüksek kalitede ve tanımlanan biçimde gerçekleştirmektir.
Bu temel sorumluluğa ek olarak:
- Keşif yapmak, keşif formunu doldurmak,
- Okul kat planlarını çizmek,
- Kanal Fotoğrafları, Sistem Odası Fotoğrafları ve Kat Geçiş Tadilat Fotoğraflarını çekmek,
- Topraklama Formunda belirtilen işlemleri yapmak,
- Elektronik test sonuçlarını oluşturmak,
20
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri
Genel Müdürlüğü
Topraklama Formunun İncelenmesi
(EK-9B)
Topraklama Formu Giriş Ekranı
( EK-9B’yi indirmek için tıklayınız. )
22
Topraklama Formu
• Modüle girilerek elektronik ortamda
hazırlanan Topraklama Kontrol Formu 2
nüsha olarak düzenlenecektir.
• İmzalanan 2 nüsha Topraklama
Formunun 1 (bir) nüshası Yüklenici
Temsilcisinde diğer 1 (bir) nüshası da
Okul Müdüründe kalacaktır.
• Elektronik
ortama
topraklama
işlemlerini aktarmayan kurum, kurulum
işlemleri bitse dahi muayene ve kabul
raporu düzenleyemezler.
23
Topraklama Formunun Detaylı İncelenmesi – 1
24
Topraklama Formunun Detaylı İncelenmesi – 2
25
Topraklama Formunun Detaylı İncelenmesi – 3
26
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri
Genel Müdürlüğü
Hasarsızlık Raporunun İncelenmesi
(EK-9C)
Hasarsızlık Kontrol Formu Giriş Ekranı
( EK-9C’yi indirmek için tıklayınız. )
28
Hasarsızlık Raporu
• Modülü girilerek elektronik ortamda
hazırlanan Hasarsızlık Raporu 2 nüsha
olarak düzenlenecektir.
• Okul müdürü tarafından tek taraflı
olarak imzalanan 2 nüsha Hasarsızlık
Formunun 1(bir) nüshası Yüklenici
Temsilcisinde diğer 1 (bir) nüshası da
Okul Müdüründe kalacaktır.
• Bu
işlemi
elektronik
ortamda
gerçekleştirmeyen
kurum,
kurulum
işlemleri bitse dahi muayene ve kabul
raporu düzenleyemezler.
29
Hasarsızlık Raporunun Detaylı İncelenmesi – 1
30
Hasarsızlık Raporunun Detaylı İncelenmesi – 2
31
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri
Genel Müdürlüğü
Muayene Kabul Modülü
Bilgilendirmesi
Komisyon Görevlendirme Giriş Ekranı
12 ay
33
Komisyon Kimlerden Oluşacak ? (ASİL)
• Muayene ve Kabul Komisyonları 1 (bir) Başkan ve 4 (dört) Üye olmak üzere en az 5 (beş) ASİL üyeden oluşturulacaktır.
• Muayene ve Kabul Komisyonlarını oluşturma yetkisi resmi yazı ile İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne verilecektir.
Muayene ve Kabul Komisyonu Asil Üyeleri
KOMİSYON BAŞKANI
a)
b)
Müdür Yardımcısı
1.Üye
2.Üye
3.Üye
4.Üye
Okul Müdürü
Okul Müdürlüğüne Vekalet Eden Kişi
a)
b)
c)
d)
e)
f)
İl MEM İnşaat ve Emlak Bölümden Mühendis*
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Mühendis**
İl Özel İdaresi Mühendis***
Okul Bilişim Teknolojisi Formatör Öğretmeni
Okul Bilişim Teknolojisi Öğretmeni
İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Bilişim Teknolojileri / Elektrik /
Elektronik branşından TEKNİK öğretmen
a)
b)
c)
d)
e)
İl MEM İnşaat ve Emlak Bölümden Mühendis*
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Mühendis**
Okul Bilişim Teknolojisi Formatör Öğretmeni
Okul Bilişim Teknolojisi Öğretmeni
İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Bilişim Teknolojileri / Elektrik /
Elektronik branşından TEKNİK öğretmen
İl / İlçe MEM’de görevli Eğitici BT Formatör Öğretmeni
•
Tabloda yer alan öncelik sırasına uyularak görevlendirme yapılacaktır.
•
İl MEM lerin İnşaat ve Emlak Bölümlerinde görev yapan branşı mimar, elektrik, elektronik yada bilgisayar olan mühendislerden görevlendirilecektir.
•
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde görev yapan ve branşı elektrik, elektronik yada bilgisayar olan mühendislerden görevlendirme yapılabilecektir.
•
İl Özel İdarelerinde görev yapan ve branşı elektrik, elektronik yada bilgisayar olan mühendislerden görevlendirilme yapılabilecektir.
34
Komisyon Kimlerden Oluşacak ? (YEDEK)
• Muayene ve Kabul Komisyonları 1 (bir) Başkan ve 4 (dört) Üye olmak üzere en az 5 (beş) yedek üyeden oluşturulacaktır.
• Muayene ve Kabul Komisyonlarını oluşturma yetkisi resmi yazı ile İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne verilecektir.
Muayene ve Kabul Komisyonu Yedek Üyeleri
KOMİSYON BAŞKANI
a)
b)
Müdür Yardımcısı
1.Üye
2.Üye
3.Üye
4.Üye
Okul Müdür Baş Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
a)
b)
c)
d)
e)
f)
İl MEM İnşaat ve Emlak Bölümden Mühendis*
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Mühendis**
İl Özel İdaresi Mühendis***
Okul Bilişim Teknolojisi Formatör Öğretmeni
Okul Bilişim Teknolojisi Öğretmeni
İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Bilişim Teknolojileri / Elektrik /
Elektronik branşından TEKNİK öğretmen
a)
b)
c)
d)
e)
aİl MEM İnşaat ve Emlak Bölümden Mühendis*
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Mühendis**
Okul Bilişim Teknolojisi Formatör Öğretmeni
Okul Bilişim Teknolojisi Öğretmeni
İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Bilişim Teknolojileri / Elektrik /
Elektronik branşından TEKNİK öğretmen
İl / İlçe MEM’de görevli Eğitici BT Formatör Öğretmeni
•
Tabloda yer alan öncelik sırasına uyularak görevlendirme yapılacaktır.
•
İl MEM lerin İnşaat ve Emlak Bölümlerinde görev yapan branşı mimar, elektrik, elektronik yada bilgisayar olan mühendislerden görevlendirilecektir.
•
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde görev yapan ve branşı elektrik, elektronik yada bilgisayar olan mühendislerden görevlendirme yapılabilecektir.
•
İl Özel İdarelerinde görev yapan ve branşı elektrik, elektronik yada bilgisayar olan mühendislerden görevlendirilme yapılabilecektir.
35
Komisyon Görevlendirme Ekranı-1
36
Komisyon Görevlendirme Ekranı-2
37
Komisyon Görevlendirme Ekranı-3
38
Muayene ve Kabul Türleri
Kullanılan ürünlerin ve yapılan kurulumların kabulüne onay
vermek için 3 çeşit muayene kabul komisyonu bulunmaktadır.
Bunlar sırasıyla
1- Ürün Ekspertiz Muayene Komisyonu
2- Geçici Muayene ve Kabul Komisyonu
3- Kesin Muayene ve Kabul Komisyonu
39
Ürün Ekspertiz Muayene Komisyonu
Yüklenicinin ihale teklif mektubunda ağ altyapı kurulumunda kullanmayı
taahhüt ettiği ürünleri proje planında belirtilen süre içerisinde - 10 (on) gün ekspertiz muayenesine hazır hale getirir.
YEĞİTEK bünyesindeki FATİH Projesi ekibi içerisinden görevlendirilen
teknik personellerden oluşan Ekspertiz komisyonu belirlenen süre içerisinde
isteklinin deposuna giderek numune ürünleri Teknik Şartnamede belirtilen
hükümler doğrultusunda inceler, muayene eder ve gerekli gördüğü kısımların
işletme ve çalışma deneylerini yapar.
Engel bir durum bulunmaması halinde işin olumlu ekspertiz raporunu
verilerek numunesi YEĞİTEK deposuna teslim edilen ürünlerin sahada
kullanımına başlanır.
40
Ürün Ekspertiz Muayenesi
Yüklenicinin ihale teklif mektubunda ağ altyapı kurulumunda kullanmayı
taahhüt ettiği ürünlerin bir kısmına ekspertiz muayenesi yapılmış olup Teknik
Şartnameye göre tespit edilen eksiklikler düzeltilerek İDARE’ye tekrar sunulmak
üzere Yüklenici ve Üretici firmaya bildirilmiştir.
Alev ileten ürüne ait
video görüntüsü
Alev iletmeyen ürüne ait
video görüntüsü
41
Geçici Muayene ve Kabul Komisyonu
Yüklenici temsilcisi ( altyüklenici/taşeron ) tarafından ağ altyapısı kurulumunun
tamamlanmasını müteakip Yüklenici tarafından ilgili okulda işlerin tamamlandığı
İDARE’ye bildirilir.
İDARE tarafından ilgili okulun bağlı bulunduğu İl MEM’e yazılan yazıda, önceden
o okul için belirlenmiş Geçici Muayene ve Kabul Komisyonunun görevine başlaması
istenir.
Komisyon, Yüklenici temsilcisi ile okulda belirtilen kontrolleri yapar. Herhangi bir
eksiklik bulunmaması durumunda 3 nüsha olarak imzalanan muayene kabul
evrağının 1 nüshası Okul İdaresinde kalır, diğer 2 nüshası Okul müdürü tarafından
İl MEM’e gönderilir. ( Yüklenici talep ederse bu evrağın fotokopisini alabilir. )
İl MEM’de toplanan evraklar topluca İDARE’ye gönderilir.
42
Muayene Esnasında Gerekli Donanımlar
Komisyon çalışmasını yaparken çeşitli teknik donanıma ihtiyaç duyacaktır.
Muayene ve Kabul esnasında bu donanımlar Yüklenici temsilcisi tarafından
tedarik edilecektir.
Bunlar;
Dijital Kumpas
Komisyon üyeleri diledikleri takdirde kullanılan ürünlerin teknik şartnamede
istenen değerlerde olduğunu bu aletle teyit edebilir. ( Metal ürünlerdeki sac
kalınlığı, plastik kablo kanalı et kalınlığı vb. )
43
Muayene Esnasında Gerekli Donanımlar
Metre
Komisyon üyeleri diledikleri takdirde kullanılan ürünlerin teknik şartnamede
istenen değerlerde olduğunu bu aletle teyit edebilir. ( Sac Kablo Kanalı boyları,
plastik kablo kanalı boyları, koridor uzunlukları, vb… )
44
Muayene Esnasında Gerekli Donanımlar
Kablo Test Cihazı
( EK-1B’deki kablo değerlerini gösterir özellikte profesyonel cihazlar. Lantek ve Fluke vb. )
Yüklenici tarafından Komisyon
üyelerine çekilen tüm veri
prizlerinin sorunsuz çalıştığını
belirten test raporları verilecektir.
Ancak komisyon dilerse tüm
uçların % 10’ unu geçmemek
üzere örnekleme usulü ile 2. kez
test raporu talep edebilir ve bu
veri prizlerine ait 2 test raporunu
karşılaştırarak çekilen tüm veri
prizlerinin
çalışır
olduğunu
öngörebilir.
45
Muayene Esnasında Gerekli Donanımlar
Çakmak
Teknik şartnamede kullanılacak bazı ürünlerde alev iletmeme (UL-94 V-0) veya yanarken
zehirli gaz çıkarmama (Low Smoke Zero Halogen-LSOH ) gibi ekstra özellikler tanımlanmıştır.
Sunulan teknik dokümanlarda bunların sağlandığı taahhüt edilse de sahada kullanılan
ürünlerin taahhüt edilen ürünün aynısı olduğunu anlayabilmemiz için test edilmesi
gerekmektedir.
Özellikle şartnamede alev iletmez olarak tanımlanan plastik kablo kanalı ve aparatları ile
data ve elektrik kablolarından numune olarak ufak bir parça yakarak test edilmelidir.
46
Muayene Esnasında Gerekli Donanımlar
Pense
Yankeski
Düz Tornavida
Yıldız Tornavida
Maket Bıçağı
Kablo ve bağlantılarının test edilmesi esnasında yukarıdaki ekipmanlara ihtiyaç
duyulabilecektir.
47
Kesin Muayene ve Kabul Komisyonu
Geçici Muayene Kabulünün imzalandığı tarih her okul için Geçici Kabul Tarihi olarak
kabul edilir. Ve bu tarihten yaklaşık 11 ay sonra İDARE tarafından İl MEM’lere okul bazlı
Kesin Kabul Komisyonlarının kurulmasını belirten yazı gönderilir.
Geçici Kabul Komisyonlarının tamamı Kesin Kabul Komisyonunda görev alabileceği
gibi, komisyon üyelerinin tespiti İl MEM’lerin takdirindedir.
Geçici kabul rapor tarihinden itibaren 12 (oniki) ay sonra yüklenici İDARE’ye kesin
kabulün yapılması için yazılı olarak başvuruda bulunur.
İDARE tarafından İl MEM’e Kesin Kabul Komisyonlarının göreve başlamasını belirten
yazı yazılır.
Komisyon, Yüklenici temsilcisi ile okulda belirtilen kontrolleri yapar.
Herhangi bir eksiklik bulunmaması durumunda 3 nüsha olarak imzalanan muayene
kabul evrağının 1 nüshası Okul İdaresinde kalır, diğer 2 nüshası Okul müdürü tarafından İl
MEM’e gönderilir. ( Yüklenici talep ederse bu evrağın fotokopisini alabilir. )
İl MEM’de toplanan evraklar topluca İDARE’ye gönderilir.
48
Muayene ve Kabul İşlemine Başlamak
Kurumunuza ait Muayene ve Kabul modül sayfanızın açılması için;
• Hasarsızlık Raporunun elektronik ortamda doldurulması zorunludur.
Kurumunuza ait Hasarsızlık Kontrol Rapor sayfanızın açılması için;
• Topraklama Formunun elektronik ortamda doldurulması zorunludur.
Kurumunuza ait Topraklama Formunun açılması için;
• Okul Keşif Formunun elektronik ortamda doldurulması zorunludur.
• Ayrıca Okul Keşif Formu doldurulduktan 15 gün sonra kurumunuza ait
Muayene ve Kabul modül sayfanız açılacaktır.
İşin Başlangıcı
Altyapı Kurulum Süreci
İşin Bitişi
Okul Keşif Formu
15 gün
Muayene ve Kabul
49
Modüldeki Temel Bilgiler
Okul Keşif Formundan
2 OKUL TEL. NO.
Okul Keşif Formundan
3 ALTYAPI YAPILAN BİNA SAYISI
Okul Keşif Formundan
4 KAT SAYISI ( Tüm Binalar İçin Ayrı Ayrı )
Okul Keşif Formundan
5 BİNADAKİ KABİNET SAYISI ( Tüm Binalar İçin Ayrı Ayrı )
Okul Keşif Formundan
6 DERSLİKLERDE SONLANDIRILAN TOPLAM DATA UÇ SAYISI
Okul Keşif Formundan
7 BT SINIFLARINDA SONLANDIRILAN TOPLAM DATA UÇ SAYISI
Okul Keşif Formundan
8 İDARİ BİRİMLERDE SONLANDIRILAN TOPLAM DATA UÇ SAYISI
Okul Keşif Formundan
9 BİNADAKİ TOPLAM DATA UÇ SAYISI
Okul Keşif Formundan
10 KURUMDA ÇEKİLEN TOPLAM UÇ SAYISI
Okul Keşif Formundan
Otomatik Gelecek
1 OKUL ADRES
Not: 4,5,6,7,8,9. sütunda yer alan bilgiler her bina için ayrı ayrı gösterilecektir.
50
Modül Örnek Sayfa
Komisyon başkanınca kurum kodu ve şifresi ile modüle giriş yapıldığında aşağıdaki ekran
görünecektir.
Komisyon başkanı komisyon üyeleri ile modüldeki tüm soruları değerlendirerek “EVET” veya “HAYIR”
cevabını seçecektir.
Koridorlarda sac kablo kanalları kullanılmıştır.
Seçiminiz :
Evet
Hayır
Doğru ve yanlış örnekler
içeren görsellerle
bilgilendirme
Daha detay görüntüler için
resimleri büyük boyutta
görüntüleme imkanı
Resimleri orijinal boyutta görüntülemek için üzerine tıklayınız.
Şartname Maddesi
İNTRANET / OKUL AĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ / 1.9. madde
Tespit edilmesi istenen
hususun şartname karşılığı
51
Pasif Eleman Ürün Doğrulama
Kurumunuzda montajı yapılan Plastik Kablo Kanalı aşağıdaki resimde gösterilen ürün ile
aynı marka mı ?
Seçiminiz :
Evet
Hayır
Yukarıdaki resimde gösterilen malzemenin şartnameyi sağladığına dair teknik dokümanlar:
- Ürün Datasheetleri ( İndirmek için tıklayınız )
- Ürün İle İlgili Linkler
• Daha ayrıntılı inceleme yapmak isteyen muayene ve kabul üyeleri modülde paylaşılacak
olan Teknik Şartname ile yine modülde paylaşılacak olan Ürün DataSheetlerini
karşılaştırarak alınan ürünlerin şartnameyi sağlayıp sağlamadığını kontrol edebilir.
52
Aktif Eleman Ürün Doğrulama
Kurumunuzda montajı yapılan Firewall ( Güvenlik Anahtarı ) cihazı aşağıdaki resimde
gösterilen ürün ile aynı mı ?
Evet
Hayır
Seçiminiz :
İlgili Kurum için planlanan ürün
marka, model ve adet bilgisi
modülde otomatik gelecektir.
Marka :
FORTINET
Evet
Hayır
Model :
FortiGate-620B
Evet
Hayır
1
Evet
Hayır
Adet :
Marka ve Model bilgileri
verilen ürün doğru
gelmişse “EVET” butonu
tıklanacak. Eğer farklı bir
ürün gelmişse “HAYIR”
butonu tıklanacak ve 3
boş kutucuğa gelen ürüne
ait bilgiler girilecektir.
Yukarıdaki resimde gösterilen malzemenin şartnameyi sağladığına dair teknik dokümanlar:
- Ürün Datasheetleri ( İndirmek için tıklayınız )
- Ürün İle İlgili Linkler
53
Muayene ve Kabul Kontrol Noktaları
• Muayene ve Kabul komisyonu tarafından teknik şartname maddelerinin tek tek
incelenmesi ve uygunluğunun tespit edilmesi gerekmektedir.
• Ancak teknik şartnamede belirtilen bazı maddeler muayene ve kabul komisyonunun
kontrol edemeyeceği detaylar içermektedir.
• Bu konuda Muayene ve Kabul komisyonuna rehberlik etmek amacıyla Teknik
Şartnamenin tüm maddelerine bilgilendirme amaçlı açıklamalar eklenmiştir.
• Bu açıklamalar yapılacak kontrolün kağıt üzerinde mi yoksa yapılan kurulum
üzerinde mi yapılacağına dair bilgi vermektedir.
• Teknik Şartnamenin maddelerine bilgilendirme amaçlı açıklamalar YEŞİL renkte
yazılmış ise bu maddelere ait kontrollerin İDARE tarafından Komisyona sunulan evraklar
üzerinden yapılması yeterlidir.
• Teknik Şartnamenin maddelerine bilgilendirme amaçlı açıklamalar KIRMIZI renkte
yazılmış ise bu maddelere ait kontrollerin kurulumu yapılan ağ altyapısının bizzat
Komisyon tarafından incelenerek yapılması gerekmektedir.
54
Teknik Şartnamede Bilgilendirme Notları
Teknik Şartnamenin Tam Metni
için tıklayınız.
Bilgilendirme Eklenmiş Teknik Şartnamenin
Tam Metni için tıklayınız.
Muayene ve Kabul komisyonuna rehberlik etmek amacıyla Teknik Şartnamenin tüm
maddelerine bilgilendirme amaçlı açıklamalar eklenmiştir.
55
Muayene ve Kabul Kontrol Noktaları
•
Örneğin :
Teknik Şartnamenin 10.1.18. maddesi
Her bir anahtar en az 3000 adet VLAN ID ve en az 250 aktif VLAN
destekleyecektir.
Yukarıdaki teknik şartname maddesinin okulda kurulacak muayene ve kabul
komisyonu tarafından kontrol edilmesi oldukça zordur.
Bu tür durumlarda Üretici Firma tarafından hazırlanmış ve imzalanmış, Yüklenici
Firma tarafından imzalanmış İDARE’nin onayından geçmiş dokümanlardan
faydalanılacaktır.
56
Muayene ve Kabul Kontrol Noktaları
Bu dokümanlar 3 başlık altında toplanmıştır.
1) Pasif Üyeler Teknik Bilgi Broşürü
2) Aktif Üyeler Teknik Bilgi Broşürü
3) Garanti Belgeleri ve Sertifikalar Broşürü
57
Muayene ve Kabul Kontrol Noktaları
•
Örnek-1
Teknik Şartnamenin 1.5. maddesi
Tüm kablolama ürünlerinin (veri kablosu, patch panel, patch kablo, keystone
jack ve bunların parçaları) çalışma sıcaklığı en az -20°C ile +60°C arasında olacaktır.
( Teklif edilen malzeme numuneleri YEĞİTEK bünyesinde kurulan Numune Kontrol
Komisyonu’nun onayından geçmiştir. Detaylı bilgi için; bakınız Pasif Üyeler Teknik Bilgi
Broşürü 1.3 )
Yeşil renk
Teknik Doküman üzerinde kontrol
Teknik şartname maddesinin bilgilendirme kısmında
- ürün numunesinin Komisyon onayından geçtiği ve
- ürünün belirtilen yeterliğe sahip olduğunu üretici firma tarafından hazırlanan
Pasif Üyeler Teknik Bilgi Broşürünün belirtilen maddesinde taahhüt etmektedir.
58
Muayene ve Kabul Kontrol Noktaları
•
Örnek-2
Teknik Şartnamenin 4.16. maddesi
Tam yükte çıkış gerilimi toplam harmonik miktarı Lineer yüklerde % 3'ü
geçmeyecektir. ( Detaylı bilgi için; bakınız Aktif Üyeler Teknik Bilgi Broşürü 5.18 )
Yeşil renk
Teknik Doküman üzerinde kontrol
Teknik şartname maddesinin bilgilendirme kısmında
- ürünün belirtilen yeterliğe sahip olduğunu üretici firma tarafından hazırlanan
Aktif Üyeler Teknik Bilgi Broşürünün belirtilen maddesinde taahhüt etmektedir.
59
Muayene ve Kabul Kontrol Noktaları
•
Örnek-3
Teknik Şartnamenin 4.36. maddesi
KGK’ların TSEK ürün kalite belgesi veya uluslararası geçerliliği olan (FCC, DIN,
TÜV, GS, CE vb.) ürün belgesi olacaktır. Bu belgeler ihale dokümanı ile birlikte
verilecektir. ( Detaylı bilgi için; bakınız Garanti Belgeleri ve Sertifikalar Broşürü X.Y )
Yeşil renk
Teknik Doküman üzerinde kontrol
Teknik şartname maddesinin bilgilendirme kısmında
- ürünün belirtilen belgelere sahip olduğunun üretici firma tarafından hazırlanan
Garanti Belgeleri ve Sertifikalar Broşürünün belirtilen maddesinde taahhüt ettiği
belirtilmektedir.
60
Muayene ve Kabul Kontrol Noktaları
•
Örnek-4
Teknik Şartnamenin 1.26. maddesi
Kablolama bitiminde, YÜKLENİCİ Okul yönetiminden EK-9C’de gösterilen
Hasarsızlık Raporunu alacaktır. Hasarsızlık raporu olmayan kurumun geçici muayene
ve kabul raporu geçersiz sayılacaktır. ( Okul idaresince imzalanmış EK-9C belgesini
incelemek amacıyla okul idaresinden isteyiniz. )
Teknik Şartnamenin 1.30. maddesi
Kablolama işi sırasında okuldaki alet, araç-gereç ve teçhizatın ya da sınıflara
kurulan etkileşimli tahtaların; toz, toprak, beton kırıntıları gibi durumlardan zarar
görmemesi için YÜKLENİCİ koruyucu tedbirleri alacaktır. ( Gerekli kontrolleri EK-9C’yi
referans alarak yapınız. )
Kırmızı renk
Komisyon tarafından bizzat kurulum üzerinde kontrol
Teknik şartname maddesinin bilgilendirme kısmında
- teknik şartnamenin eklerinden biri olan EK-9C incelenerek komisyon tarafından
gerekli kontrollerin yapılmasının gerekli olduğu belirtilmektedir.
61
Muayene ve Kabul Kontrol Noktaları
•
Örnek-5
Teknik Şartnamenin 1.40.2 maddesi
Uygunluk kararı verilen malzemeler haricinde başka marka ve model malzeme
kullanılamayacaktır. Kurulum ve muayeneler sırasında ortaya çıkabilecek problem
durumunda İDARE’YE teslim edilen malzemeler referans alınacaktır. ( Kullanılacak tüm
malzemelerin şartnameye uygunluğuna ilişkin karar YEĞİTEK bünyesinde kurulan
komisyon tarafından verilmiştir. Kurum kodu ve şifrenizle girdiğiniz Muayene ve Kabul
modül sayfanızda kurumunuzda kullanılacak ürün bilgileri verilmektedir. Doğru ürünün
kullanıldığını kontrol ediniz. )
Yeşil renk
Kırmızı renk
Teknik Doküman üzerinde kontrol ve
Komisyon tarafından bizzat kurulum üzerinde kontrol
Teknik şartname maddesinin bilgilendirme kısmında
- kullanılan tüm malzemelerin şartnameye uygunluğuna YEĞİTEK bünyesinde kurulan
komisyon tarafından onay verilmiştir. Ancak kontrol edilen ürün ile monte edilen ürünün
birebir aynı olduğunun teyit edilmesi gerekmektedir.
- kurum kodu ve şifrenizle girdiğiniz Muayene ve Kabul modül sayfanızda kurumunuzda
kullanılacak ürün bilgileri ile montajı yapılan ürünün birebir aynı olduğunun okulda kurulan
Muayene ve Kabul komisyonu tarafından tespit edilmesi gerekmektedir.
62
Muayene ve Kabul Kontrol Noktaları
•
Örnek-6
Teknik Şartnamenin 1.41 maddesi
İDARE, okullarda kullanılan malzemelerin üreticisi tarafından yayınlanan
kataloğunda yer alan teknik özellikleri karşıladığını tespiti için kurum veya kuruluşlara
test, kontrol veya muayene ettirme hakkına her zaman sahiptir. Kullanılan ürünün
standartları taşımadığı tespit edilirse, YÜKLENİCİ standartları taşıyan uygun ürünle birebir
değiştirecektir. ( Bu süreç gerektiğinde YEĞİTEK bünyesinde kurulacak komisyon
tarafından işletilecektir. )
Yeşil renk
Teknik Doküman üzerinde kontrol
Teknik şartname maddesinin bilgilendirme kısmında
- bu tür süreçlerdeki sorumluluğun teknik şartnamenin «Kısaltmalar ve Tanımlar»
kısmında İDARE olarak belirtilen MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünde
olduğu belirtilmektedir.
- ayrıca okullarda kurulan muayene ve kabul komisyonu üyeleri yukarıda belirtilen
şartname maddesinin ihlal edildiğini tespit ettikleri durumda YEĞİTEK’i bilgilendirerek bu
sürecin işletilmesine vesile olma hak ve vicdani sorumlulukları vardır.
63
Muayene ve Kabul Kontrol Noktaları
•
Örnek-7
Teknik Şartnamenin 1.44 maddesi
Bir kabinette sonlanan veri uç sayısı en fazla 60(altmış) ise Sistem Odası
içerisinde dikeyde ve yatayda kablolar PVC kablo kanallar ile EK-3E de gösterildiği gibi
taşınacaktır. Bir kabinette sonlanan veri uç sayısı en az 61(altmışbir) ise Sistem Odası
içerisinde dikeyde ve yatayda kablolar sac kablo kanallar ile EK-3E de gösterildiği gibi
taşınacaktır. ( Gerekli kontrolleri EK-3E’yi referans alarak yapınız. )
Kırmızı renk
Komisyon tarafından bizzat kurulum üzerinde kontrol
Yukarıdaki teknik şartname maddesinin bilgilendirme kısmında
- okulda montajı yapılan uç sayısına bağlı olarak sistem odasında uygulanan
işçiliğin EK-3E’e referans alınarak yapılacak gerekli incelemenin komisyonun
sorumluluğunda olduğu belirtilmektedir.
64
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri
Genel Müdürlüğü
Ağ Altyapı Kurulumunun
Onaylanmış İş Takvimi
LOT BAZLI İL DAĞILIM LİSTESİ
66
HARİTA ÜZERİNDE İL BAZLI LOT DAĞILIMI
67
ALTYAPI KURULUM İŞ TAKVİMİ
LOT -1 / ALTYAPI KURULUM / TÜRK TELEKOM
İL ADI
BAŞLANGIÇ
BİTİŞ
GÜN
İZMİR
20.12.12
09.03.13
80
AYDIN
01.01.13
21.03.13
80
MANİSA
01.01.13
21.03.13
80
İSTANBUL / AVR
01.01.13
21.03.13
80
İSTANBUL / AND
20.12.12
09.03.13
80
YALOVA
20.12.12
17.02.13
60
KOCAELİ
01.01.13
21.03.13
80
SAKARYA
01.01.13
21.03.13
80
ÇANAKKALE
16.01.13
05.04.13
80
BURSA
16.01.13
05.04.13
80
BALIKESİR
16.01.13
05.04.13
80
68
ALTYAPI KURULUM İŞ TAKVİMİ
LOT -1 / ALTYAPI KURULUM / TÜRK TELEKOM
İL ADI
BAŞLANGIÇ
BİTİŞ
GÜN
TEKİRDAĞ
22.03.13
21.05.13
80
KIRKLARELİ
22.03.13
21.05.13
60
EDİRNE
10.03.13
09.05.13
60
ZONGULDAK
22.03.13
21.05.13
60
BARTIN
20.12.12
28.01.13
40
DÜZCE
17.03.13
16.05.13
60
KARABÜK
22.03.13
01.05.13
40
BOLU
18.02.13
19.04.13
60
BİLECİK
22.03.13
21.05.13
60
UŞAK
10.03.13
09.05.13
60
KÜTAHYA
22.03.13
21.05.13
60
69
ALTYAPI KURULUM İŞ TAKVİMİ
LOT -2 / ALTYAPI KURULUM / TÜRK TELEKOM
İL ADI
BAŞLANGIÇ
BİTİŞ
GÜN
İÇEL
01.01.13
21.03.13
80
ANTALYA
01.01.13
21.03.13
80
ADANA
01.01.13
21.03.13
80
SAMSUN
01.01.13
21.03.13
80
SİNOP
01.01.13
21.03.13
80
TOKAT
16.01.13
05.04.13
80
AMASYA
16.01.13
05.04.13
80
DENİZLİ
16.01.13
05.04.13
80
MUĞLA
16.01.13
05.04.13
80
BURDUR
16.01.13
05.04.13
80
ISPARTA
16.01.13
05.04.13
80
ANKARA
01.01.13
21.03.13
80
70
ALTYAPI KURULUM İŞ TAKVİMİ
LOT -2 / ALTYAPI KURULUM / TÜRK TELEKOM
İL ADI
BAŞLANGIÇ
BİTİŞ
GÜN
KIRIKKALE
10.03.13
09.05.13
60
AKSARAY
10.03.13
09.05.13
60
AFYON
22.03.13
21.05.13
60
KARAMAN
10.03.13
09.05.13
60
ESKİŞEHİR
22.03.13
21.05.13
60
KIRŞEHİR
22.03.13
21.05.13
60
ÇORUM
22.03.13
21.05.13
60
NEVŞEHİR
22.03.13
21.05.13
60
KONYA
10.03.13
09.05.13
80
NİĞDE
22.03.13
21.05.13
60
ÇANKIRI
16.01.13
16.03.13
60
KASTAMONU
22.03.13
21.05.13
60
YOZGAT
22.03.13
21.05.13
60
71
ALTYAPI KURULUM İŞ TAKVİMİ
LOT -3 / ALTYAPI KURULUM / SENTİM / 1.BÖLGE 1.GRUP
İL ADI
OKUL SAYISI
UÇ SAYISI
ORDU
41
3262
GİRESUN
36
2834
TRABZON
53
4460
GÜMÜŞHANE
8
738
BAYBURT
8
708
EKİP
8 AYRI EKİP
LOT -3 / ALTYAPI KURULUM / SENTİM / 1.BÖLGE 2.GRUP
İL ADI
OKUL SAYISI
UÇ SAYISI
RİZE
33
2747
ARTVİN
19
1341
ARDAHAN
8
696
ERZURUM
50
4048
ERZİNCAN
24
1706
EKİP
7 AYRI EKİP
72
ALTYAPI KURULUM İŞ TAKVİMİ
LOT -3 / ALTYAPI KURULUM / SENTİM / 1.BÖLGE 3.GRUP
İL ADI
OKUL SAYISI
UÇ SAYISI
IĞDIR
11
973
AĞRI
28
2422
KARS
22
1529
EKİP
5 AYRI EKİP
LOT -3 / ALTYAPI KURULUM / SENTİM / 2.BÖLGE 1.GRUP
İL ADI
OKUL SAYISI
UÇ SAYISI
KAYSERİ
76
6390
MALATYA
65
4774
SİVAS
48
3914
EKİP
8 AYRI EKİP
73
ALTYAPI KURULUM İŞ TAKVİMİ
LOT -3 / ALTYAPI KURULUM / SENTİM / 2.BÖLGE 2. GRUP
İL ADI
OKUL SAYISI
UÇ SAYISI
VAN
24
2275
BİTLİS
19
1643
HAKKARİ
15
1207
EKİP
5 AYRI EKİP
LOT -3 / ALTYAPI KURULUM / SENTİM / 2.BÖLGE 3. GRUP
İL ADI
OKUL SAYISI
UÇ SAYISI
ELAZIĞ
43
3671
BİNGÖL
13
953
MUŞ
16
1372
TUNCELİ
14
969
EKİP
8 AYRI EKİP
74
ALTYAPI KURULUM İŞ TAKVİMİ
LOT -3 / ALTYAPI KURULUM / SENTİM / 3.BÖLGE 1. GRUP
İL ADI
OKUL SAYISI
UÇ SAYISI
HATAY
58
4878
OSMANİYE
28
2308
KİLİS
7
651
GAZİANTEP
62
6094
EKİP
7 AYRI EKİP
LOT -3 / ALTYAPI KURULUM / SENTİM / 3.BÖLGE 2. GRUP
İL ADI
OKUL SAYISI
UÇ SAYISI
ŞANLIURFA
67
5575
ADIYAMAN
37
3317
KAHRAMANMARAŞ
47
4036
EKİP
7 AYRI EKİP
75
ALTYAPI KURULUM İŞ TAKVİMİ
LOT -3 / ALTYAPI KURULUM / SENTİM / 3.BÖLGE 3. GRUP
İL ADI
OKUL SAYISI
UÇ SAYISI
DİYARBAKIR
51
4363
MARDİN
33
2993
BATMAN
24
2376
SİİRT
22
1740
ŞIRNAK
16
1582
EKİP
7 AYRI EKİP
76
ALTYAPI KURULUM İŞ TAKVİMİ
LOT -3 / ALTYAPI KURULUM / SENTİM
İL ADI
BAŞLANGIÇ
BİTİŞ
GÜN
ORDU
01.01.13
31.03.13
90
GİRESUN
01.01.13
01.03.13
60
RİZE
01.01.13
01.03.13
60
ARTVİN
01.01.13
01.03.13
60
KAYSERİ
01.01.13
01.03.13
60
HATAY
01.01.13
01.03.13
60
ŞANLIURFA
01.01.13
31.03.13
90
DİYARBAKIR
01.01.13
01.03.13
60
OSMANİYE
03.02.13
04.03.13
30
MARDİN
03.02.13
03.04.13
60
VAN
03.02.13
04.03.13
30
ELAZIĞ
03.02.13
03.04.13
60
77
ALTYAPI KURULUM İŞ TAKVİMİ
LOT -3 / ALTYAPI KURULUM / SENTİM
İL ADI
BAŞLANGIÇ
BİTİŞ
GÜN
TRABZON
09.03.13
07.04.13
30
ARDAHAN
09.03.13
07.04.13
30
ERZURUM
09.03.13
07.05.13
60
MALATYA
09.03.13
07.05.13
60
KİLİS
09.03.13
07.04.13
30
GAZİANTEP
09.03.13
06.06.13
90
ADIYAMAN
09.03.13
07.05.13
60
BİTLİS
09.03.13
07.04.13
30
IĞDIR
09.03.13
07.04.13
30
BİNGÖL
09.03.13
07.04.13
30
GÜMÜŞHANE
09.04.13
08.05.13
30
KAHRAMANMARAŞ
09.04.13
07.06.13
60
78
ALTYAPI KURULUM İŞ TAKVİMİ
LOT -3 / ALTYAPI KURULUM / SENTİM
İL ADI
BAŞLANGIÇ
BİTİŞ
GÜN
BATMAN
09.04.13
08.05.13
30
HAKKARİ
09.04.13
08.05.13
30
AĞRI
09.04.13
08.05.13
30
MUŞ
09.04.13
08.05.13
30
BAYBURT
10.05.13
08.06.13
30
ERZİNCAN
10.05.13
08.06.13
30
SİVAS
10.05.13
08.06.13
30
SİİRT
10.05.13
08.06.13
30
ŞIRNAK
10.05.13
08.06.13
30
KARS
10.05.13
08.06.13
30
TUNCELİ
10.05.13
08.06.13
30
79
Eğitimde Fatih Projesi
TEŞEKKÜR EDERİZ…
Ağ Yönetimi ve Bilişim Güvenliği Grubu
Ali BARLES
Grup Koordinatörü
İbrahim KOLDANCA
Erdal ÖZDOĞAN
İskender Hüseyin SARI
Cahide ÜNAL
Kıyam ŞİMŞEK
[email protected]
http://fatihprojesi.meb.gov.tr/
80

similar documents