OOP met Java 002

Report
Klassen en objecten
Gebruikersinterface
• Swing (nieuw) en AWT (oud)
• Levert de GUI in Java applicaties:
– Vensters, knoppen, invoervakken, schuifbalken,
keuzelijsten, etc.
• Wordt beschikbaar gemaakt via libraries
Opstartklasse
// Opstartklasse voor een applicatie
import javax.swing.*;
public class Vb0201 extends JFrame
{
public static void main( String[] args )
{
// Maak een frame
JFrame frame = new Vb0201();
frame.setSize( 400, 200 );
frame.setDefaultCloseOperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE );
frame.setTitle( "Eerste applicatie" );
frame.setVisible( true );
}
}
Wat is een klasse?
• Een beschrijving voor objecten
• Een soort blauwdruk voor objecten
• Maar wat is dan een object?
• Een instantie/exemplaar van een klasse
• Een zichtbaar/tastbaar iets (bijv.: een venster,
een knop, een weergave van een kassa, etc.)
Elementen uit opstartklasse
• import javax.swing.*;
– Importeer uit de Java bibliotheek de package Swing
(en daarvan alle klassen)
• public class Vb0201 extends JFrame {
–
–
–
–
–
Header van de klasse
Vb0201 is de naam van de klasse
is een uitbreiding (extends) van klasse JFrame
Kan daardoor methodes van die klasse gebruiken
{ opent het blok waar de klasse definitie begint
Elementen uit opstartklasse
• public static void main( String[] args ) {
– Deze methode genaamd main() moet in elke Java
applicatie voorkomen
– Hier dus in de opstartklasse, het begin van alles
– Neem de code letterlijk over; later leer je
begrijpen wat er staat
– Deze regel is de kop van de methode; de body
volgt na { en wordt afgesloten met }
Elementen uit opstartklasse
• JFrame frame = new Vb0201();
– Creëer van klasse Vb0201 een nieuw object (middels
operator new)
– Noem dit object frame
– Het is van het type JFrame
• frame.setSize( 400, 200 );
– Aanroep methode setSize() uit object frame
– Methode komt beschikbaar vanuit klasse JFrame,
waarvan frame een instantie is!
– Bepaalt grootte van het frame
Elementen uit opstartklasse
• frame.setDefaultCloseOperation(
JFrame.EXIT_ON_CLOSE ) ;
– Aanroep methode setDefaultCloseOperation() uit
object frame
– Methode komt beschikbaar vanuit klasse JFrame,
waarvan frame een instantie is!
– Bepaalt wat er moet gebeuren als frame gesloten
wordt door gebruiker
Elementen uit opstartklasse
• frame.setTitle( “Eerste applicatie” ) ;
– Aanroep methode setTitle() uit object frame
– Methode komt beschikbaar vanuit klasse JFrame,
waarvan frame een instantie is!
– Geeft titel aan venster
• frame.setVisible( true );
– Maakt venster zichtbaar
Een JPanel
• Het frame is gemaakt met de opstartklasse
• Het is echter alleen nog maar een leeg venster
met een titel
• Met JPanel kun je zaken aan het venster
toevoegen, zoals knoppen, tekstvelden, etc.
Een JPanel
// Een paneel met een knop en een tekstvak
import javax.swing.*;
public class Paneel extends JPanel {
private JButton knop;
private JTextField tekstvak;
public Paneel() {
knop = new JButton( "Klik" );
tekstvak = new JTextField( 10 );
add( knop );
add( tekstvak );
}
}
// header vd klasse
// declaratie van velden
// constructor (zelfde naam!)
// maak knop uit klasse JButton
// maakt tekstvak
// zet knop op scherm
// zet tekstvak op scherm
// sluit constructor
// sluit klasse
JPanel en JFrame samen
// Opstartklasse voor applicatie met paneel
import javax.swing.*;
public class Vb0202 extends JFrame {
public static void main( String args[] ) {
JFrame frame = new Vb0202();
frame.setSize( 400, 200 );
frame.setDefaultCloseOperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE );
frame.setTitle( "Voorbeeld 0202" );
JPanel paneel = new Paneel();
// maak JPanel object uit klasse Paneel()
frame.setContentPane( paneel );
// koppel dit paneel aan frame
frame.setVisible( true );
}
}
Samenvatting
• Bij het starten van een Java applicatie wordt
als eerste methode main() uitgevoerd
• Hierin wordt een venster gemaakt…
• …en bepaalt eigenschappen van dat venster
• Er wordt een paneel gemaakt, wat dient als
content van het venster

similar documents