Nokta

Report
TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri
NOKTALAMA İŞARETLERİ
Nokta ( . )
1
TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri
Nokta
1 ) Cümlelerin sonunda kullanılır.
TDK, 1932’de kurulmuştur.
Türkçe zengin bir dildir.
2
TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri
Nokta
2 ) Bazı kısaltmaların sonunda kullanılır.
Dr. (doktor)
Cad. (cadde)
Alb. (albay)
3
TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri
Nokta
3 ) Sayılardan sonra sıra bildirmek için kullanılır.
1. Cadde
II. Mahmut
XV. yüzyıl
4
TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri
Nokta
4 ) Arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya
çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncu
rakamdan sonra nokta kullanılır.
3, 4 ve 7. Maddeler
XII – XIV. yüzyıllar arasında
5
TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri
Nokta
5 ) Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya
harflerden sonra kullanılır.
1. Kök
2. Gövde
A. İsim Kök
B. Fiil Kök
6
TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri
Nokta
6 ) Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren
sayıları birbirinden ayırmak için kullanılır.
23.04.1920
7
TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri
Tarihlerde ay adları yazıyla da yazılabilir.
Bu durumda ay adlarından önce ve sonra
nokta kullanılmaz.
29 Mayıs 1453
29 Ekim 1923
8
TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri
Nokta
7 ) Saat ve dakika gösteren sayıları
birbirinden ayırmak için kullanılır.
Tren 09.15’te kalktı.
Saat 17.00’de tören var.
9
TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri
Nokta
8 ) Dört ve dörtten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere
üçlü gruplara ayrılır ve araya nokta konur.
1.000
500.000
21.300.000
10
TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri
Nokta
9 ) Genel Ağ adreslerinde kullanılır.
http://meb.gov.tr
10 ) Matematikte çarpma işareti yerine kullanılır.
4.5=20
11
TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri
Nokta
11 ) Kitap, dergi gibi eserlerin künyelerinin sonunda kullanılır.
Falih Rıfkı ATAY, Tuna Kıyıları,
Remzi Kitabevi, İstanbul, 1938.
12
TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri
NOKTALAMA İŞARETLERİ
Nokta ( . )
13
TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri
Sevgili Öğrenciler,
Ayrıntılı bilgi için TDK’nın
yazım kılavuzuna başvurabilirsiniz.
14

similar documents