Stadsgas - Rotterdams Milieucentrum

Report
Stadsgas
Biogas in de stad
1
Inleiding
• Philip Troost MSc
• Afgestudeerd bij Econcern, 2008
• Deelname aan Stadsinitiatief 2014
• Sinds juni 2014 voltijd in Stadsgas
2
Waarom
• Veel voedselresten in de stad
• Wordt als ‘koeling’ gebruikt in ovens AVR
• Verlies van nutriënten, geld en grondstoffen
• Aansluiting met biobased economy
3
Energiepiramide
4
Energiepiramide
5
Visie
Stadsgas streeft naar de lokale verwerking van groen restafval in
stedelijke omgeving
6
Hoe
• Grofmatig  fijnmazig
• Start in horeca (januari 2015)
• Binnen 5 jaar 3 locaties
• Ism afvalverwerkers en logistieke partners
• Moderne technieken
• Sterke businesscase
• Recycling > upcycling
7
Wat
•
•
•
•
•
Kleinschalige biovergister
Input uit Rotterdamse horeca
Groene stroom via lokale energieleverancier
Output hoogwaardige organische mest
Output algen uit kwekerij (nabewerking)
Voor de fans:
Monovergisting, cat. 1, microvergister, mesofiel proces gedurende 15 dagen op 50⁰ C, hoofdtank staand V=80
m3 excl. hydrolysetank, nabewerking door separatie dikke en dunne fractie, WKK 100 kW
8
Locatie
• Vierhavengebied
• Naast Uit je eigen Stad, Marconistraat 39
9
Installatie
10
Installatie
11
Voordelen
• 1200 ton = 2400 m3 = 300 volle trucks
• Besparing 40 km per rit
• 12.000 km besparing / jaar
• 600 liter diesel = 1,9 ton CO2
• 120 manuren = 15 dagen
• Fijnstof, SOx, Nox, geluid
• Lage gate-fee (€ 30 / ton)
€ 46.000 per jaar per vergister
12
Verdere voordelen
• 2 FTE per vergister
• 480 MWh groene stroom / jaar
• Besparing voor gemeente en bedrijven
• Sluit naadloos aan bij doelstellingen Stadshavens
• Maar bovenal:
Uitgelezen kans om koploperspositie te pakken!
13
Financiën
• Pilot kost € 500.000
• 1/5 investering in onderhandeling
• Fiscaal voordeel bij investering
• Terugverdientijd <6 jaar
14
Tussenstand
• Locatie en toestemming Havensteder geregeld
• Partners klaar voor start medio 2015
• Prospectus in voorbereiding
• Toestemming en medewerking nodig van de gemeente Rotterdam
15
Toekomstvisie
• Ism partners biobased economy aanjagen
• Minimaal 3 vestigingen in 5 jaar
• 1200 ton/jaar > 10.000 ton/jaar in 2018
• Biogas > bioplastics > bio-LNG/CNG > farmacie
• Uitbreiding naar Antwerpen & Utrecht
16
Bedankt!
Vragen?
17
Bedankt!
Vragen?
18
Composteren vs nacomposteren
• Zogenaamde biogasbalans
• Composteren stoot methaan en koolstofdioxide uit
• Goed voor de grond
• 25 kg CO2 per ton uitstoot tov biogasproductie
http://wikimobi.nl/wiki/index.php?title=Composteren_versus_biovergisten:_de_broeikasbalans
19

similar documents