O hərfi 9.14 MB

Report
1
•
•
[ O ] səsi necə səsdir?
[ O ] səsi sözün hansı
hissəsində işlənə bilər?
• Tərkibində “O” hərfi olan şəkli seçin, İş
vərəqinə yapışdırın
а
о
Ə
i
• Şəkillərdə gördüklərinizin adlarını yazın
və hecaya bölün.
2. Hansı sıranın hər 2 szündə “O” hərfi buraxılıb?
1) b.....ya,
b.....ranı
2) b....ran, l...lə
3) alb..lı, d...n
4) lim..nad, m..nat
• Verilmiş sözləri hecalara ayır. Hansı sözün
birinci hecası fərqlidir?
O d u n
O c a q
O r
m a n
а
u
е
0
• Verilmiş hərflərdən söz düzəldin və hecalara
ayırın.
а
о
е
Ə
• Boş buraxılmış yerlərdə uyğun gələn sözləri yaz
Dolma
topla
Bayram idi . Nənə ________ aldı.
________ dadlı idi.
Mən __________ oynadım.
tort
а
e
o
i
QRUPLAR
MEYARLAR
Tələffüzetmə
Birlədirmə və
oxuma
Hecalarla və
bütöv oxuma
Düzgün yazma
ƏMƏKDAŞLIQ
ETDİ
TƏQDİM ETDİ
ODLAR
YURD
AZƏRB
AYCAN
DOĞMA
VƏTƏN
d
b
t
n
l
r
d
y
t
y
Odlar yurdu Azərbaycan doğma
vətənimizdir.
ŞAGİRDLƏR
MEYARLAR
Fəallıq göstərmə
Müzakirədə
iştirak etmə
Dinləmə
• Tərkibində “O” hərfi olan sözlər yazın
və sxemini qurun
выход

similar documents