Document

Report
‫تغذیه ای‬
‫مسائل‬
‫تغذیه‬
‫در کودکان‬
‫اهداف‬
‫‪‬پاتوفیزیولوژی کواشیورکور را توضیح دهد‪.‬‬
‫‪‬عالئم‪،‬روش های درمانی کواشیورکور را شرح دهد‪.‬‬
‫‪‬پاتوفیزیولوژی‪،‬عالئم‪،‬روش های درمانی ماراسموس را توضیح‬
‫دهد‪.‬‬
‫‪‬بیماری راشیتیسم‪ ،‬عالئم‪،‬روش های درمانی را بیان نماید‪.‬‬
‫‪‬اسکوربوت‪ ،‬عالئم‪،‬روش های درمانی را شرح دهد‪.‬‬
‫‪‬کولیک عالئم‪،‬روش های درمانی را توضیح دهد‪.‬‬
‫‪‬نارسایی رشد عالئم‪،‬روش های درمانی را بیان نماید‪.‬‬
‫‪‬درماتیت دیاپرعالئم‪،‬روش های درمانی را شرح دهد‪.‬‬
‫‪‬سندروم مرگ ناگهانی عالئم‪،‬روش های درمانی را توضیح‬
‫دهد‪.‬‬
Protein- Energy
Malnutrition
‫‪PEM‬‬
‫‪‬سوءتغذیه مهم ترین موضوع بهداشتی دنیا در کودکان زیر ‪5‬سال‬
‫‪‬هر گونه انحراف از وضعیت طبیعی‬
‫‪‬علت ‪ PEM‬را می توان موارد زیر دانست‪:‬‬
‫‪CF‬‬
‫‪Renal Failure‬‬
‫‪Cancer‬‬
‫‪Anorexia‬‬
‫‪Knowledge Deficit‬‬
‫‪kwashiorkor‬‬
‫‪‬کمبود پروتئین توام با ذخیره کافی کالری‬
‫‪‬کودکانی که غذای عمده آنها مواد نشاسته ای‬
‫باشد‪.‬‬
‫‪‬واژ ٔه کواشیورکور یک اصطالح غنایی‬
‫به معنای وضعیت سالمتی کودکی است که به‬
‫علت تولد فرزند دیگری به طور ناگهانی‬
‫از شیر مادر محروم میشود‪.‬‬
‫‪‬کواشیورکور در کودکان بین ‪ ۱۸‬ماه تا ‪ ۳‬سال‬
‫بروز میکند‪.‬‬
‫‪Clinical Manifestation‬‬
‫‪‬ورم شکم و پاها‪ .‬در واقع‪ ،‬تراکم آب در بافتها به خصوص در قسمتهای‬
‫پایین بدن‪ ،‬موجب نرم و اسفنجی شدن آنها میشود‪.‬‬
‫‪‬پوست فلسی شکل و خشک‬
‫‪‬استعداد ابتال به عفونت‬
‫‪‬نابینایی به دلیل کاهش ویتامین‪A‬‬
‫‪‬کمبود ‪Zn،Fe،ca‬‬
‫‪‬کمپشت شدن و کمرنگ (قرمز) شدن موها‬
‫‪Clinical Manifestation‬‬
‫بزرگ شدن کبد (هپاتومگالی)‬
‫التیام معیوب زخم‬
‫کمبود اشتها‪ ،‬گوشه گیری‬
‫موها باریک‪،‬خشک و شکننده و ریزش مو‬
‫ادم ژنرالیزه به دلیل کاهش ‪Alb‬‬
‫هایپوکالمی‪ ،‬هایپرناترمی‪،‬اسهال‬
‫‪Marasmus‬‬
‫‪‬کمبود پروتئین توام با کاهش ذخیره کالری‬
‫‪ A Trepsia‬بین سنین ‪ ۶‬ماه تا دو سال شایع‬
‫است‪.‬‬
‫‪‬کودک دچار تحلیل رفتگی شدید و تاخیر رشد‬
‫‪‬هایپوترمی‪،‬هایپوگلیسمی‬
‫‪Starvation Stool‬‬
‫‪Apathy‬‬
‫‪Clinical Manifestation‬‬
‫‪‬تحلیل تدریجی و آتروفی بافت بدن‬
‫‪‬پیرمرد کوچک‬
‫‪‬عدم وجود ادم‬
‫‪‬کودک اخمو‪،‬بی تفاوت‪،‬گوشه گیر‬
‫‪‬کاهش رشد مغز‬
‫‪‬یکی از دیگر تفاوتهای ماراسموس و‬
‫کواشیورکور در این است که افراد مبتال به‬
‫ماراسموس به شدت احساس گرسنگی میکنند‪ ،‬در‬
‫حالی که بیاشتهایی از عالیم کواشیورکور است‪.‬‬
‫‪Treatment PEM‬‬
‫فراهم کردن رژیم غذایی غنی از پروتئین‪ ،‬کربوهیدرات‪،‬ویتامین ها و مواد معدنی‬
‫اجتناب از جایگزینی سریع مواد غذایی‬
‫خطر نارسایی قلبی و مرگ کودک‬
‫مصرف ویتامین ‪A‬وروی و‪...‬‬
‫پیشگیری از عفونت‬
‫تغذیه با شیر مادر‬
‫‪TPN‬‬
Rickets
‫‪Rickets‬‬
‫کمبود ویتامین ‪ D‬باعث نقص در آهکی شدن استخوان می شود‪.‬‬
‫استئوماالسی‬
‫نشانه های راشیتیسم در سال اول و دوم‬
Clinical Manifestation
Craniotabes
Rachitic Rosary
Harrison Groove
Pigeon Chest
Kyphosis
Scoliosis
Lordosis
Constipation
Bowing
Knock Knee
Teeth
Convulsion
‫‪Treatment Rickets‬‬
‫مصرف مواد غذایی غنی از ویتامین ‪(D‬روغن ماهی‪،‬ماهی‪،‬لبنیات و‪)...‬‬
‫نور آفتاب‬
‫مکمل خوراکی‬
‫مالیمت در هنگام حرکت دادن کودک‬
‫پرهیز از ایستادن و نشستن کودک قبل از درمان‬
‫قرار دادن کودک بر سطح محکم‬
‫‪Scurvy‬‬
‫کمبود ویتامین ‪C‬‬
‫ویتامین ‪ C‬ماده اساسی در تشکیل کالژن‬
‫ماده اصلی در جذب آهن‪،‬حفظ سالمت لثه‪ ،‬استخوان‬
‫‪Clinical Manifestation‬‬
‫گرایش به خونریزی به دلیل کاهش کالژن دیواره عروقی‬
‫خونریزی زیر ضریع در انتهاهای ران و درشت نی‬
‫فلج کاذب‬
‫وضعیت قورباغه ای‬
‫اسفنجی شدن لثه ها‪،‬آبی و سیاه شدگی لثه ها‬
‫تحریک پذیری‬
‫بی اشتهایی‬
‫تاخیر در التیام زخم‬
‫پوست خشن‪،‬پتشی وزخم های پوستی‬
‫تحریک پذیری‪،‬کج خلقی‬
‫‪Treatment Scurvy‬‬
‫تشویق به مصرف ویتامین ‪C‬‬
‫نحوه پخت و نگه داری صحیح مواد غذایی‬
‫استفاده از میوه و سبزی جات تازه‬
‫برخورد با مالیمت با کودک‬
‫پیشگیری از عفونت‬
‫مراقبت از دهان‬
‫مصرف غذاهای نرم و غیر محرک‬
COLIC
‫)‪Paroxysmal Abdominal Pain( Colic‬‬
‫دل درد حمله ای در ‪ 15‬تا ‪ %40‬از شیرخواران‬
‫شایع در شیرخواران کمتر از ‪ 3‬ماه‬
‫معموال در ‪12‬تا‪ 16‬هفتگی برطرف می گردد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫گریه بلند‬
‫كشیدن پاها به طرف شكم‬
‫گریه بیش از ‪ 3‬ساعت و بیش از ‪ 3‬بار در هفته‬
‫گریه در بعد ظهر‬
‫)‪Paroxysmal Abdominal Pain( Colic‬‬
‫علل برز کولیک‬
‫تغذیه سریع و بیش از حد‬
‫بلع هوا‬
‫استرس عاطفي بین والد ‪ -‬كودك‬
‫حساسیت به شیر گاو‬
‫مصرف آب میوه‬
‫سیگار‬
‫‪Treatment Colic‬‬
‫بررسی اختالالت گوارشی‬
‫عدم مصرف شیر گاو‬
‫ماساژ‬
‫آرام نمودن جو منزل‬
‫استفاده از آنتی‬
‫هیستامین‪،‬سایمتیکون‪،‬ضدنفخ‬
‫عدم مصرف غذاهایي چون‬
‫زمیني‪،‬آجیل وشیر گاو توسط مادر‬
‫بادام‬
‫‪Failure To Thrive‬‬
‫عالمتي از رشد ناكافي ناشي از‬
‫عدم توانایي براي كسب كالري الزم‬
‫و مصرف آن‬
‫وزن و قد کمتر از صدک پنجم‬
‫عدم تناسب قد و وزن با سن‬
‫با منشا ارگانیک ‪:‬بیماری های‬
‫کبدی‪،‬آترزی مجاری صفراوی‪CF،‬‬
‫و‪...‬‬
‫با منشا غیر ارگانیک‪:‬فقر‪ ،‬عادات‬
‫غذایی نادرست‪،‬‬
‫‪Clinical Manifestation FTT‬‬
‫‪ Apathy‬و بی قراری‬
‫وجود حساسیت غذایی‬
‫کاهش چربی زیر جلد‬
‫‪Skin scaling‬‬
‫‪،Hair Loss‬تغییر رنگ و شکنندگی مو‬
‫‪Abdominal Distention‬‬
‫‪Hepatomegaly‬‬
‫‪ 2‬معیار مهم تشخیصی ‪:FTT‬پایین بودن‬
‫وزن زیر صدک‪،‬کاهش سرعت رشد‪.‬‬
‫‪Treatment FTT‬‬
‫تأمین كالري جهت دسترسي به رشدي بیش از سرعت رشد مورد نظر مناسب با‬
‫سن‬
‫تامین جو آرام و بدون محرک‬
‫پافشاری در دادن تغذیه‬
‫حفظ وضعیت چهره به چهره‬
‫آشنا ساختن تدریجی با مواد غذایی‬
‫استفاده از غالت برنج ‪ ،‬روغن گیاهي و مواد معدني‬
‫مورد توجه است ‪.‬‬
Diaper Rash
‫‪Diaper Dermatitis‬‬
‫اختالل حاد التهابی پوست‬
‫اوج شیوع بیم ‪ 9-12‬ماهگی‬
‫شیوع بیشتر در شیر خشک خواران‬
‫مدفوع شیرمادر خواران دارای‬
‫فعالیت آنزیمی کمتر و ‪PH‬پایین‬
‫بیشتر چین های پوستی درگیر‬
‫ضایعات مرز دار‬
‫‪Pathophysiology‬‬
‫تماااااااااااس طااااااااااوالنی پوساااااااااات بااااااااااا‬
‫ادرار‪،‬مدفوع‪،‬صابون و پماد ها‬
‫تماس طوالنی پوست با دیاپر خیس و‬
‫افزایش اصطکاک‬
‫افزایش ‪ PH‬ادرار ناشی از تجزیه‬
‫اوره توسط اورآزمدفوعی‬
‫افزایش ‪PH‬سبب تشدید فعالیت آنزیم‬
‫مدفوعی( پروتئاز و لیپاز)‬
‫افزایش نفوذپذیری پوست به نمک‬
‫های صفراوی‬
‫‪Treatment‬‬
‫کرم هیدروکورتیزون‪%1‬‬
‫ضد قارچ کلوتریمازول و‪...‬‬
‫از بین بردن رطوبت مهم ترین اقدام‬
‫تعویض مکرر دیاپر‬
‫قرار دادن پوست در معرض هوا‬
‫اجتناب از استفاده از دستمال مرطوب‬
‫استفاده از پماد اکسید روی‬
‫دیاپر پارچه ای نازک‬
‫در صورت لزوم استفاده از نشاسته ذرت‬
‫اجتناب از پودر تالک‬
‫‪SIDH‬‬
‫سندروم مرگ ناگهانی شیرخوار زیر ‪1‬سال با علت نامشخص‬
‫عدم كنترل عصبي قلبي‪ -‬تنفسي توسط ساقه مغز‬
‫سیگاري بودن مادر‬
‫وضعیت دمر‬
‫جاي خواب نامناسب( تخت خواب نرم‪،‬آسفیکسی هنگام خواب)‬
‫شیرخواران زودرس كه در حین ترخیص دچار آپنه مي شوند‬
‫– سابقه خواهر و برادر با ‪SIDS‬‬
‫کودکان در معرض خطر‪SIDH‬‬
‫‪‬وزن پایین هنگام تولد‬
‫‪‬نمره پایین آبگار‬
‫‪‬خواهر و برادر مبتال‬
‫‪‬جنس مذکر‬
‫‪‬قرار دادن کودک به صورت ‪Prone‬‬
‫‪Treatment‬‬
‫‪‬آموزش نقش کلیدی را دارد‪.‬‬
‫‪‬عدم قرار دادن کودک زیر ‪6‬ماه به پوزیشن دمر‬
‫‪‬استفاده از پستانک در هنگام خواب‬
‫‪‬استفاده از تخت کودک مناسب‬
‫‪‬دور ساختن اسباب بازی از تخت خواب‬
‫‪‬در صورت بروز ‪ SIDH‬همدلی با والدین‬
‫خسته‬
‫نباشید‬

similar documents