Presentation1

Report
OXIZII
Ungureanu Andreea Clasa a VIIIa C
Scoala cu clasele I-VIII Magureni
OXIZI
Oxizii: sunt compusi binari ai oxigenului cu alte
elemente, metale sau nemetale.
Formula generala :E2On unde:
E – elemnet chimic cu valenta
O – oxigen cu valenta II
Clasificare:
a)după compoziţie:
b)după proprietăţi:
- oxizi metalici
- oxizi bazici
- oxizi nemetalici
- oxizi acizi
Obtinere

A)Reacţii de combinare

a)Reacţia metalelor cu
oxigenul
4Na + O2 =2Na2O
2Mg + O2 =2MgO
b)Reacţia nemetalelor cu
oxigenul
C + O2 =CO2
S + O2 =SO2






B)Reacţii de
descompunere

La încălzire, carbonaţii
se descompun dând doi
oxizi: unul metalic şi
unul nemetalic. Reacţia
se numeşte
„descompunere
termică”.
t°C CaCO3 CaO + CO2
MgCO3 t°C MgO + CO2
t°C CuCO3 CuO + CO2



 Proprietăţi
fizice:


Starea de agregare:
La temperatura
obişnuită oxizii sunt:
Culoarea:







• substanţe
solide:oxizii metalici
• substanţe
gazoase: ex. CO2,
SO2, NO2
• substanţe lichide,
foarte rar: SO3



Incolori:
CO2, SO2, SiO2
Coloraţi:
CuO negru,
CaO alb (var
nestins),
ZnO alb, HgO
roşu,
Cr2O3 verde
Propietati chimice:

Proprietatile chimice - se refera la
transformari care modifica compozitia
substantei chimice.

* oxid + apa => baze



CaO + H2O => Ca(OH)2 (var stins)
* oxid + apa => acid
CO2 + H2O = H2CO3 (sifon)


* oxid metalic + acid => sare + H2O
2HNO3 + CaO => Ca(NO3)2 + H2O





* oxid acid + baza => sare + H2O
NaOH + CO2 => Na2CO3 + H2O
OXIZII METALICI reactioneaza cu - apa- acizii
OXIZII NEMETALICI reactioneaza cu - apa- baze
Importanţă şi utilizări:
• materii prime:
 Al2O3 (bauxita), FeO, Fe2O3;

cristobalit
SiO2
• materiale de construcţii:
 CaO, SiO2;

• obţinerea acizilor:
 CO2, SO2, SO3, NO2, P2O3, P2O5

Rubin
Al2O3
• obţinerea unor baze:
 CaO (pt. var stins, Ca(OH)2);

• catalizatori:
 V2O5, MnO2, Al2O3;

• pigmenţi şi coloranţi:
 Pb3O4(miniu de plumb), Fe2O3,
Cr2O3(verde), ZnO (alb de zinc).

hematit
alimentaţie:
 CO2 (prepararea sucurilor şi a sifonului)


Catalizatorii sunt substanţe chimice care
au rolul de a ajuta la desfăşurarea unei
reacţii chimice dar se regăsesc
neschimbaţi la finalul acesteia.
Caracteristicile unor oxizi
CO
Nu întreţine arderea, dar
arde cu flacară albastră şi formează
CO2.
CO2 Nu arde şi nu întreţine
arderea. Se foloseste la
prepararea sodei de
rufe,fabricarea bauturilor
carbogazoase, stingerea
incendiilor.
SO2
Gaz toxic, incolor.Se foloseste ca
materie prima la fabricarea H2SO4
decolorant pentru fibre textile, ca
dezinfectant.
SiO2 Sub forma de nisip,este utilizat la
obtinerea materialelor de constructii
(mortar, ciment, beton), a sticlei de
cuart, în industria optica, metalurgie.
NO2 Gaz toxic,rosu-brun.Se mai
numeste si hipoazotida.

similar documents