Winstverdeling en stock

Report
H 11: Winstverdeling en (stock)- cashdividend
Als een NV of BV winst maakt gaat de onderneming over tot winstverdeling. Wie
krijgt er wat van de winst?
Winst
Tantiemes = uitkering
aan directie en personeel
Vennootschapsbelasting
Aandeelhouders
= dividend
Reserveren =
Algemene reserve
Het betalen van vennootschapsbelasting aan de fiscus is verplicht; t.o.v. de andere
winstgerechtigden ligt er geen verplichting.
Balans NV Tjepko per 31-12-2012
Alle bedragen x € 1.000
Vaste activa
5.500 Aandelenkapitaal
6.000
Vlottende activa
1.800 Aandelen in portefeuille
3.000
Bank
500
Kas
100 Agioreserve
7.900
3.000
400
Algemene reserve
800
Herwaarderingsreserve
200
8% Hypothecaire lening
1.200
6,5% Lening
700
5% Obligatielening
500
Crediteuren
300
Nog te betalen bedragen
100
Winst
700
7.900
Verdere gegevens:
• De vennootschapsbelasting bedraagt 25%;
• Aan tantièmes wordt uitgekeerd € 125.000;
• Het dividendpercentage bedraagt 10%; het dividendbelastingpercentage is
15%;
• Het restant wordt gereserveerd.
Vraag: maak een duidelijke en overzichtelijke winstverdeling.
Belangrijk om te weten dat dividend altijd berekend
wordt als % van het geplaatst aandelenkapitaal.
Hoe dit te doen?
• Onder elkaar.
• Laat altijd een berekening zien.
Winst
700.000 Berekening
VN-belasting
175.000 (0,25 x 700.000)
525.000
Tantièmes
125.000
400.000
Dividend
300.000 (0,10 x 3.000.000)
100.000
Reserve
100.000
0
Van het brutodividend moet 15% worden afgedragen aan de fiscus. Dus € 45.000
gaat naar de fiscus als dividendbelasting. Blijft er € 255.000 over als nettodividend
voor de aandeelhouders. Dit bedrag wordt in geld uitgekeerd; vandaar de naam
cashdividend.
Stock- en cashdividend
Het uitkeren van cashdividend heeft als gevolg dat de liquide middelen kleiner
worden. Dat komt ondernemingen soms slecht uit;
• Ze zitten krap bij kas
• Het uitgekeerde geld kun je niet gebruiken om bijvoorbeeld te investeren.
• De liquiditeit daalt
• Het kan vervelende gevolgen hebben voor de liquiditeitsbegroting
Daarom keren NV’s en BV’s het dividend soms uit in aandelen. Maw:
aandeelhouders krijgen i.p.v. geld een aandeel. Dat noemen we stockdividend. De
aandelen worden gehaald uit “aandelen in portefeuille”.
Er komt dan echter wel een probleem om de hoek kijken; de fiscus wil de
dividendbelasting niet ontvangen in aandelen maar in echt geld.
Ook over stockdividend moet dividendbelasting betaald worden. Om dat mogelijk
te maken is stockdividend altijd gekoppeld aan cashdividend. Het bruto
cashdividend wordt gebruikt om in 1e instantie de dividendbelasting van te
betalen. Wat resteert gaat als nettocashdividend naar de aandeelhouders.
Voordelen stockdividend:
• Het eigen vermogen stijgt….. De solvabiliteit neemt toe.
• Je liquide middelen blijven op peil. Deze kun je bijvoorbeeld gebruiken om te
investeren. Hoef je geen geld te lenen……
• Gunstig effect op een liquiditeitsbegroting.
• ….
Nadelen stockdividend:
• Je moet het volgende jaar meer winst halen om toch hetzelfde dividendpercentage te kunnen uitkeren (dividendstabilisatie)
• De zeggenschap kan over meer aandeelhouders verspreid worden.
• Meer aanbod van aandelen bij een gelijkblijvende vraag kan leiden tot
koersdaling van het aandeel. Dat vinden zittende aandeelhouders niet leuk.
• ……
Voorbeeld:
Balans NV Tjepko per 31-12-2012
Alle bedragen x € 1.000
Vaste activa
5.500 Aandelenkapitaal
6.000
Vlottende activa
1.800 Aandelen in portefeuille
3.000
Bank
500
Kas
100 Agioreserve
7.900
3.000
400
Algemene reserve
800
Herwaarderingsreserve
200
8% Hypothecaire lening
1.200
6,5% Lening
700
5% Obligatielening
500
Crediteuren
300
Nog te betalen bedragen
100
Winst
700
7.900
Verdere gegevens:
• De vennootschapsbelasting bedraagt 30%;
• Aan tantièmes wordt uitgekeerd € 80.000;
• Het totale dividendpercentage bedraagt 8%. Daarvan is 5% stockdividend
en dus 3% cashdividend. Het dividendbelastingpercentage is 15%;
• Het restant wordt gereserveerd.
Vraag: maak een duidelijke en overzichtelijke winstverdeling.
Hoe dit te doen?
• Onder elkaar.
• Laat altijd een berekening zien.
Winst
700.000 Berekening
VN-belasting
210.000 (0,3 x 700.000)
490.000
Tantièmes
80.000
410.000
Stockdividend
150.000 (0,05 x 3.000.000)
260.000
Cashdividend
90.000 (0,03 x 3.000.000
150.000
Reserve
150.000
0
Door deze winstverdeling daalt de post “aandelen in portefeuille” met
€ 150.000 tot een grootte van € 2.850.000. Het geplaats aandelenkapitaal
stijgt dus met € 150.000 tot een grootte van € 3.150.000
Het totale bedrag aan dividendbelasting bedraagt € 36.000. Er is namelijk
€ 150.000 stock- en € 90.000 cashdividend beschikbaar. Totaal dividend
= € 240.000. 15% van € 240.000 = € 36.000 dividendbelasting.
De dividendbelasting (€ 36.000) wordt betaald uit het cashdividend. Het
cashdividend is groot € 90.000, waarvan dus € 36.000 naar de fiscus gaat. Blijft dus
aan nettocashdividend over voor de aandeelhouders € 54.000.
Vraag: Stel jij hebt 34 aandelen van Tjepko NV in je bezit. Hoeveel stockdividend en
hoeveel cashdividend ontvang je? En hoeveel dividendbelasting moet je betalen?
Antwoord:
• Stockdividend: de nominale waarde van een aandeel bedraagt € 50. 5% van
€ 50 = € 2,5 stockdividend per aandeel. Aangezien je er 34 hebt heb je dus recht
op 34 x € 2,5 = € 85 stockdividend.
• Cashdividend: de nominale waarde van een aandeel bedraagt € 50. 3% van € 50
= € 1,5 cashdividend per aandeel. Aangezien je er 34 hebt heb je dus recht op
34 x € 1,5 = € 51 bruto cashdividend. Daarnaast heb je recht op € 85
stockdividend. Aangezien over het totale dividend (€ 51 + € 85 = € 136) 15%
dividendbelasting betaald moet worden, betaal je € 20,40 aan
dividendbelasting. Deze wordt betaald uit het cashdividend. Resteert aan netto
cashdividend € 51 – € 20,4 = € 30,60.
• Dividendbelasting: (€ 51 + € 85) x 0,15 = € 20,4

similar documents