Polohování v akutní rehabilitaci

Report
Polohování v akutní
rehabilitaci
Bc. Jitka Kopecká
Michaela Březinová, DiS
Definice polohování
Polohování je správné uložení těla
nemocného tak, abychom předcházeli
vzniku deformit, svalových kontraktur,
omezenému pohybu v kloubech nebo
dekubitů.
 Správné polohování má zásadní vliv pro
další průběh rehabilitace
 Nastavuje lepší podmínky pro výchozí
pohyb končetin

Proč polohujeme ?





Ovlivnění svalového tonu – reaguje na
změnu polohy
V akutním stadiu převážně hypotonus
V subakutním a chronickém narůstání svalového
tonu, spasticita
Dlouhodobá poloha na zádech – zvyšuje
extenční spasticitu
Poloha na břiše zvyšuje tonus flexorů
Proč polohujeme?







Udržení správného postavení v kloubech
Riziko decentrovaného postavení kořenových
kloubů (rameno, kyčel) a rozvoje bolestivého
syndromu
Podpora exterocepce – povrchové čití
Nemocný si může např. končetinu přeležet,
otlačit
Podpora propriocepce – hluboké čití
Informace o postavení kloubů, napětí svalů
Neschopnost plynulého vedení pohybu
Proč polohujeme?
Antalgické polohování – úlevová poloha
 Prevence dekubitů a trofických změn predilekční místa: paty, sacrum, lopatky, záhlaví,
kotníky, kolena,hřeben kosti kyčelní,
 Prevence pneumonie – usnadnit drenáž
hlenů v určité poloze
 Prevence trombozy – zlepšuje venosní a
lymfatický návrat

Zásady správného polohování
Bezpečná, stabilní poloha – pokud možno,
ptát se pacienta. Nestabilita zvyšuje svalový
tonus!
 Střídání polohy – 24 hodin, měnit každé 2-3
hodiny, dle stavu nemocného
 Křivky těla – respektovat krční a bederní
lordózu, hrudní kyfózu
 Přidružená onemocnění – změny po úrazech,
M. Bechtěrev, kardiální onemocnění, TEP kyčle…

Zásady správného polohování





Oporná báze – snižuje svalový tonus
podložení pasu v poloze na boku, podkolenní
jamky, oblast achillovy šlachy
Neutrální postavení v kloubech – vyvážený
tah agonistů a antagonistů působící na kloub
Poloha trupu – začínat proximálně, pozor na
inspirační postavení hrudníku
Poloha hlavy – v prodloužení páteře v sagitální
i frontální rovině, přílišné vypodložení spasticita
Zásady správného polohování







Poloha končetin – nastavit podle trupu ve
frontální či sagitální rovině
Horní končetina (HK):
Ramenní kloub – prevence bolestivého ramene,
v poloze na boku vypodložit
Ruka – klenby, funkční nastavení aker
Dolní končetina (DK):
Kyčelní kloub – střední postavení
Noha – dorsální flexe měkce vypodložit,
bedýnky či přílišné vypodložení zvyšuje
spasticitu!
Zásady správného polohování

Neklidný pacient, bezvědomí – porucha
vnímání tělesných hranic, ohraničit prostor
(Bazální stimulace - mumie, hnízdo)
(www.csoostrava.cz)
Úprava pokoje
Poruchy vnímání těla a prostoru
 Neglect syndrom – opomíjení podnětů z postižené
strany, častěji u postižení dominantní hemisféry
 Nutnost podnětů přicházejících z postižené strany
 Stolek, televize, zdravotnický personál, návštěvy

Polohovací pomůcky

Polštáře různých tvarů a velikostí
Poloha na zádech








Hlava – v prodloužení
páteře, pozor na
předklon!
HK – rameno ne v
protrakci
Loket - semiflexe
Předloktí - mírná supinace
Ruka – funkční postavení
Pánev , stehno postižené
strany podložit polštářem
Koleno v semiflexi
Hlezno v nulovém
postavení – měkce
podložené
Poloha na zádech –
antispastická poloha horní končetiny
Poloha na postižené straně





Hlava v prodloužení
páteře
Bolestivé rameno –
měkce vypodložit
Záda podepřená
polštářem
Postižená DK –
extenze kyčle,
semiflexe kolene,
dorsální fl. nohy
Zdravá DK –
flektována v kyčli a
koleni, před tělem, ne
addukce
Poloha na postižené straně

U žen či obézních pacientů – malý
polštářek do boku
Poloha na postižené straněantispastická poloha
Rameno v protrakci
 Postižená horní
končetina v extenzi a
supinaci

Poloha na zdravé straně





Horší soběstačnost
nemocného
Hlava v prodloužení
páteře
Trup nakloněn mírně
vpřed
HK – podložena před
tělem, rameno v protrakci,
loket v extenzi, předloktí
v pronaci
Dolní končetiny
flektovány, polštář mezi
koleny, dorsální flexe akra
Přesuny na lůžku
U hemiparetických (-plegických) pacientů
nepoužívat hrazdičky
 Přesun přes oporu o lokty a „most“
 Otáčení na bok – za trup, nikdy netahat za
distální části končetin!!

(J. Mikula, Prevence dekubitů)
Poloha vsedě





Vypodložit do
symetrie:
Polštář pod
oslabenou stranu
Opora o záda a z
boku
Pod ruce stoleček
Event. malý polštářek
pod ruku na stolečku
Komplikace nevhodného
polohování - dekubity
Proleženiny – zarudnutí, puchýř, stržená
kůže, nekróza
Komplikace nevhodného
polohování - kontraktury
Komplikace nevhodného polohování
– subluxace ramenního kloubu
(© 2009 Nucleus Medical Media, Inc.)
(www.celebritydiagnosis.com)
Komplikace nevhodného polohování –
subluxace ramenního kloubu

„Delbetovy kruhy“ – u subluxace
ramenního kloubu, při každé vertikalizaci
Komplikace nevhodného polohování –
subluxace ramenního kloubu, syndrom bolestivého
ramene

Ortéza Omo neurexa – pacient zvládne
manipulaci s ortézou samostatně
(www.ottobock.cz)
Použité zdroje
Kolář P., Rehabilitace v klinické praxi
 Mikula J., Müllerová N., Prevence dekubitů
 Štětkářová I., Ehler E., Jech R., Spasticita a její
léčba
 Školící materiály Bobath koncept, H. Kafková

Děkujeme za pozornost

similar documents