Rita Sketerskienė. Triukšmo prevencijos patirtis kitose šalyse

Report
Triukšmo prevencijos patirtis kitose
šalyse. Pasiruošimas tarptautinei
triukšmo supratimo dienai paminėti
Dr. Rita Sketerskienė
Rizikos sveikatai valdymo ir kurortologijos skyriaus vedėja
Sveikatos stiprinimo valdyba
Sveikatos apsaugos ministerija
2014 m. kovo 20 d.
Anykščiai
Pranešimo turinys
 Tarptautinė triukšmo supratimo diena
 Tarptautinės triukšmo supratimo dienos
minėjimo veiklos pagal „The Center for
Hearing and Communication“
Tarptautinė triukšmo supratimo
diena
 Iniciatorius - 1910 metais įkurta Jungtinių
Amerikos Valstijų ne pelno siekianti
organizacija
„The Center for Hearing and
Communication“ (www.chchearing.org)
4
Dienos minėjimo tikslai:
 Atkreipti visuomenės dėmesį į visiems aktualią triukšmo
problemą
 Skatinama kurti tylesnius namus, tylesnes mokyklas ir
tylesnę poilsio aplinką, ugdyti visuomenės atsakomybę
už tylios aplinkos puoselėjimą, skatinama kurti sveiką
aplinką sau ir savo vaikams
 Ugdant vaikų supratimą apie triukšmą siekiama ne tik
pabrėžti didesnį jų pažeidžiamumą dėl neigiamo
triukšmo poveikio aplinkoje, mokykloje, namuose,
renginiuose ar, pavyzdžiui, garsiai klausantis muzikos
ausinukais, bet ir ugdyti atsakomybę dėl pačių vaikų
keliamo triukšmo jiems augant ir vėliau esant
suaugusiais.
5
Data
 Paprastai minima paskutinį ar priešpaskutinį
balandžio mėnesio trečiadienį
 2014 m. balandžio 30 diena.
6
Kitų šalių patirtis
 „Tylos dietos“ receptas kartu su tylos
minutės minėjimu
 Prieš
triukšmą
nukreiptų
plakatų
konkursas
 Pranešimas spaudai
 Laiškas merui
7
„Tylos dieta“
 chchearing.org interneto svetainėje skelbiamas
originalus, Jungtinėms Amerikos Valstijoms
taikomas „Tylos dietos“ receptas
 2006 metais Tarptautinei triukšmo supratimo
dienai Lietuvoje paminėti buvo paskelbtas
patobulintas lietuviškas „Tylos dietos“ receptas
 „Tylos dietos“ receptas – sąrašas paprastų
veiksmų, kuriuos vykdant galima sumažinti
keliamo ir patiriamo triukšmo poveikį
 „Tylos dietos“ recepto sudedamoji dalis – tylos
minutė
8
„Tylos dietos“ lietuviškas 2006 m. recepto
variantas (1)
1. „Tylos“ pusryčiai – geriausia ryto pradžia. Neskubėkite tik
atsibudę iš karto įjungti visų informavimo šaltinių (TV,
radijas ir pan.), kurie dažniausiais tampa ir triukšmo
šaltiniais.
2. Atkreipkite dėmesį į savo keliamą ar šalia esantį
triukšmą, gerbkite savo, savo šeimos, šalia gyvenančių
žmonių teisę į ramybę ir tylą. Tai ne tik tolerancijos, bet ir
sveikatos stiprinimo gestas.
3. Klausydamiesi laidos ar muzikos, pritildykite radijo
imtuvo ar ausinukų garsą dviem lygiais, o televizoriaus
garsą vienu lygiu. Pabandykite ir būsite maloniai nustebinti
tuo, kaip pasaulis įgaus naujų garsų ir spalvų!
9
„Tylos dietos“ lietuviškas 2006 m. recepto
variantas (2)
4. Važiuodami automobiliu piktinatės erzinančiu supančio
pasaulio netobulumu? Nenaudokite be reikalo automobilio
garso signalo! Saugoti savo ir kitų nervų sistemas nuo
neigiamo triukšmo poveikio – ypač stiprių asmenybių
bruožas.
5. Norite apsisaugoti nuo triukšmo keliamų problemų
laisvalaikio metu? Venkite triukšmingų sporto varžybų,
restoranų, roko koncertų ir naktinių klubų. Norėdami
atsipalaiduoti, geriau skirkite laiką „tyliajam“ poilsiui –
pasivaikščiokite, aplankykite biblioteką, parodą ir kt.
10
„Tylos dietos“ lietuviškas 2006 m. recepto
variantas (3)
6. Lankydamasis restorane, sporto klube, diskotekoje, kine,
jaučiate diskomfortą dėl nepakeliamo garso? Atminkite –
visada turite teisę kreiptis į administraciją su prašymu
pritildyti garsą. Jei kreipimosi metu Jūsų balso stiprumas
neviršys normalaus pokalbio tono, yra šansų, kad jus išgirs.
7. Naudokite bet kokias klausos apsaugos priemones
būdami triukšmingoje aplinkoje (žolę pjaunant, atliekant
statybos bei remonto darbus ir pan.).
8. Valgymo metu pabandykite išjungti televizorių ir
pabendraukite ar tiesiog pamąstykite ramioje aplinkoje.
Tikra palaima, ar ne?
11
„Tylos dietos“ lietuviškas 2006 m. recepto
variantas (4)
9. Reguliariai rūpinkitės savo klausą pasitikrinkite ją.
10. Inicijuokite triukšmą mažinančius sprendimus, siekite,
kad būtų priimami efektyvūs teisės aktai, susiję su triukšmo
mažinimu
11. Turite nuolat triukšmaujantį šeimos narį, kaimyną,
bendradarbį? O gal Jūsų mylimas šuo mėgsta savo
jausmus reikšti lojimu? Nenusiminkite, tinkama forma
pateikta ši „Tylos dieta“, draugiškas patarimas ar
mandagumo pamokėlė – puikus įspėjimas apie triukšmo
keliamus pavojus sveikatai.
12. Bet kurioje situacijoje nepamirškime humoro jausmo ir
kovokime su triukšmu tyliai!
12
Tylos minutė
 Tylos minutė skelbiama
nuo 14.15 val. iki 14.16 val.
nepriklausomai nuo vietos
13
Plakatų konkursas
 Išpopuliarėjus patogiems asmeniniams muzikos
klausymosi įrenginiams (ausinukams) bei nuolat
didėjant triukšmui aplinkoje, vaikai tampa ypač
pažeidžiami žalingo triukšmo poveikio.
 Prieš triukšmą nukreiptų plakatų konkursas
suteikia mokiniams galimybę geriau susipažinti
su triukšmo sukeliamais pavojais ir meno
pagalba šias žinias pateikti aplinkiniams
14
Pranešimas spaudai
 Aplinkos triukšmas ir jo valdymas
 Pramoginės žmonių veiklos triukšmas ir jo
valdymas
 Viešinimas
 Veikla skirta informuoti visuomenę apie būtinybę
kurti tylius namus, mokyklas, poilsio aplinką
15
Laiškas merui
 Europos Sąjungos aplinkosaugos politikos formavimo
dokumentas iki 2020 m. „Gyventi gerai pagal mūsų
planetos išgales“.
 Pažangių naujovių taikymas projektuojant miestus –
aplinkosaugos klausimus apimantis miestų dizainas.
 Atkreipti dėmesį į aktualius aplinkos triukšmo valdymo
klausimus priimant sprendimus dėl miesto ar
savivaldybės teritorijos plėtros ar naujų taršos objektų
mieste ar savivaldybėje statybos.
16
Tarptautinės triukšmo supratimo dienos
minėjimas Europos valstybėse
 Nuo 2011 metų Tarptautinės triukšmo
supratimo dienos minėjimą organizuoja ir
Europos aplinkos agentūra.
17
Europos garsinės aplinkos
apdovanojimai
 Europos aplinkos
agentūra skelbia
inovatyvių triukšmo mažinimo priemonių
konkursą – Europos garsinės aplinkos
apdovanojimus
(angl.
European
Soundscape Award)
18

similar documents