JAVA

Report
© Keren Kalif
GUI
‫קרן כליף‬
© Keren Kalif
2
:‫ביחידה זו נלמד‬
SWING ‫ לעומת‬AWT
Look & Feel
GUI -‫תכנון היררכי של ה‬
‫אירועים‬
Layout
MVC






‫דוגמא בסיסית של ‪ GUI‬באמצעות‬
‫יש לרשת מהמחלקה ‪Frame‬‬
‫כדי שהתוכנית תיפתח בחלון‬
‫כב"מ‪ ,‬ה‪ Frame -‬אינו מגיב ללחיצה על ה‪-‬‬
‫‪ ,X‬ולכן צריך להוסיף אירוע (פירוט בהמשך)‬
‫יש להגדיר כיצד יסודרו הרכיבים‬
‫בחלון (פירוט בהמשך)‬
‫הוספת ‪ 2‬פקדי ‪ Label‬ופקד ‪Button‬‬
‫כב"מ ‪ Frame‬אינו מוצג למסך‪ ,‬לכן צריך‬
‫להפעיל את ‪.setVisible‬‬
‫לכל שאר הפקדים הערך ‪ true‬הוא ב"מ‪.‬‬
‫‪© Keren Kalif‬‬
‫‪AWT‬‬
‫‪3‬‬
‫היסטוריה (‪)1‬‬
‫‪© Keren Kalif‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ GUI ‬הינו ממשק משתמש גרפי‪Graphic User Interface :‬‬
‫‪ ‬בעבר בשפת ‪JAVA‬עבדו עם מנגנון ה‪Abstract ( AWT -‬‬
‫‪)Window Toolkit‬‬
‫‪ ‬מנגנון זה היה תלוי במערכת ההפעלה‪ ,‬ולכן הרצת התוכנית נראתה‬
‫באופן שונה על מערכות הפעלה שונות‬
‫‪ ‬ה‪ JVM -‬ביקש ממערכת ההפעלה לבצע את הציור בפועל (הפקדים)‪,‬‬
‫ומכאן נבע השוני בהופעה למסך‬
‫‪ ‬בגלל הפניות הרבות למערכת ההפעלה‪ ,‬שלמעשה הינן יציאה‬
‫ממסגרת ה‪ ,JVM -‬השימוש במנגנון כבד‬
‫‪ ‬בגלל השוני בין מערכות ההפעלה השונות‪ ,‬לא ניתן לבצע‬
‫קוסטומיזציה‬
‫‪ ‬למשל‪ :‬אם ב‪ windows -‬ניתן להציג תמונה על כפתור ובלינוקס לא‪ ,‬זה בעייתי‬
‫היסטוריה (‪)2‬‬
‫‪© Keren Kalif‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ ‬בגירסא ‪ 1.2‬של ‪JAVA‬יצא ה‪ ,SWING -‬העובד באופן שונה‬
‫מאשר ‪:AWT‬‬
‫‪ ‬ב‪ swing -‬שכתבו חלק מהקומפוננטות (רכיבים) של ‪ ,AWT‬ושמן יהיה‬
‫זהה פרט לכך שיתחילו ב‪J -‬‬
‫‪ ‬למשל‪ Jframe :‬במקום ‪.Frame‬‬
‫‪ ‬ההבדל המהותי בין ‪ AWT‬ל‪ SWING -‬הוא ש‪ SWING -‬מציירת‬
‫בעצמה את הרכיבים ולא מערכת ההפעלה‪ .‬כלומר‪ swing ,‬יודע עפ"י‬
‫מערכת ההפעלה שעליה הוא רץ כיצד להציג את הרכיב‪.‬‬
‫‪ ‬יתרונות‪:‬‬
‫‪ ‬התוכנית יותר קלה ומהירה כי אין פניות רבות למ"ה‬
‫‪ ‬ניתן לבצע קוסטימיזציה בקלות כי אין תלות במ"ה (ה‪ swing -‬יודע לצייר את‬
‫הרכיב ולא מתבסס על מ"ה‪ ,‬בניגוד ל‪AWT -‬‬
‫דוגמא בסיסית של ‪ GUI‬באמצעות‬
‫הפעם יש לרשת מהמחלקה ‪JFrame‬‬
‫כב"מ‪ ,‬ה‪ JFrame -‬אינו מגיב ללחיצה על ה‪-‬‬
‫‪ ,X‬אבל יש פקודה מובנית להגבת האירוע‬
‫שמות הפקדים מתחילים ב‪J -‬‬
‫‪© Keren Kalif‬‬
‫‪SWING‬‬
‫‪6‬‬
© Keren Kalif
7
SWING ‫ לעומת‬AWT -‫התצוגה ב‬
‫לא ניתן להוסיף פקד פעמיים‬
‫‪© Keren Kalif‬‬
‫‪8‬‬
‫שינוי התצוגה באפליקציית ‪swing‬‬
‫תצוגת ‪Windows‬‬
‫כך יראה בלי‬
‫‪theFrame.pack‬‬
‫משמע להתאים את‬
‫גודל החלון לגודל‬
‫הרכיבים בעקבות שינוי‬
‫התצורה‬
‫‪© Keren Kalif‬‬
‫‪9‬‬
© Keren Kalif
10
L&F -‫ערכים שונים ל‬
UIManager.setLookAndFeel("com.sun.java.swing.plaf.motif.MotifLookAndFeel");
UIManager.setLookAndFeel("com.sun.java.swing.plaf.gtk.GTKLookAndFeel");
UIManager.setLookAndFeel("com.sun.java.swing.plaf.windows.WindowsLookAndFeel");
UIManager.setLookAndFeel(UIManager.getSystemLookAndFeelClassName());
‫ במקרה שלי‬Windows ,‫יקח את הגדרות מערכת ההפעלה‬
UIManager.setLookAndFeel(UIManager.getCrossPlatformLookAndFeelClassName());
‫וזוהי אופציית ב"מ‬
‫קומפוננטות ב‪SWING -‬‬
‫‪© Keren Kalif‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ ‬מתחלקות ל‪ 3 -‬סוגים‪:‬‬
‫‪ :JComponent .1‬הרכיבים הבסיסים שניתן להציג‪.‬‬
‫‪ ‬למשל‪ .JLabel, JText, JButton :‬יש כ‪ 35 -‬רכיבים שכאלו‪.‬‬
‫‪ :Container .2‬רכיב שיכול להכיל בתוכו רכיבים אחרים‪ ,‬סוג של לוח‬
‫ציור‪.‬‬
‫‪JPanel, JTabbedPane, JSplitPane, JScrollPane ‬‬
‫‪ :Top Level Container .3‬יש רק אחד כזה באפליקציה והוא למעשה‬
‫החלון של התוכנית‪ ,‬ה‪ Conatiner -‬הראשי‪.‬‬
‫‪ ‬יכול להיות אחד מהבאים‪JFrame, JDialog, JApplet, :‬‬
‫‪JWindow‬‬
‫במקום חלון‪ .‬מאפשר לפתוח‬
‫‪Pop Up‬‬
‫הכי פופלארי‬
‫‪ JAVA‬בדפדפן‪ .‬כבר לא בשימוש‪.‬‬
© Keren Kalif
12
‫היררכיה נכונה ביצירת אפליקציה‬
JFrame, JDialog ‫למשל‬
JLabel ,Jbutton ‫למשל‬
JFrame
JPanel
JPanel
JPanel ‫למשל‬
JLabel
JPanel
JTextBox
‫הרכיב הראשי מציג ברקורסיה‬
‫את כל הרכיבים שתחתיו‬
JButton
‫דוגמא לאפליקציה‬
‫פשוטה‬
‫יצירת ‪ Panel‬עם מסגרת וכותרת‬
‫יצירת כל הפקדים על ‪ panel‬ולא‬
‫ישירות על ה‪Frame -‬‬
‫‪13‬‬
‫‪© Keren Kalif‬‬
‫לכל ‪ container‬צריך לתת‬
‫גודל‪ ,‬אחרת גודלו הוא ‪0‬‬
JFrame -‫ גם דרך ה‬Content Pane -‫הוספת פקדים ל‬
-‫הוספת הפקד ל‬
frame -‫ ולא ל‬panel
© Keren Kalif
14
‫הגדרות גודל ידני של ‪Frame‬‬
‫‪© Keren Kalif‬‬
‫‪ ‬כאשר מייצרים הוא נפתח בפינת המסך השמאלית העליונה ויש‬
‫לקבוע את גודלו באמצעות השיטה ‪ ,setSize‬אחרת הוא נפתח‬
‫ללא גודל‬
‫כך יפתח החלון בלי‬
‫השורה ‪setSize‬‬
‫‪15‬‬
‫‪© Keren Kalif‬‬
‫הגדרת גודל של ‪ Frame‬ביחס גודל המסך‬
‫‪16‬‬
‫הגדרת מיקום פתיחת החלון‬
‫‪ ‬כב"מ‪ ,‬החלון נפתח בפינה העליונה השמאלית‪.‬‬
‫‪ ‬ניתן לשנות הגדרה זו באמצעות השיטה ‪:setBounds‬‬
‫במקום ‪ setBounds‬ניתן להשתמש ב‪-‬‬
‫‪ setSize‬וב‪ setLocation -‬בנפרד‬
‫‪© Keren Kalif‬‬
‫‪17‬‬
‫פתיחת החלון במרכז המסך‬
‫במקום ‪ null‬ניתן לתת חלון אחר של‬
‫התוכנית‪ ,‬ואז חלון זה יפתח במרכזו‪.‬‬
‫‪© Keren Kalif‬‬
‫‪18‬‬
‫אירועים‬
‫‪© Keren Kalif‬‬
‫‪19‬‬
‫‪ ‬נרצה לקשר את הפעולה על הפקד (למשל לחיצה על כפתור או‬
‫בחירת ‪ )CheckBox‬לפעולה כלשהי‬
‫‪ ‬כלומר‪ ,‬המתכנת אינו יודע מראש מה סדר הפעולות שיופעל‪ ,‬אבל‬
‫הוא מכין אוסף פעולות שסדר הפעלתן יקבע ע"י האירועים שיפעלו‬
‫ע"י המשתמש‬
‫תזכורת‪ :‬מחלקה פנימית‬
‫המחלקה הפנימית יכולה‬
‫לגעת בתכונות ובשיטות של‬
‫המלחקה החיצונית‬
‫יצירת אובייקט מהמחלקה‬
‫הפנימית יהייה אך ורק באמצעות‬
‫אובייקט של המחלקה החיצונית‪,‬‬
‫מאחר והוא צריך גישה לאובייקט‬
‫חיצוני ספציפי‬
‫‪20‬‬
‫‪© Keren Kalif‬‬
‫יצירת אירוע‬
‫הפעולה שתופעל עם‬
‫הלחיצה על הכפתור‬
‫נשים לב‪ :‬בתוך המחלקה הפנימית ניתן‬
‫לגעת בשיטות ובתכונות של המחלקה‬
‫החיצונית‪ ,‬ללא אובייקט מפעיל‬
‫מקבל כפרמטר אובייקט המממש‬
‫את הממשק ‪ActionListener‬‬
‫המחלקה המממשת את הממשק מוגדרת‬
‫כמחלקה פנימית בתוך מחלקה זו‬
‫‪21‬‬
‫‪© Keren Kalif‬‬
main -‫הפעלת האירוע ב‬
© Keren Kalif
22
‫יצירת אירוע באמצעות‬
‫אובייקט אנונימי‬
‫באובייקט אנונימי אין צורך לייצר‬
‫מחלקה נפרדת‪ ,‬אלא להגדיר אותה‬
‫בשימוש וכן לממש את כל שיטותיה‬
‫‪23‬‬
‫‪© Keren Kalif‬‬
‫האזנה ללא‬
‫אובייקט אנונימי‬
‫‪24‬‬
‫‪© Keren Kalif‬‬
‫האזנה ליותר‬
‫מאירוע אחד‬
‫‪25‬‬
‫‪© Keren Kalif‬‬
‫האזנה לאירועים‬
‫‪ ‬לכל פקד יש אוסף של שיטות שכל אחת מאפשרת להאזין‬
‫לאירועים מקבוצה מסויימת (למשל פעולות עכבר‪ ,‬פעולות מקלדת‬
‫וכד')‬
‫‪ ‬כאשר אנחנו מעבירים כפרמטר לשיטה ‪ new XXXListener‬אנחנו‬
‫מעבירים אובייקט המממש את הממשק המוגדר‪ ,‬ולכן עלינו לספק‬
‫מימושים לכל המתודות המוגדרות‪ ,‬אפילו מימוש ריק‬
‫‪‬‬
‫‪26‬‬
‫במקום להעביר ‪ new XXXListener‬ניתן להעביר‬
‫שהיא מחלקה המממשת את הממשק עם מימושים ריקים‪ ,‬וכך‬
‫ניתן לספק מימוש רק לשיטות שאנחנו בוחרים‬
‫‪new XXXAdapter‬‬
‫‪© Keren Kalif‬‬
‫האזנה לאירועים ע"י מימוש ממשק לעומת‬
‫מימוש מחלקה‬
‫ממשק יסתיים ב‪ Listener -‬ויש‬
‫חובה לספק מימוש לכל המתודות‬
‫מחלקה תסתיים ב‪Adapter -‬‬
‫וניתן לספק מימוש רק לחלק‬
‫מהמתודות‬
‫‪27‬‬
‫‪© Keren Kalif‬‬
‫האזנה לאירועים באמצעות ‪AbstractAction‬‬
‫‪ ‬יש מקרים בהם נרצה שכמה פקדים יגיבו בצורה זהה‪ ,‬בלי לשכפל‬
‫את הקוד‪.‬‬
‫‪ ‬למשל‪ :‬תפריט‪ ,‬כפתור וכד'‬
‫‪ ‬גם הטקסט וגם הפעולה ‪ ActionPerformed‬תהייה זהה‬
‫‪ ‬ישנם פקדים שה‪ c’tor -‬שלהם מקבל אובייקט מהמחלקה‬
‫‪ AbstractAction‬המגדיר את הטקסט שיוצג על הפקד ואת‬
‫הפעולה שתבוצע באת לחיצה‪/‬בחירה‬
‫‪28‬‬
‫‪© Keren Kalif‬‬
‫‪- AbstractAction‬‬
‫דוגמא‬
‫כמובן שבאפליקציה בה כל רכיב נמצא‬
‫במחלקה אחרת‪ ,‬גם המחלקה שלנו שיורשת‬
‫מ‪ AbstractAction -‬תשב בקובץ נפרד‬
‫‪29‬‬
‫‪© Keren Kalif‬‬
‫דריסת פעולת סגירת החלון‬
‫לא חובה לציין פקודה זו‪ .‬ב"מ היא‬
‫‪ HIDE_ON_CLOSE‬כך שלא יקרה כלום אם נשאיר‬
‫אותה‪ ,‬כי בכל מקרה אנו דורסים את פעולת הסגירה‪.‬‬
‫הפרמטר הראשון של ‪ JOptionPane‬מקבל הוא החלון‬
‫שבמרכזו נציג את התיבה (‪ null‬עבור מרכז המסך(‪.‬‬
‫נרצה שהתיבה תפתח במרכז ה‪.JFrame -‬‬
‫מאחר ואנו בתוך ‪ ,InnerClass‬כדי לקבל את המחלקה‬
‫החיצונית נשתמש ב‪<outer class name>.this -‬‬
‫‪© Keren Kalif‬‬
‫‪30‬‬
‫אבחנה לוגית בין שיטות הרכיבים‬
‫‪© Keren Kalif‬‬
‫‪ :Properties .1‬שיטות המגדירות כיצד הרכיב יראה‪ ,‬למשל‬
‫‪ .setBackgroundColor, setPrefferedSize‬אין קשר למידע‬
‫שיוצג עליו‪.‬‬
‫‪ :Methods .2‬שיטות המאפשרות אינטראקציה עם המידע‪.‬‬
‫‪ :Event .3‬מתודה המאפשרת לתת ‪ lisetener‬לכל מיני אירועים‪.‬‬
‫‪31‬‬
© Keren Kalif
32
‫הדוגמא של שינוי התצוגה‬
‫ מקובץ הזיפ‬SimpleLookAndFeelExample ‫ הדוגמא‬
‫לינק עם הצגה של כל הפקדים‬
http://download.oracle.com/javase/tutorial/ui/features/co 
mpWin.html
‫הפעלת ה‪ swing -‬ב‪ thread -‬נפרד‬
‫‪© Keren Kalif‬‬
‫‪ ‬את ה‪ swing -‬גם נריץ ב‪ thread -‬נפרד כדי שנוכל להריץ את‬
‫הלוגיקה שלנו במקביל בלי תקיעויות‬
‫‪ ‬כלומר‪ ,‬שאם קורה אירוע בזמן ציור ה‪ ,GUI -‬התוכנית לא "תתקע"‬
‫‪ Thread ‬זה נקרא ‪)EDT( Event Dispatch Thread‬‬
‫‪ ‬באפליקציות גדולות‪'thread ,‬ים אחרים ירצו לעדכן את ה‪,GUI -‬‬
‫וכדי למנוע "תקיעות" וכדי שהעבודה תיעשה במקביל‬
‫‪33‬‬
© Keren Kalif
34
‫ הקוד‬- ‫ נפרד‬thread -‫ ב‬swing -‫הפעלת ה‬
‫הצגת תמונה‬
‫יש לשים לב שהמסלול הוא יחסי‬
‫ביחס לתיקיית ה‪ src -‬ולכן ישתנה‬
‫מפרוייקט לפרוייקט‪ .‬כמובן שניתן‬
‫גם להעביר את המסלול כפרמטר‪.‬‬
‫מחלקה זו מספקת שיטה המקבלת‬
‫את שם ה‪ Icon -‬ומחזירה אותו‬
‫‪35‬‬
‫‪© Keren Kalif‬‬
)2( ‫הצגת תמונה‬
© Keren Kalif
36
‫‪© Keren Kalif‬‬
‫‪Layout Manager‬‬
‫‪ ‬נכתוב תוכנית המוסיפה ‪ 10‬רכיבים לחלון‪ .‬כיצד הם יסודרו?‬
‫יסודרו ברצף אחד ליד השני‪.‬‬
‫שינוי גודל החלון יארגן אותם מחדש‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫‪© Keren Kalif‬‬
‫‪FlowLayout‬‬
‫‪ ‬כב"מ ‪ JAVA‬מסדרת לנו את הרכיבים ב‪FlowLayout -‬‬
‫‪ ‬כלומר‪ ,‬סידור הרכיבים אחד ליד השני ומעבר לשורה הבאה כאשר‬
‫נגמר המקום‬
‫‪ ‬אלא אם נתנו מיקום מדויק לרכיב‬
‫‪ ‬מתן מיקום מדויק אינו טוב‪ ,‬מאחר וכבר לא תהייה פרופורציה‬
‫כאשר נשנה את גודל החלון‬
‫‪ JAVA ‬מספקת לנו כל מיני אלגוריתמי סידור (‪ ,)Layout‬והם גם‬
‫יודעים לחשב את הפרופרציות עם שינוי גודל החלון‬
‫‪ ‬בשימוש ב‪ Layout -‬ניתן לקבוע את המרחק בין הרכיבים השונים‬
‫‪38‬‬
© Keren Kalif
39
Layout ‫סקירת‬
http://www.docstoc.com/docs/33446046/Java-Swing
‫ לקוח מתוך‬
‫‪© Keren Kalif‬‬
‫‪BorderLayout‬‬
‫‪ ‬מאפשר סידור רכיבים בצורת מסגרת‪ .‬כב"מ שם את הפקד בתוך‬
‫החלק של ה‪ ,CENTER -‬ולכן בדוגמא זו רואים רק את הפקד‬
‫האחרון‪:‬‬
‫‪40‬‬
‫‪ - BorderLayout‬הכיוונים‬
‫שינוי בגודל החלון משנה רק את‬
‫גודל הרכיב המרכזי‪:‬‬
‫גובה הצפון והדרום נשארים קבועים‪,‬‬
‫ורוחב המזרח והמערב נשארים‬
‫קבועים‪.‬‬
‫רק השטח של ה‪ CENTER -‬משתנה‪.‬‬
‫‪© Keren Kalif‬‬
‫‪41‬‬
‫‪© Keren Kalif‬‬
‫‪BoxLayout‬‬
‫– סידור הרכיבים בשורה או בעמודה‬
‫בניגוד ל‪,FlowLayout -‬‬
‫הרכיבים לא יעברו לשורה הבאה‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫‪- Spring Layout‬‬
‫סידור רכיבים במיקום‬
‫יחסי‬
‫ה‪ west -‬של ה‪ label -‬יהיה במרחק ‪50‬‬
‫פיקסלים מה‪ west -‬של ה‪panel -‬‬
‫ה‪ west -‬של ה‪textField -‬יהיה במרחק‬
‫‪ 5‬פיקסלים מה‪ east -‬של ה‪label -‬‬
‫‪43‬‬
‫‪© Keren Kalif‬‬
‫‪ Layout‬נוספים‬
‫‪© Keren Kalif‬‬
‫‪44‬‬
‫‪ :CardLayout ‬הצגת רכיב אחד כל פעם‪ ,‬אחד מעל השני‬
‫‪ :GridLayout ‬מגדיר טבלה‪ .‬יש לספק כמות שורות וכמות עמודות‪.‬‬
‫‪ ‬אם כמות השורות היא ‪ ,0‬אז מסתמך על כמות העמודות‪ ,‬והפוך‬
‫‪ ‬כל הגדלים של התאים זהים‬
‫‪ ‬הוספת רכיבים היא לפי הסדר‪ ,‬לא ניתן לדלג על תאים‬
‫‪ :ComplexLayout ‬כאשר ‪ layout‬אחד מכיל ‪ layout‬אחר באחד‬
‫הרכיבים שלו‬
‫‪ ‬כאשר הראשי עושה ‪ ,resize‬זה משפיע גם על הפנימיים‬
‫‪ ‬מדריך מצויין ל‪'layout -‬ים‪:‬‬
‫‪http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/layout‬‬
‫‪/visual.html‬‬
‫עדכון יזום של התצוגה‬
‫‪© Keren Kalif‬‬
‫‪45‬‬
‫‪ – repaint ‬נפעיל אותה כאשר יש לצייר את ה‪ container -‬מחדש‪,‬‬
‫לאחר הוספת‪/‬הסרת פקד‬
‫‪ – validate ‬גוררת סידור מחדש של הרכיבים ב‪,container -‬‬
‫נפעיל לרוב על ‪ TopLevelContainer‬לאחר הוספה והסרה של‬
‫פקד‪ .‬הפקודה תחלחל רקורסיבית לכל הרכיבים המוכלים‪ .‬יגרור‬
‫‪ repaint‬במקרה הצורך‪.‬‬
‫‪ ‬לכן בהוספה ובהסרה נפעיל את ‪repaint+validate‬‬
‫‪ ‬הדוגמא‪RepaintAndValidateExample :‬‬
‫הדוגמא ‪ Survivors‬מהזיפ‪:‬‬
‫‪© Keren Kalif‬‬
‫‪46‬‬
‫‪ ‬כבר קיים בדוגמא‪:‬‬
‫‪ JSplitPane ‬בין שני השבטים‬
‫‪ JPanel ‬לכל שבט ובתוכו ‪ JScrollPane‬להצגת השורדים‬
‫‪ ‬הוספת שורד לשבט באמצעות כפתור ובאמצעות תפריט‬
‫‪ ‬העברת שורדים משבט לשבט באמצעות כפתור ובאמצעות ‪DC‬‬
‫‪ ‬עליכם להוסיף‪:‬‬
‫‪ JPanel ‬לאי המתים בתוך ‪JScrollPane‬‬
‫‪ JSplitPane ‬בין החלק העליון של השבטים לאי המתים‬
‫‪ ‬העברת שורד לאי המתים באמצעות כפתור‬
‫‪ ‬מחיקת שורד מאי המתים‪ ,‬יהיה באמצעות דאבל קליק על השורד עם‬
‫הודעת אישור‬
© Keren Kalif
47
swing -‫דוגמאות לרכיבים ב‬
+ ‫ פלט‬:SWING -‫ בלינק הבא יש דוגמאות לקוד המשתמש ב‬
source code
http://java.sun.com/products/jfc/jws/SwingSet2.jnlp 
‫דוגמא לעבודה עם טבלה‬
‫‪© Keren Kalif‬‬
‫‪ ‬בעבודה עם טבלה יש אובייקט שנקרא ‪AbstractTableModel‬‬
‫המחזיק את המידע שבטבלה‬
‫‪ ‬המחלקה המובנית ‪ DefaultTableModel‬מהווה מימוש למחלקה‬
‫אבסטרקטית זו‪:‬‬
‫‪ ‬הדוגמא ‪JTableWithDefaultTabelModelExample‬‬
‫‪ ‬ניתן לרשת מממשק זה‪:‬‬
‫‪ ‬הדוגמא ‪JTableWithAbstractTabelModelExample‬‬
‫‪48‬‬
‫הפרדה בין ה‪ BL -‬ל‪GUI -‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪© Keren Kalif‬‬
‫בתכנות נכון יש להפריד בין הלוגיקה (שכבת ה‪Bussiness -‬‬
‫‪ )Logic‬לעומת התצוגה (שכבת ה‪.)UI -‬‬
‫הסיבה היא שה‪ UI -‬הוא דרך להצגת המידע‪ ,‬ואת הלוגיקה ניתן‬
‫להציג בדרכים שונות‪ ,‬ללא שיכפול של קוד הלוגיקה‪.‬‬
‫בפרוייקט גדול‪ ,‬יש צוות יעודי ללוגיקה וצות יעודי לממשק‬
‫המשתמש ויש הפרדה ברורה‪.‬‬
‫לכן לא נשים הודעות שגיאה‪/‬לוגים המדפיסים למסך בקוד שלנו‪,‬‬
‫אלא נשתמש במנגנון החריגות כדי ליידע על בעיות‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫‪MVC – Model-View-Controller‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪© Keren Kalif‬‬
‫‪50‬‬
‫מנגנון ההפרדה נקרא ‪MVC‬‬
‫ה‪ Model -‬מכיל את המידע‪ ,‬לא מעניין אותו כיצד יראה המידע‬
‫ה‪ View -‬מתעניין רק בתצוגה‪ ,‬לא מעניין אותו כיצד המידע נשמר‬
‫תפקיד ה‪ Controller -‬הוא לקשר בין ‪ 2‬השכבות‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫התמונה לקוחה מ‪http://www.oracle.com/technetwork/articles/javase/index-142890.html :‬‬
© Keren Kalif
51
MVC – Model-View-Controller
‫ יהיה באמצעות אירועים‬View -‫ ל‬Model -‫ העדכון בין ה‬
‫ שיודיע לכל המאזינים עם כל‬listener ‫ יהיה‬View -‫ ול‬Model -‫ ל‬
‫עדכון‬
:‫ סגנונות המקובלים לשיטה זו‬
fireXXXChanged 
fireXXXEvent 
‫ הזיפ‬MVCBusExample.simple ‫הדוגמא‬
‫‪© Keren Kalif‬‬
‫‪52‬‬
‫‪Renderer‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫משמש כ‪ controller -‬המובנה בשפה‬
‫תפקידו לקשר בין אובייקט מה‪ BL -‬ל‪ UI -‬וכן להציגו‬
‫‪ DefaultListCellRenderer‬הוא סוג של ‪ JLabel‬וישנם‬
‫‪'renderer‬ים נוספים‪ ,‬למשל טבלה‬
‫יש לדרוס את השיטה ‪ getListCellRendererComponent‬אשר‬
‫קובעת כיצד תראה תצוגת האובייקט‬
‫הדוגמא ‪ MVCBusExample.renderer‬הזיפ‬
‫עורך ‪GUI‬‬
‫‪© Keren Kalif‬‬
‫‪53‬‬
‫‪ ‬ניתן להוריד ‪ plug-in‬לאקליפס המאפשר יצירת ‪ GUI‬בצורת ‪Drag‬‬
‫‪& Drop‬‬
‫‪ ‬בסביבת העבודה של ה‪ NetBeans -‬כבר יש תשתית ‪ built-in‬לכך‬
‫‪ ‬יש לשים לב‪ ,‬שאם יוצרים ‪ GUI‬באמצעות ‪ drag&drop‬ברוב‬
‫התוכנות מתווסף קוד שלא יעבוד בסביבה אחרת‬
© Keren Kalif
54
:‫ביחידה זו למדנו‬
SWING ‫ לעומת‬AWT
Look & Feel
GUI -‫תכנון היררכי של ה‬
‫אירועים‬
Layout
MVC







similar documents